Dokument & lagar (161 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:148 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 18 oktober Fråga 2004/05:148 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Lena Hallengren om psykisk ohälsa bland barn I en faktabok som Barnombudmannen BO nyligen presenterade framkom att mellan 10 och 15 av alla barn söker psykiatrisk hjälp under uppväxten. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en varningssignal

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2004/05:45 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 8 oktober Interpellation 2004/05:45 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Leni Björklund om etableringen av flygskolan i Linköping Försvarsmaktens hela flygutbildning ska styras från Uppsala. F 20 i Uppsala byter namn till Flygvapnets Luftstridsskola. Det står klart i Göran Perssons försvarsproposition som

Inlämnad: 2004-10-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 12 augusti Fråga 2003/04:1521 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har

Inlämnad: 2004-08-12 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)

den 15 juli Fråga 2003/04:1434 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1289 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 juni Fråga 2003/04:1289 av Torsten Lindström kd till utrikesminister Laila Freivalds om krigsmaterielimport från Vitryssland Vitryssland är troligen det enda landet i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Den gnutta demokrati som finns urholkas ständigt. Brott mot de mänskliga rättigheterna

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1208 av Maria Larsson kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1178 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 maj Fråga 2003/04:1178 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om strategi för försvarsbeslutet Sverige står inför ett nytt försvarsbeslut ett smärtsamt beslut för många orter och försvarsanställda runtom i landet, då det med stor sannolikhet innebär att många förlorar sina jobb. Försvarsmaktens

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1120 av Davidson, Inger (kd)

den 26 april Fråga 2003/04:1120 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om öppna förskolor Skolverket har presenterat oroande siffror rörande öppna förskolor. Hösten 2003 fanns 550 öppna förskolor kvar, jämfört med drygt 700 året innan. Det betyder att mer än var femte öppen förskola försvann under året.

Inlämnad: 2004-04-26 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:408 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 april Interpellation 2003/04:408 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren om validering Dagens samhälle är och blir framöver i allt högre grad ett kunskapssamhälle. I ett kunskapssamhälle är det avgörande att ta till vara människors kunskaper. Det handlar om kunskaper både hos svenskar med lång

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:845 av Davidson, Inger (kd)

den 3 mars Fråga 2003/04:845 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om barns behov av lek i förskolan I Skolverkets nyligen publicerade rapport Förskola i brytningsti d uttrycks en oro för att förskolan håller på att bli allt mer lik den ordinarie skolverksamheten bland annat genom att enskilda barns

Inlämnad: 2004-03-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2003/04:314 av Wälivaara, Erling (kd)

den 20 februari Interpellation 2003/04:314 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om Senior Adviser System Under år 2003 framstod det som otvetydigt att styrningen av Försvarsmakten inte fungerar tillfredsställande. Jag har själv debatterat ämnet med försvarsministern i riksdagens kammare den 10

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:796 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 19 februari Fråga 2003/04:796 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Lena Hallengren om värdegrund i läroplanen I riksdagens frågestund torsdagen den 22 januari uttalade statsrådet Lena Hallengren som svar på en fråga att hon snarare sympatiserar med mångfaldsperspektivet än med de skrivningar som i dag finns

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)

den 13 februari Fråga 2003/04:745 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen har tillsatt

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:674 av Wälivaara, Erling (kd)

den 3 februari Fråga 2003/04:674 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om JAS 39 Gripen och Nordcaps styrkeregister I mitten av december 2003 beslutade regeringen att anmäla enskilda förband och enheter med tillhörande förmåga till Nordcaps styrkeregister. Enligt beslut ska huvuddelen av förbanden

Inlämnad: 2004-02-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:222 av Wälivaara, Erling (kd)

den 9 januari Interpellation 2003/04:222 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund om utlandsstyrkan Enligt en Temoundersökning, gjord den 414 december 2003, framgår att 64 av officerarna under sin utlandstjänstgöring mått dåligt och fruktat för sitt eget eller sina kollegors liv och lem. Undersökningen

Inlämnad: 2004-01-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:465 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 december Fråga 2003/04:465 av Torsten Lindström kd till statsminister Göran Persson om rollfördelning mellan riksdagen och regeringen Vid en riksdagsdebatt angående bland annat personalförstärkningar i förskolan den 9 december 2003 fällde statsrådet Lena Hallengren följande yttrande: Pengarna sprättas ju inte

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:442 av Höij, Helena (kd)

den 11 december Fråga 2003/04:442 av Helena Höij kd till statsrådet Lena Hallengren om lärlingsutbildning ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten Ungdomar är mer än andra grupper drabbade av arbetslöshet. Arbetslösheten bland personer under 25 år är ungefär dubbelt så hög som genomsnittet. I utredningen Unga utanför

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2003/04:381 av Gustafsson, Lars (kd)

den 3 december Fråga 2003/04:381 av Lars Gustafsson kd till statsminister Göran Persson om tillsättande av en etikkommission Det går inte en dag utan att märkliga affärer inom både offentliga myndigheter, statliga verk och det privata näringslivet rullas upp i medierna. I de fall det som avslöjas inte är direkt olagliga

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:177 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 2 december Interpellation 2003/04:177 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Leni Björklund om omprövning av etablering av flygskolan I regeringens försvarspolitiska proposition våren 2001 fanns det ett välunderbyggt förslag om lokalisering av flygskolan till Uppsala. Genom ett taktikspel i försvarsutskottet

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:241 av Davidson, Inger (kd)

den 11 november Fråga 2003/04:241 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om barngruppernas storlek Trots vallöften från Socialdemokraterna om mindre barngrupper och ökad personaltäthet inom förskola och skolbarnomsorg tycks ingenting hända. I Skolverkets lägesbedömning för 2003 uttrycks en uppenbar oro

Inlämnad: 2003-11-11 Besvarare: Lena Hallengren (S)