Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1655 av Brink, Josefin (v)

den 15 september Fråga 2007/08:1655 Kontroll av arbetsgivare vid anvisning av arbetssökande av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Fackförbundstidningen Dagens Arbete har genomfört en granskning av tvätterier. Reportrarna har funnit flera exempel på oseriösa arbetsgivare som utnyttjat

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1654 av Brink, Josefin (v)

den 15 september Fråga 2007/08:1654 Samhällsnyttiga jobb av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den 18 januari frågade jag arbetsmarknadsministern om regeringens planer på att anvisa personer till varaktig samhällsnyttig sysselsättning i jobb- och aktivitetsgarantins tredje fas. Med

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1410 av Brink, Josefin (v)

den 24 juni Fråga 2007/08:1410 Sänkta löner i nystartsjobb av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En anledning till att nystartsjobben inte har blivit fler är att många småföretag har dragit sig för att anställa nystartsjobbare på grund av en regel om att lönerna ska vara kollektivavtalsmässiga.

Inlämnad: 2008-06-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1294 av Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1294 Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder av Gunnar Sandberg s till socialminister Göran Hägglund kd På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1057 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1057 Hantering av bensin av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:983 av Sandberg, Gunnar (s)

den 17 mars Fråga 2007/08:983 Lokal förvaltning av rovdjursstammar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken 2001 har ur ett biologiskt perspektiv varit lyckad, men för stora delar av landsbygdsbefolkningen innebär de ökande rovdjursstammarna en stor

Inlämnad: 2008-03-17 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:893 av Sandberg, Gunnar (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:893 Användning av terrängfordon av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c I interpellationsdebatter med infrastrukturministern om säkra skoterleder hänvisar hon till uppdraget som den förra regeringen gav till länsstyrelserna i Dalarna, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:453 av Brink, Josefin (v)

den 28 februari Interpellation 2007/08:453 Social dumpning och EG-domstolen av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m EG-domstolens yttrande över det så kallade Vaxholmsmålet har diskuterats livligt. Nyligen var frågan uppe i en hearing i EG-parlamentets sysselsättningsutskott. Jonas Malmberg,

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Social dumpning och EG-domstolen

Skriftlig fråga 2007/08:745 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:745 Z-rondellen av Gunnar Sandberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En del långtidsarbetslösa har svårt att få arbete inte bara på grund av sviktande hälsa, utan också på grund av olika sociala problem. För dem har man med hjälp av statligt stöd kunnat anordna sysselsättning.

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:703 av Brink, Josefin (v)

den 5 februari Fråga 2007/08:703 Ensamstående föräldrar och arbetslöshetsförsäkringen av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regelverket i lagen om arbetslöshetsförsäkring utgår från att en försäkrad som gjort vad som rimligen kan krävas för att få en anställning har rätt till ersättning.

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:662 av Sandberg, Gunnar (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:662 Inventering av rovdjursstammar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Frågan om rovdjurs, och framför allt björns, utbredning har diskuterats livligt den senaste tiden i Jämtlands län. Efter uppmärksammade händelser i höstas, då människor utsattes för attack

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:593 av Brink, Josefin (v)

den 18 januari Fråga 2007/08:593 Samhällsnyttiga jobb av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetslivet ställer allt högre krav. Även i högkonjunkturer drabbas många av långtidsarbetslöshet. För att stödja de personer som drabbas av långtidsarbetslöshet är det viktigt att ha omfattande

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:306 av Brink, Josefin (v)

den 11 januari Interpellation 2007/08:306 Effekten av arbetsmarknadsutbildning av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den 8 januari överlämnade utredningen Flexiblare arbetsmarknadsutbildning sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen konstaterar att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:485 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december Fråga 2007/08:485 Subvention för byggande i trä av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot mot klimatet. Halten av koldioxid i atmosfären ökar på ett fullständigt oacceptabelt sätt, och som politiker måste vi göra vårt yttersta för

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:484 av Sandberg, Gunnar (s)

den 13 december Fråga 2007/08:484 Naturreservat av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Sverige har som bekant avsatt betydande arealer skogsmark som naturreservat. Nyligen har generaldirektören för Skogsstyrelsen aviserat att man kraftigt kommer att utöka dessa reservat. Detta behövs, enligt

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:426 av Brink, Josefin (v)

den 7 december Fråga 2007/08:426 A-kassornas indrivningsuppdrag av Josefin Brink v till finansminister Anders Borg m En stor finansieringskälla till regeringens omfattande skattesänkningar är den förhöjda finansieringsavgiften i arbetslöshetsförsäkringen. I remissomgången inför förra årets beslut om höjd finansieringsavgift

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:242 av Brink, Josefin (v)

den 28 november Interpellation 2007/08:242 Ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har under mandatperioden kommit med flera förslag som berör arbetsmarknaden. Ett genomgående tema är att arbetslösa får sänkt ersättning från a-kassa

Inlämnad: 2007-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:213 av Sandberg, Gunnar (s)

den 1 november Fråga 2007/08:213 Avsättning av mark för naturreservat av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c I våra miljömål ingår att avsätta mark för naturreservat, vilket ofta sker genom expropriering. I dag är många privatpersoner förtvivlade när de tvingas avsätta mark som de vill bruka

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:204 av Sandberg, Gunnar (s)

den 1 november Fråga 2007/08:204 Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner i bostäder av Gunnar Sandberg s till statsrådet Mats Odell kd Att använda bra metoder och hållbart material för att återställa befintliga och åldrade betongkonstruktioner i bostäder till ett funktionellt skick är viktigt. I dag

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)