Dokument & lagar (24 träffar)

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar

Inlämnad: 2010-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Skriftlig fråga 2006/07:1590 av Bergström, Sven (c)

den 29 augusti Fråga 2006/07:1590 Lokalt bestämmande över trängselskatten av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Sedan den 1 augusti har det åter blivit lättare att andas i Stockholms innerstad. Genom att den så kallade trängselskatten återinförts har framkomligheten på gatorna ökat, bilköerna

Inlämnad: 2007-08-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:432 av Bergström, Sven (c)

den 23 mars Interpellation 2006/07:432 Utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Många myndigheter i Sverige tycks leva kvar i den tidigare regeringens övertro på centralisering och storskalighet. På annat sätt kan man

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:94 av Bergström, Sven (c)

den 24 november Interpellation 2006/07:94 Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Det är ett gemensamt ansvar för riksdag och regering att se till att varje skattekrona används på ett klokt och effektivt sätt. Därför finns det ständigt anledning

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg

Skriftlig fråga 2004/05:627 av Bergström, Sven (c)

den 16 december Fråga 2004/05:627 av Sven Bergström c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om det småskaliga kustfiskets framtid Det småskaliga kustnära fisket i Bottenhavet har blivit allvarligt hotat av fiskeripolitikens rigida regler. Det fåtal aktiva yrkesfiskare som finns kvar längs södra Norrlandskusten

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1604 av Bergström, Sven (c)

den 5 september Fråga 2001/02:1604 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om enskilda vägar En förutsättning för människors tillgång till natur och miljö är ett fungerande finmaskigt vägnät, de s.k. enskilda vägarna. Utan dessa mindre vägar skulle transportsystemet inte fungera. Sammantaget mäter

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1490 av Bergström, Sven (c)

den 8 augusti Fråga 2001/02:1490 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken på ostkusten Med början för drygt tio år sedan inledde kommuner och näringsliv längs ostkustbanan en offensiv för förbättrad tågtrafik på sträckan Sundsvall-Stockholm. Det har nu lett fram till en järnväg som på

Inlämnad: 2002-08-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1465 av Bergström, Sven (c)

den 1 augusti Fråga 2001/02:1465 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om diskriminering av handikappade på tåg Ett tillgängligt transportsystem är ett av de övergripande målen som riksdagen slagit fast för svensk transportpolitik. Det betyder bl.a. att trafiksystemet ska anpassas så att alla oavsett

Inlämnad: 2002-08-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1130 av Bergström, Sven (c)

den 29 april Fråga 2001/02:1130 av Sven Bergström c till justitieminister Thomas Bodström om fordonsägares ansvar En fordonsägares ansvar för sitt fordon skiljer sig beroende på överträdelsen av en bestämmelse. Enligt lagen 1976:206 om felparkeringssavgift har fordonsägaren ansvar för fordonet, oavsett vem som gjort

Inlämnad: 2002-04-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:497 av Bergström, Sven (c)

den 26 april Interpellation 2001/02:497 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om planeringsdirektiv till trafikverken Ett långsiktigt hållbart transportsystem var den stolta devisen för höstens omfattande infrastrukturproposition med en ekonomisk ram på 364 miljarder för åren 20042015. En mycket

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:340 av Bergström, Sven (c)

den 25 mars Interpellation 2001/02:340 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av bredband Inför EU-toppmötet i Barcelona framhöll statsminister Göran Persson i en debattartikel med premiärminister Tony Blair behovet av initiativ för att säkra bredbandsutbyggnaden i Europa. I Sverige

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1328 av Bergström, Sven (c)

den 1 juni Fråga 2000/01:1328 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om körkortsutbildningen Under senare år har det blivit allt vanligare att ungdomar som uppnår 18 års ålder inte tar körkort eller åtminstone skjuter upp det hela några år. En orsak till att alltfler valt att inte skaffa körkort är

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1268 av Bergström, Sven (c)

den 18 maj Fråga 2000/01:1268 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om godstrafik på järnväg I debatten om framtida transporter framhålls ofta, inte minst för miljöns skull, att strävan bör vara att föra över mer och mer av de långväga godstransporterna på järnväg och sjöfart medan lastbilen har

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1005 av Bergström, Sven (c)

den 4 april Fråga 2000/01:1005 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om fungerande godstrafik Det är viktigt för både företag och privatpersoner att det finns en fungerande godstrafik i hela Sverige vare sig den sker med lastbil, flyg, sjöfart eller järnväg. Järnvägen har som ett miljövänligt transportslag

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:875 av Bergström, Sven (c)

den 14 mars Fråga 2000/01:875 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om svensk sjöfarts konkurrenskraft Svensk rederinäring och då främst färjenäringen är hotad av utvecklingen i vår omvärld. Efter påtryckningar från först Centerpartiet och sedan ett i stort sett enat trafikutskott bet. 2000/01:TU1

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:822 av Bergström, Sven (c)

den 1 mars Fråga 2000/01:822 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om störningar i tågtrafiken Under vintern har vi fått vänja oss vid åtskilliga tågförseningar till följd av väderrelaterade problem. Samtidigt kan det knappast komma som någon överraskning att Sverige drabbas av snö och kyla vintertid.

Inlämnad: 2001-03-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:370 av Bergström, Sven (c)

den 30 november Fråga 2000/01:370 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om kombitrafik Godstrafiken spås öka markant inom de kommande tio åren. Prognoserna visar att godstrafiken på lastbil inom denna period kommer att öka med 40 Motsvarande siffra för järnvägen är 8 Förhållandet borde egentligen

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:144 av Bergström, Sven (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:144 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om uteblivna snabbtåg på Mälarbanan Det har i dagarna kommit fram uppgifter som tyder på att den framgångsrika utvecklingen av tågtrafiken i Mälardalen drabbas av ett allvarligt bakslag. Allt tyder på att den tidtabell

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:250 av Bergström, Sven (c)

den 17 november Fråga 2000/01:250 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om vägstandarden Att goda kommunikationer är en förutsättning för en god utveckling med tillväxt i hela landet är ingen nyhet. Senast i raden att konstatera detta är den regionalpolitiska utredningen som just avslutat sitt arbete.

Inlämnad: 2000-11-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1376 av Bergström, Sven (c)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1376 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om gemensamma regler för sjöfarten Svensk sjöfart har genom förändringar i vår omvärld under det senaste året utsatts för stora yttre påfrestningar. Det finns fog att tala om att svensk sjöfart är hotad och detta i ett läge

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering