Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:520 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 12 februari Fråga 2009/10:520 Nordiskt militärt samarbete av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Det finns i dag i Sverige en bred politisk vilja för en vidare utveckling av nordiskt militärt samarbete. Det har en positiv påverkan på säkerhetsutvecklingen i vårt närområde och ska ses

Inlämnad: 2010-02-12 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:340 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 14 december Fråga 2009/10:340 Svensk lagstiftning vid insats utomlands av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Sten Tolgfors m För Försvarsmaktens insatsförband gäller övergripande svensk lagstiftning även vid insats utomlands. Svensk lagstiftning är huvudsakligen anpassad till vårt civila samhälle

Inlämnad: 2009-12-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2005/06:279 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 27 februari Interpellation 2005/06:279 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund s Sveriges deltagande i ISAF:s regionstyrka i Mazar-e-Sharif ISAF:s främsta uppgift är att stödja Afghanistans regering att tillhandahålla och upprätthålla säkerhet. Genom detta underlättar man för olika humanitära

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges deltagande i ISAF:s regionstyrka i Mazar-e-Sharif

Interpellation 2004/05:561 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 28 april Interpellation 2004/05:561 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om propositionen om samhällets säkerhet och sårbarhet Inför försvarsbeslutet 2004 fördes diskussionen på ett tidigt stadium om att man önskade ta ett samlat grepp omkring både vårt framtida försvar och det civila

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:390 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 16 februari Interpellation 2004/05:390 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om Sveriges säkerhetspolitiska doktrin En säkerhetspolitisk doktrin arbetades fram under 2002. Bakom den stod Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Med detta fanns det en bred politisk

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:70 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 22 oktober Interpellation 2004/05:70 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om drogtest av värnpliktiga Den svenska alkoholpolitiken vacklar. I genomsnitt dricker varje svensk motsvarande en halv liter vodka i veckan. På sex år har alkoholkonsumtionen ökat med hela 30 Ökningen är störst

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:286 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 april Interpellation 2002/03:286 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om nätverksbaserat försvar Försvarsmakten ska i framtiden snabbt kunna möta olika slags hot och risker. Riksdagen har därför beslutat att Försvarsmakten ska utvecklas till ett nätverksbaserat försvar. Det innebär

Inlämnad: 2003-04-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:797 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 11 april Fråga 2002/03:797 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om sotningsmonopolet Det kan konstateras att ett fåtal av riksdagens politikområden har blivit så grundligt utredda och undersökta som sotningsmonopolet. Ända sedan 1985 har det funnits utredningar, betänkanden och skrivelser

Inlämnad: 2003-04-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:140 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 15 november Fråga 2002/03:140 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om säkerhet på hav och i hamnar Sverige har en omfattande färjetrafik med olika länder. Nyligen utfärdade Interpol en varning om att en färja skulle sprängas någonstans i Europa den 9 november. Vem som helst kan i dag köra

Inlämnad: 2002-11-15 Besvarare: Leni Björklund (S)