Dokument & lagar (105 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:979 av Lundgren, Kerstin (c)

den 26 maj Fråga 2008/09:979 Dubbelt medborgarskap och rösträtt till Europaparlamentet av Kerstin Lundgren c till justitieminister Beatrice Ask m Vallagstiftningen tar fasta på att varje medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen ska ha rätt att rösta. När det gäller Europaparlamentsvalet ska detta gälla även

Inlämnad: 2009-05-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:882 av Tornberg, Stefan (c)

den 24 april Fråga 2008/09:882 Verksamhet för synskadade av Stefan Tornberg c till statsrådet Maria Larsson kd Synskadades riksförbund SRF i Norrbotten och Västerbotten har sedan ett par år bedrivit verksamhet riktad till målgruppen synskadade med ytterligare funktionshinder. Det är en verksamhet som varit möjlig

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:482 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 januari Fråga 2008/09:482 Utredningar av misshandelsbrott av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m En studie från Brottsförebyggande rådet Brå visar att enbart 16 procent av anmälda misshandelsfall leder till åtal och resten läggs ned. Det är tydligen så att polisens handhavande av misshandelsfall

Inlämnad: 2009-01-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:359 av Linander, Johan (c)

den 5 december Fråga 2008/09:359 Begränsade registerutdrag beträffande idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten av Johan Linander c till justitieminister Beatrice Ask m De senaste åren har det förekommit ett fåtal, men mycket allvarliga fall där personer tidigare dömda för sexualbrott mot barn återfallit i

Inlämnad: 2008-12-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:263 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 november Fråga 2008/09:263 Misshandel av barn av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m Statistik från Brottsförebyggande rådet Brå visar att brotten fortsätter att öka i Sverige. Här bör särskilt siffrorna för brottstypen misshandel av barn upp till sex år uppmärksammas. Denna brottstyp

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:17 av Johansson, Jörgen (c)

den 29 september Interpellation 2008/09:17 Vapens roll i dagens samhälle av Jörgen Johansson c till justitieminister Beatrice Ask m En spiral av upptrappning av de grövre våldsbrotten i Sverige förefaller, enligt medierna, vara en realitet i dag. Beskrivningarna gör att såväl den kriminella sektorn som den polisiära

Inlämnad: 2008-09-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vapens roll i dagens samhälle

Skriftlig fråga 2007/08:1543 av Johansson, Annie (c)

den 14 augusti Fråga 2007/08:1543 Konstitutionella aspekter av Försvarsmaktens omstrukturering av Annie Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Under det kommande året har regeringen för avsikt att komma med en inriktningsproposition av den framtida organisationen inom Försvarsmakten. Den nuvarande garnisonsindelningen

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1533 av Nilsson, Karin (c)

den 11 augusti Fråga 2007/08:1533 Kompetens för helikopter 4 på F 17 av Karin Nilsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Det har blivit känt att Försvarets tyngsta helikoptrar, helikopter 4, kommer att skrotas nu i höst. Nya modeller som ska ersätta dessa kommer att levereras tidigast 2010. Därefter kommer

Inlämnad: 2008-08-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1228 av Danielsson, Staffan (c)

den 16 maj Fråga 2007/08:1228 Hantering av svåra indiciemål av Staffan Danielsson c till justitieminister Beatrice Ask m Ett äldre par försvann spårlöst. En bekant till dem besökte dem samma dag. Denne hade ekonomiska bekymmer, och sålde strax efter försvinnandet det försvunna parets bil där det fanns blod från

Inlämnad: 2008-05-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:644 av Danielsson, Staffan (c)

den 5 maj Interpellation 2007/08:644 Framtiden för de nationella skyddsstyrkorna och hemvärnet av Staffan Danielsson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvarets huvuduppgift är förmågan till väpnad strid. Samtidigt kan försvarets resurser i mån av tillgång även användas vid kriser och katastrofer av civil

Inlämnad: 2008-05-05 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:553 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 3 april Interpellation 2007/08:553 Förbättrad tolkservice för döva, hörselskadade och döva med synskada av Maria Kornevik Jakobsson c till statsrådet Maria Larsson kd Tolktjänst är för teckenspråkiga döva, hörselskadade och döva med synskada en väg till delaktighet och inflytande. När den inte fungerar ställs

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbättrad tolkservice för döva, hörselskadade och döva med synskada

Skriftlig fråga 2007/08:922 av Johansson, Annie (c)

den 7 mars Fråga 2007/08:922 Integritet och kommittéer av Annie Johansson c till justitieminister Beatrice Ask m Kommittéberättelse 2008 regeringens skrivelse 2007/08:103 är nu överlämnad till riksdagen. I den redogörs bland annat för könsfördelningen och ålderssammansättningen i de statliga kommittéerna på ett

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:459 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 december Fråga 2007/08:459 Brott mot företagare av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m Organisationen Företagarna redovisar i en ny rapport att det finns en omfattande brottslighet mot företagare i Sverige. Av rapporten framgår att var fjärde svensk småföretagare utsätts för brott varje

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:273 av Lundgren, Kerstin (c)

den 6 december Interpellation 2007/08:273 FN:s resolution 1325 av Kerstin Lundgren c till försvarsminister Sten Tolgfors m I FN:s resolution 1325 slår världssamfundet fast vikten av kvinnors deltagande för att hantera, lösa och förebygga konflikter. Sverige är ett av de länder som arbetat mest aktivt för att implementera

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: FN:s resolution 1325

Interpellation 2007/08:233 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 27 november Interpellation 2007/08:233 Kvinnors våld mot män av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd I riksdagen har vid flera tillfällen diskuterats våld i nära relationer och det har då huvudsakligen handlat om mäns våld mot kvinnor eller barnmisshandel. Även samhällsdebatten är fokuserad på

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors våld mot män

Skriftlig fråga 2007/08:193 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 31 oktober Fråga 2007/08:193 Kultur som hälsofrämjande faktor av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd När det gäller att få en bättre folkhälsa så finns det många hälsobefrämjande faktorer som bör lyftas fram. En sådan är kulturen. Människor i olika åldrar mår bra av att ta del av eller utöva

Inlämnad: 2007-10-31 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:149 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2007/08:149 Ungdomars otrygghet av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m De flesta tonåringar har utsatts för någon form av brott. Det visar en undersökning från Barnombudsmannen. 60 procent av dem som svarat har utsatts för brott. Det handlar om alltifrån slag och sparkar

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:147 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2007/08:147 Unga kvinnors alkoholkonsumtion av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd Det är uppenbart att allt fler unga kvinnor tvingas att söka vård på grund av problem relaterade till för hög alkoholkonsumtion. Dubbelt så många kvinnor mellan 16 och 24 år söker i dag vård

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:90 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:90 Sjöbevakningscentraler i Sverige av andre vice talman Birgitta Sellén c till försvarsminister Sten Tolgfors m Det finns i dag sex sjöbevakningscentraler i Sverige vars uppgifter är reglerade enligt särskilda instruktioner. En av dessa centraler är placerad i Härnösand och den har

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:89 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:89 Skärvikens skjutfält av andre vice talman Birgitta Sellén c till försvarsminister Sten Tolgfors m Skärvikens skjutfält ligger cirka en mil söder om Härnösands centrum. Skjutfältet nyttjas av Försvarsmaktens förband och då främst av hemvärnet och frivilligorganisationer i Västernorrland.

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)