Dokument & lagar (15 träffar)

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar

Inlämnad: 2010-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Skriftlig fråga 2006/07:1590 av Bergström, Sven (c)

den 29 augusti Fråga 2006/07:1590 Lokalt bestämmande över trängselskatten av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Sedan den 1 augusti har det åter blivit lättare att andas i Stockholms innerstad. Genom att den så kallade trängselskatten återinförts har framkomligheten på gatorna ökat, bilköerna

Inlämnad: 2007-08-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:432 av Bergström, Sven (c)

den 23 mars Interpellation 2006/07:432 Utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Många myndigheter i Sverige tycks leva kvar i den tidigare regeringens övertro på centralisering och storskalighet. På annat sätt kan man

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:94 av Bergström, Sven (c)

den 24 november Interpellation 2006/07:94 Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Det är ett gemensamt ansvar för riksdag och regering att se till att varje skattekrona används på ett klokt och effektivt sätt. Därför finns det ständigt anledning

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg

Skriftlig fråga 2005/06:2074 av Andersson, Jan (c)

den 29 augusti Fråga 2005/06:2074 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Tidigareläggning av utbetalningarna av gårdsstödet Stora delar av spannmålsskörden riskerar att gå förlorad för lantbrukare i södra Sverige. Det kraftiga regnandet i augusti har gjort att många inte kunnat skörda

Inlämnad: 2006-08-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1143 av Andersson, Jan (c)

den 6 mars Fråga 2005/06:1143 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Fågelinfluensans effekter för fjäderfäproducenterna Svenska livsmedelsproducenter är kända för att producera sund och säker mat. Vi är stolta över en näring som lyckas producera sådana högkvalitativa livsmedel i en hård

Inlämnad: 2006-03-06 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:612 av Andersson, Jan (c)

den 19 maj Interpellation 2004/05:612 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om förändrade regler för skyddsjakt Våren 2001 antog riksdagen propositionen om en sammanhållen rovdjurspolitik. En rovdjurspolitik i ständigt blåsväder och utan förankring till de människor som lever i vargens närhet.

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:627 av Bergström, Sven (c)

den 16 december Fråga 2004/05:627 av Sven Bergström c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om det småskaliga kustfiskets framtid Det småskaliga kustnära fisket i Bottenhavet har blivit allvarligt hotat av fiskeripolitikens rigida regler. Det fåtal aktiva yrkesfiskare som finns kvar längs södra Norrlandskusten

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:261 av Andersson, Jan (c)

den 14 december Interpellation 2004/05:261 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om kontrollen av tvärvillkoren för lantbrukarna Reformeringen av jordbrukspolitiken innebär stora förändringar för enskilda lantbrukare. Det är mycket viktigt att förändringarna uppfattas som rimliga och rättvisa.

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:88 av Andersson, Jan (c)

den 29 oktober Interpellation 2004/05:88 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsekvenser av jordbruksreformen Den reform som nu genomförs av den gemensamma jordbrukspolitiken är mycket omfattande. Reformen syftar till att göra produktionsinriktningen mera styrd av vad som efterfrågas

Inlämnad: 2004-10-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:177 av Andersson, Jan (c)

den 21 oktober Fråga 2004/05:177 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om effekter för svensk kycklingproduktion av JAS-affären Svensk kycklingproduktion levererar gott, nyttigt och säkert kött till svenska konsumenter. Det är kött som är fritt från salmonella, har en låg andel tillsatt vatten

Inlämnad: 2004-10-21 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:23 av Andersson, Jan (c)

den 23 september Interpellation 2004/05:23 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om framtidsutsikterna för svensk livsmedelsproduktion Världens bästa livsmedelsproduktion vad gäller miljö- och djurskydd löper nu stor risk, att likt andra näringar, börja flytta utomlands. Farhågorna är stora,

Inlämnad: 2004-09-23 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: framtidsutsikterna för svensk livsmedelsproduktion

Skriftlig fråga 2003/04:1052 av Andersson, Jan (c)

den 7 april Fråga 2003/04:1052 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om hönsburar Inför påsken 2004 sitter fortfarande närmare 600 000 av totalt ca 5,5 miljoner höns i gamla oinredda burar. Sedan 1999 är oinredda burar förbjudna och att beslutet ska fullföljas råder det stor enighet om. Efter

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:258 av Andersson, Jan (c)

den 28 januari Interpellation 2003/04:258 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om åtgärder för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft Regeringen måste bestämma sig, vill man ha ett svenskt livskraftigt lantbruk eller ska man köra vidare på den nu inslagna vägen med en nedrustning

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2002/03:369 av Andersson, Jan (c)

den 12 maj Interpellation 2002/03:369 av Jan Andersson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om villkor för ett livskraftigt lantbruk i Sverige Ett livskraftigt svenskt jordbruk är enligt min mening en viktig faktor för en levande landsbygd. Jordbruket ger upphov till arbetstillfällen, inte bara i primärledet

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)