Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar

Inlämnad: 2010-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Skriftlig fråga 2006/07:1590 av Bergström, Sven (c)

den 29 augusti Fråga 2006/07:1590 Lokalt bestämmande över trängselskatten av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Sedan den 1 augusti har det åter blivit lättare att andas i Stockholms innerstad. Genom att den så kallade trängselskatten återinförts har framkomligheten på gatorna ökat, bilköerna

Inlämnad: 2007-08-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:432 av Bergström, Sven (c)

den 23 mars Interpellation 2006/07:432 Utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Många myndigheter i Sverige tycks leva kvar i den tidigare regeringens övertro på centralisering och storskalighet. På annat sätt kan man

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:94 av Bergström, Sven (c)

den 24 november Interpellation 2006/07:94 Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Det är ett gemensamt ansvar för riksdag och regering att se till att varje skattekrona används på ett klokt och effektivt sätt. Därför finns det ständigt anledning

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg

Skriftlig fråga 2001/02:1469 av Bergström, Sven (c)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1469 av Sven Bergström c till kulturminister Marita Ulvskog om svenska kulturföremål För att skydda föremål som klassas som unika kulturobjekt och bärare av kulturarvet i Sverige råder ett generellt exportförbud för sådana föremål. Men den olagliga utförseln av allmoge- och kulturföremål

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1267 av Bergström, Sven (c)

den 18 maj Fråga 2000/01:1267 av Sven Bergström c till kulturminister Marita Ulvskog om merkostnad för företag och enskilda i områden av riksintresse för kulturmiljövård Runtom i vårt land finns områden som klassas som riksintressanta för kulturmiljövården. Det kan vara enskilda gårdar eller byggnader men också gårdssamlingar

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:908 av Bergström, Sven (c)

den 16 mars Fråga 2000/01:908 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om utgivningen av dagstidningar på lördagar Det är en demokratisk rättighet att få läsa sin dagstidning i alla delar av landet också på lördagar. Nu hotas denna rätt av att kostnaderna för lördagsutdelning stiger och ingen tycks vara beredd

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:814 av Bergström, Sven (c)

Fråga 1998/99:814 av Sven Bergström c till justitieministern om Ljusdals tingsrätt den 23 juli I samband med att lagmannen vid Ljusdals tingsrätt sökt nytt arbete har frågan om tingsrättens framtid åter aktualiserats. I medierna har spekulerats om sammanslagning med tingsrätten i Hudiksvall. Den snabba nedläggningen

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)