Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar

Inlämnad: 2010-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Skriftlig fråga 2006/07:1590 av Bergström, Sven (c)

den 29 augusti Fråga 2006/07:1590 Lokalt bestämmande över trängselskatten av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Sedan den 1 augusti har det åter blivit lättare att andas i Stockholms innerstad. Genom att den så kallade trängselskatten återinförts har framkomligheten på gatorna ökat, bilköerna

Inlämnad: 2007-08-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:432 av Bergström, Sven (c)

den 23 mars Interpellation 2006/07:432 Utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Många myndigheter i Sverige tycks leva kvar i den tidigare regeringens övertro på centralisering och storskalighet. På annat sätt kan man

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:94 av Bergström, Sven (c)

den 24 november Interpellation 2006/07:94 Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Det är ett gemensamt ansvar för riksdag och regering att se till att varje skattekrona används på ett klokt och effektivt sätt. Därför finns det ständigt anledning

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg

Skriftlig fråga 2004/05:2100 av Bergström, Sven (c)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2100 av Sven Bergström c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om hotet mot torvnäringen i Sverige Alltsedan det energipolitiska uppvaknandet i Sverige i början på 70-talet har miljöriktiga inhemska biobränslen successivt fått en allt större roll på energimarknaden. Trädbränslen av

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1560 av Bergström, Sven (c)

den 27 augusti Fråga 2001/02:1560 av Sven Bergström c till statsrådet Mona Sahlin om statliga bolags agerande På flera områden i samhället har under senare år skett en avreglering och konkurrensutsättning av marknader som tidigare varit statliga monopol. Posten, järnvägen och teleområdet är exempel på sådana områden.

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:403 av Bergström, Sven (c)

den 23 april Interpellation 2001/02:403 av Sven Bergström c till statsrådet Mona Sahlin om postal infrastruktur Det är nu mer än tio år sedan den svenska postmarknaden avreglerades i början av 1990-talet. Det har inneburit att flera mindre aktörer börjat uppträda på den svenska postmarknaden. De flesta av dessa är

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:961 av Bergström, Sven (c)

den 25 mars Fråga 2001/02:961 av Sven Bergström c till statsrådet Mona Sahlin om mobiltelefontäckningen Utvecklingen inom mobilteleområdet har gått mycket snabbt under en följd av år och en utbyggnad av det s.k. tredje generationens mobiltelenät är på väg, även om utbyggnaden inte alls förefaller bli så snabb som det

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:207 av Bergström, Sven (c)

den 10 november Fråga 2000/01:207 av Sven Bergström c till statsrådet Mona Sahlin om UMTS-utrymme Att erbjuda hela Sverige en god infrastruktur är en förutsättning för fortsatt framgång och välfärd. Den tredje generationens mobiltelefoni UMTS är en viktig komponent i framtidens infrastruktur. Centerpartiet prioriterar

Inlämnad: 2000-11-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)