Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1294 av Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1294 Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder av Gunnar Sandberg s till socialminister Göran Hägglund kd På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1057 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1057 Hantering av bensin av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:90 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:90 Sjöbevakningscentraler i Sverige av andre vice talman Birgitta Sellén c till försvarsminister Sten Tolgfors m Det finns i dag sex sjöbevakningscentraler i Sverige vars uppgifter är reglerade enligt särskilda instruktioner. En av dessa centraler är placerad i Härnösand och den har

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:89 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:89 Skärvikens skjutfält av andre vice talman Birgitta Sellén c till försvarsminister Sten Tolgfors m Skärvikens skjutfält ligger cirka en mil söder om Härnösands centrum. Skjutfältet nyttjas av Försvarsmaktens förband och då främst av hemvärnet och frivilligorganisationer i Västernorrland.

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2005/06:2126 av Sellén, Birgitta (c)

den 12 september Fråga 2005/06:2126 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s Ånges bangård Ånge bangård är en av elva infrastrukturbangårdar i landet, vilket innebär att Banverket ska äga och sköta underhållet. 1994 lade dåvarande SJ Gods ned rangeringen över växlingsvall. Därefter har anläggningen

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2019 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2019 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s EU:s strukturfonder Regeringen har fattat beslut om tillämpningen av resursfördelning och beslutsorganisation för strukturfondernas mål II. Den nya genomförande- tillika beslutsorganisationen för den nya periodens mål II-program

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1211 av Sandberg, Gunnar (s)

den 15 mars Fråga 2005/06:1211 av Gunnar Sandberg s till statsrådet Ulrica Messing s Skoterpolitik Skoterfrågorna är viktiga, både för dem som bor i skogslänen och för turistnäringen. Skoteråkning utgör ett väsentligt motiv för vinterturismen i stora delar av landet. Antalet skotrar ökar också mycket snabbt. Skotertrafiken

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:692 av Sellén, Birgitta (c)

den 20 december Fråga 2005/06:692 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s Ledningsgator genom byar på landsbygden I vårt samhälle byggs det master för olika kommunikationssystem. Enligt ett svar som jag fått från infrastrukturminister Messing för en månad sedan talar ministern om att regeringen strävar

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:684 av Sellén, Birgitta (c)

den 20 december Fråga 2005/06:684 av Birgitta Sellén c till socialminister Berit Andnor s Arbetsresor med färdtjänst Personer med funktionshinder har enligt lagen rätt till färdtjänst till och från sitt arbete. Men ett problem som finns för en del av de funktionshindrade är att de har barn som ska lämnas och hämtas

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:374 av Sellén, Birgitta (c)

den 16 november Fråga 2005/06:374 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s Samordning av alla kommunikationssystem Post- och telestyrelsen PTS ansvarar för fördelningen av frekvensutrymmen till olika aktörer som sysslar med kommunikation, som exempelvis Teracom och 3 G-operatörerna. Samtidigt som

Inlämnad: 2005-11-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:198 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 oktober Fråga 2005/06:198 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing s Flytt av skogsvårdsstyrelsens regionkontor från Sollefteå Det är med stor oro jag tar del av förslaget från Skogsstyrelsen om att de, i samband med att skogsvårdsorganisationen blir en myndighet, planerar att flytta regionkontoret

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)