Dokument & lagar (161 träffar)

Interpellation 2005/06:432 av Larsson, Maria (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:432 av Maria Larsson kd till statsrådet Lena Hallengren s Valfrihet inom barnomsorgen I dag finns flera frivilligorganisationer vars ambition och huvudsyfte är att skapa mer tid tillsammans för föräldrar och barn. Hemmaföräldrar, HARO, Barnens Rätt Till Föräldrars Tid, är bara några

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Valfrihet inom barnomsorgen

Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Interpellation 2005/06:330 av Andersson, Yvonne (kd)

den 30 mars Interpellation 2005/06:330 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lena Hallengren s Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp Barnbidrag och studiehjälp spelar en viktig roll i många familjers ekonomi. Minst 350 000 skolelever berörs av reglerna gällande studiehjälp. Studiehjälpen bör ta vid

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp

Interpellation 2005/06:323 av Wälivaara, Erling (kd)

den 23 mars Interpellation 2005/06:323 av Erling Wälivaara kd till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmaktens subarktiska förmåga Den svenska Försvarsmakten ska enligt ett riksdagsbeslut från den 15 december 2004 behålla och utveckla förmåga och kompetens för strid i bebyggd miljö och subarktiskt klimat

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsmaktens subarktiska förmåga

Skriftlig fråga 2005/06:1271 av Enochson, Annelie (kd)

den 23 mars Fråga 2005/06:1271 av Annelie Enochson kd till försvarsminister Leni Björklund s Göteborgsmusiken Göteborgsmusiken är en professionell blåsorkester med anor från 1905 och förra året firade man sitt 100-årsjubileum. Nu finns det en risk att försvaret, genom Försvarsmusikcentrum FöMusCmed kort varsel

Inlämnad: 2006-03-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1232 av Davidson, Inger (kd)

den 17 mars Fråga 2005/06:1232 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren s Stimulans till öppna förskolan Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen minskat. Målgruppen har minskat genom att en

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:299 av Davidson, Inger (kd)

den 14 mars Interpellation 2005/06:299 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren s Stimulans till öppen förskola Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen minskat. Målgruppen har minskat genom

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:279 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 27 februari Interpellation 2005/06:279 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund s Sveriges deltagande i ISAF:s regionstyrka i Mazar-e-Sharif ISAF:s främsta uppgift är att stödja Afghanistans regering att tillhandahålla och upprätthålla säkerhet. Genom detta underlättar man för olika humanitära

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges deltagande i ISAF:s regionstyrka i Mazar-e-Sharif

Skriftlig fråga 2005/06:1043 av Gustafsson, Lars (kd)

den 17 februari Fråga 2005/06:1043 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund s Värnpliktigas alkoholvanor Torsdagen den 16 februari presenterades i medierna en undersökning från Värnpliktsrådet om att ett stort antal värnpliktiga som deltar i övningar är mer eller mindre berusade. Var tredje värnpliktig

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1037 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1037 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Rekryteringsbidragets låga effektnivå CSN har avlämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken Många fortsätter

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1003 av Runegrund, Rosita (kd)

den 14 februari Fråga 2005/06:1003 av Rosita Runegrund kd till försvarsminister Leni Björklund s Genderutbildning för Swedint Svenska truppers deltagande i internationella fredsbevarande operationer är någonting mycket positivt och ett uttryck för svensk internationell solidaritet i praktiken. Men medaljens baksida

Inlämnad: 2006-02-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:246 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 9 februari Interpellation 2005/06:246 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Skydd mot översvämning av Mälaren Effekterna av de pågående och framtida klimatförändringarna innebär att samhället måste anpassas och beredskapen stärkas för att kunna möta de effekter som det är för

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skydd mot översvämning av Mälaren

Skriftlig fråga 2005/06:977 av Runegrund, Rosita (kd)

den 9 februari Fråga 2005/06:977 av Rosita Runegrund kd till försvarsminister Leni Björklund s Genderutbildning för Swedint Svenska truppers deltagande i internationella fredsbevarande operationer är någonting mycket positivt och ett uttryck för svensk internationell solidaritet i praktiken. Men medaljens baksida

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:220 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 25 januari Interpellation 2005/06:220 av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Lena Sommestad s Beredskapen i händelse av oljeolyckor Oljetransporterna i Östersjön beräknas öka med 40 mellan 1995 och 2017. De största fartygen fraktar 150 000 ton olja och alla tankfartyg är inte sjövärdiga. Därför ökar risken

Inlämnad: 2006-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapen i händelse av oljeolyckor

Interpellation 2005/06:191 av Lindström, Torsten (kd)

den 12 januari Interpellation 2005/06:191 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Yrkesutbildning i en yrkeshögskola I ett samhälle där alla i realiteten får chansen att vara med är det angeläget att den högre utbildningen inkluderar alla människor så att alla får chans utifrån fallenhet och intresse.

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:748 av Lindström, Torsten (kd)

den 4 januari Fråga 2005/06:748 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Uppdragsutbildning inom kvalificerad yrkesutbildning KY I en departementspromemoria från Utbildnings- och kulturdepartementet har förslag lämnats som ska göra det möjligt att bedriva hela eller delar av en kvalificerad yrkesutbildning

Inlämnad: 2006-01-04 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:182 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 3 januari Interpellation 2005/06:182 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lena Hallengren s Regeringen och föräldraupproret När man pratar med föräldrar som har litet större barn, önskar många att de hade ägnat mer tid åt barnen när de var små. Ingen önskar motsatsen. Alingsås, Arvika, Bjuv, Boden, Bollnäs,

Inlämnad: 2006-01-03 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:691 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 20 december Fråga 2005/06:691 av Gunilla Tjernberg kd till försvarsminister Leni Björklund s FOI:s verksamhet i Umeå Försvaret ska spara ytterligare 2 miljarder kronor inom de närmsta åren. Mycket kraftiga besparingar kommer att läggas på forskningen och därmed drabba Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI,

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:591 av Gustafsson, Lars (kd)

den 9 december Fråga 2005/06:591 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund s Mina i Göteborgs hamn Torsdagen den 8 december uppfångade en fiskebåt från Göteborg en fartygsmina från andra världskriget och medtog denna in till hamnen i Göteborg. Det inträffade ledde till stor fara för allmänheten

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:205 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober Fråga 2005/06:205 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Lena Hallengren s CSN:s beslut om inackorderingstillägg För Kristdemokraterna är det en självklarhet att elever fritt ska få välja skola. Ekonomiska förhållanden ska inte utgöra hinder, alla ska ha rätten att oavsett inkomst välja skola. Uttalanden

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Lena Hallengren (S)