Dokument & lagar (29 träffar)

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar

Inlämnad: 2010-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Skriftlig fråga 2008/09:836 av Bergström, Sven (c)

den 9 april Fråga 2008/09:836 Ämnet slöjd i skolan av Sven Bergström c till utbildningsminister Jan Björklund fp Det har på senare tid blossat upp en diskussion kring ämnet slöjd i skolan och ämnets vara eller icke vara. Bland annat har framförts att skolämnet slöjd bör ersättas med utbildning i IT. Ämnet slöjd

Inlämnad: 2009-04-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:482 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 januari Fråga 2008/09:482 Utredningar av misshandelsbrott av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m En studie från Brottsförebyggande rådet Brå visar att enbart 16 procent av anmälda misshandelsfall leder till åtal och resten läggs ned. Det är tydligen så att polisens handhavande av misshandelsfall

Inlämnad: 2009-01-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:263 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 november Fråga 2008/09:263 Misshandel av barn av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m Statistik från Brottsförebyggande rådet Brå visar att brotten fortsätter att öka i Sverige. Här bör särskilt siffrorna för brottstypen misshandel av barn upp till sex år uppmärksammas. Denna brottstyp

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1020 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 28 mars Fråga 2007/08:1020 Synliggörande av funktionsnedsättningar i skolans läroböcker av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp I Skolverkets rapport Funktionshinders osynlighet i skolans läromedel redovisas hur funktionsnedsättningar sällan beskrivs i svenska läroböcker för grund-

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:686 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 31 januari Fråga 2007/08:686 Utbildning för yrken inom skogsnäringen av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp Det råder brist på utbildad arbetskraft för yrken inom skogsnäringen och denna arbetskraftsbrist förväntas bli ännu större inom en snar framtid. Skogsentreprenörer har svårt att

Inlämnad: 2008-01-31 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:459 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 december Fråga 2007/08:459 Brott mot företagare av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m Organisationen Företagarna redovisar i en ny rapport att det finns en omfattande brottslighet mot företagare i Sverige. Av rapporten framgår att var fjärde svensk småföretagare utsätts för brott varje

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:233 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 27 november Interpellation 2007/08:233 Kvinnors våld mot män av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd I riksdagen har vid flera tillfällen diskuterats våld i nära relationer och det har då huvudsakligen handlat om mäns våld mot kvinnor eller barnmisshandel. Även samhällsdebatten är fokuserad på

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors våld mot män

Skriftlig fråga 2007/08:193 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 31 oktober Fråga 2007/08:193 Kultur som hälsofrämjande faktor av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd När det gäller att få en bättre folkhälsa så finns det många hälsobefrämjande faktorer som bör lyftas fram. En sådan är kulturen. Människor i olika åldrar mår bra av att ta del av eller utöva

Inlämnad: 2007-10-31 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:150 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2007/08:150 Barns och ungdomars läsvanor av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp De barn och ungdomar som växer upp nu stimuleras inte till läsning av böcker jämfört med tidigare generationer. Tv-tittande och datorer är vanligare än läsning av böcker. En tredjedel av

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:149 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2007/08:149 Ungdomars otrygghet av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m De flesta tonåringar har utsatts för någon form av brott. Det visar en undersökning från Barnombudsmannen. 60 procent av dem som svarat har utsatts för brott. Det handlar om alltifrån slag och sparkar

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:147 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2007/08:147 Unga kvinnors alkoholkonsumtion av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd Det är uppenbart att allt fler unga kvinnor tvingas att söka vård på grund av problem relaterade till för hög alkoholkonsumtion. Dubbelt så många kvinnor mellan 16 och 24 år söker i dag vård

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:118 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 oktober Fråga 2007/08:118 Förkunskaper i matematik hos studenter på högskolan av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Lars Leijonborg fp Bara en av tio blivande civilingenjörer på Tekniska högskolan i Lund har tillräckliga kunskaper i matematik med sig från gymnasiet. Sedan 1995 har studenternas matematikkunskaper

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:87 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:87 Suicidprevention av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd Att en människa inte orkar leva längre utan väljer att ta sitt liv är tyvärr alltför vanligt i Sverige. Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet självmord bland unga kvinnor mellan 15 och 44 år ökat

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:86 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 oktober Fråga 2007/08:86 Livskunskap i skolan av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Jan Björklund fp Ny statistik från Socialstyrelsen visar att antalet självmord bland unga kvinnor från 15 års ålder ökat kraftigt. Skolan har en viktig roll när det gäller att förebygga självmord och självmordsförsök.

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1590 av Bergström, Sven (c)

den 29 augusti Fråga 2006/07:1590 Lokalt bestämmande över trängselskatten av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Sedan den 1 augusti har det åter blivit lättare att andas i Stockholms innerstad. Genom att den så kallade trängselskatten återinförts har framkomligheten på gatorna ökat, bilköerna

Inlämnad: 2007-08-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:606 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 29 maj Interpellation 2006/07:606 Sekretessen i samverkansgrupper av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m Ungdomars drogmissbruk är i dag ett allvarligt samhällsproblem. Alla goda krafter måste samverka för att förebygga och åtgärda drogmissbruk. På många platser i Sverige har man förstått

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sekretessen i samverkansgrupper

Skriftlig fråga 2006/07:999 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 4 april Fråga 2006/07:999 Polisens hantering av brott mot funktionshindrade av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m En undersökning som genomförts i några svenska kommuner visar att polisen har svårt att hantera anmälda brott mot funktionshindrade. De som utreder brott mot funktionshindrade

Inlämnad: 2007-04-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:997 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 4 april Fråga 2006/07:997 Åtgärder mot tbc av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Maria Larsson kd En hotande tbc-epidemi har aktualiserat Sveriges beredskap mot denna sjukdom. De flesta tbc-läkemedlen är ålderstigna och det enda vaccinet togs fram för mer än åttio år sedan och ger ett otillräckligt skydd.

Inlämnad: 2007-04-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2006/07:432 av Bergström, Sven (c)

den 23 mars Interpellation 2006/07:432 Utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Många myndigheter i Sverige tycks leva kvar i den tidigare regeringens övertro på centralisering och storskalighet. På annat sätt kan man

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Paginering