Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2012/13:182 av Gustafsson, Lars (KD)

den 6 december Fråga 2012/13:182 Avskjutning av vildsvin av Lars Gustafsson KD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C På flera håll i landet ökar antalet vildsvin stadigt år från år, och i exempelvis Halland har stammens storlek nu lett till omfattande problem. Det handlar bland annat om en kraftig ökning av

Inlämnad: 2012-12-06 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:724 av Gustafsson, Lars (KD)

den 8 augusti Fråga 2011/12:724 Skaldjursfisket i Halland av Lars Gustafsson KD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Kusten utanför Halland präglas av mycket rika kräftbestånd. Ett antal Hallandsföretag inom fisket, turismen och beredningsindustrin lever på fisket av skaldjur, med havskräftan som huvudrollsinnehavare.

Inlämnad: 2012-08-08 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:976 av Gustafsson, Lars (kd)

den 6 augusti Fråga 2009/10:976 Skyddsjakt på skarv av Lars Gustafsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den tidigare hotade populationen av storskarv har på många håll i Sverige utvecklats mycket väl och anses i dag vara tillfredsställande för att garantera artens överlevnad. Fågeln är en skicklig fiskare

Inlämnad: 2010-08-06 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:530 av Gustafsson, Lars (kd)

den 27 januari Fråga 2008/09:530 Jämlika villkor för fiske i Kattegatt av Lars Gustafsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Sverige och Danmark har enats om ett torskfiskestopp i delar av Kattegatt. Den slutliga överenskommelsen mellan länderna presenterades den 23 december av Fiskeriverket i FIFS 2008:35.

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:140 av Gustafsson, Lars (kd)

den 24 oktober Fråga 2008/09:140 Fisket i Halland av Lars Gustafsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Fiskeriverkets havsforskningslaboratorium har tillsammans med Danmarks motsvarande institution DTU Aqua enats om ett förslag för att skydda vad som benämns Kattegattorsken. I förslaget förbjuds allt

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1520 av Gustafsson, Lars (kd)

den 3 augusti Fråga 2006/07:1520 Den förstörda skörden i södra Halland av Lars Gustafsson kd till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Stora delar av landet har under sommaren drabbats av mycket omfattande nederbörd. Särskilt gäller detta södra Sverige. För jordbrukets del innebär det att stora delar av skörden

Inlämnad: 2007-08-03 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2005/06:1043 av Gustafsson, Lars (kd)

den 17 februari Fråga 2005/06:1043 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund s Värnpliktigas alkoholvanor Torsdagen den 16 februari presenterades i medierna en undersökning från Värnpliktsrådet om att ett stort antal värnpliktiga som deltar i övningar är mer eller mindre berusade. Var tredje värnpliktig

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:591 av Gustafsson, Lars (kd)

den 9 december Fråga 2005/06:591 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund s Mina i Göteborgs hamn Torsdagen den 8 december uppfångade en fiskebåt från Göteborg en fartygsmina från andra världskriget och medtog denna in till hamnen i Göteborg. Det inträffade ledde till stor fara för allmänheten

Inlämnad: 2005-12-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1653 av Gustafsson, Lars (kd)

den 19 maj Fråga 2004/05:1653 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund om försvarsbeslutets konsekvenser Den 15 december 2005 antog riksdagen ett nytt försvarsbeslut. Redan vid tidpunkten för beslutet framgick att Försvarsmakten skulle få stora svårigheter att genomföra beslutet på grund av för små

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:441 av Gustafsson, Lars (kd)

den 4 mars Interpellation 2004/05:441 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund om placeringen av Lv 6 och FMTS i Halmstad I en skriftlig fråga 2004/05:783 ville jag ha svar på vilka åtgärder försvarsminister Leni Björklund tänkte vidta för att beslutet att förlägga Arméns tekniska skola i Halmstad

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:783 av Gustafsson, Lars (kd)

den 25 januari Fråga 2004/05:783 av Lars Gustafsson kd till försvarsminister Leni Björklund om Arméns tekniska skola Den 15 december beslöt riksdagen om en ny grundorganisation och neddragning av framtida budgetramar för försvaret. Regeringens proposition stöddes av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Inlämnad: 2005-01-25 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:381 av Gustafsson, Lars (kd)

den 3 december Fråga 2003/04:381 av Lars Gustafsson kd till statsminister Göran Persson om tillsättande av en etikkommission Det går inte en dag utan att märkliga affärer inom både offentliga myndigheter, statliga verk och det privata näringslivet rullas upp i medierna. I de fall det som avslöjas inte är direkt olagliga

Inlämnad: 2003-12-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)