Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar

Inlämnad: 2010-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Skriftlig fråga 2006/07:1590 av Bergström, Sven (c)

den 29 augusti Fråga 2006/07:1590 Lokalt bestämmande över trängselskatten av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Sedan den 1 augusti har det åter blivit lättare att andas i Stockholms innerstad. Genom att den så kallade trängselskatten återinförts har framkomligheten på gatorna ökat, bilköerna

Inlämnad: 2007-08-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:432 av Bergström, Sven (c)

den 23 mars Interpellation 2006/07:432 Utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Många myndigheter i Sverige tycks leva kvar i den tidigare regeringens övertro på centralisering och storskalighet. På annat sätt kan man

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:94 av Bergström, Sven (c)

den 24 november Interpellation 2006/07:94 Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg av Sven Bergström c till justitieminister Beatrice Ask m Det är ett gemensamt ansvar för riksdag och regering att se till att varje skattekrona används på ett klokt och effektivt sätt. Därför finns det ständigt anledning

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg

Interpellation 2004/05:385 av Bergström, Sven (c)

den 16 februari Interpellation 2004/05:385 av Sven Bergström c till statsrådet Lena Sommestad om strandskyddsbestämmelserna Gävleborg har i grunden goda förutsättningar att utvecklas positivt. Men den 10 februari kom ännu en gång dystra siffror från SCB över befolkningsutvecklingen i Sverige under 2004. De visar inte

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2004/05:626 av Bergström, Sven (c)

den 16 december Fråga 2004/05:626 av Sven Bergström c till statsrådet Lena Sommestad om åtgärder för att begränsa flygets klimatpåverkan Framtidens transportsystem kommer med säkerhet att behöva såväl bilar och tåg som sjöfart och flyg. Men transportsystemen måste utvecklas och formas utifrån vad natur och miljö klarar

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1134 av Bergström, Sven (c)

den 29 april Fråga 2003/04:1134 av Sven Bergström c till miljöminister Lena Sommestad om tillåtlighetsprövning av ny E 4 söder om Hudiksvall Regeringen beslöt i februari i år att byggstarten för utbyggnaden av E 4 på sträckan EnångerHudiksvall ska tidigareläggas till 20062007. Detta efter mycket starka påtryckningar

Inlämnad: 2004-04-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:895 av Bergström, Sven (c)

den 12 mars Fråga 2003/04:895 av Sven Bergström c till miljöminister Lena Sommestad om omprövning av vattendomar På många håll i landet finns behov av en omprövning av gamla vattendomar. De allra flesta av de äldre vattendomarna har vattenhushållningsbestämmelser som med dagens synsätt ter sig otidsenliga när det gäller

Inlämnad: 2004-03-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2002/03:71 av Bergström, Sven (c)

den 29 november Interpellation 2002/03:71 av Sven Bergström c till miljöminister Lena Sommestad om miljöklassning av bilar Om hela Sverige ska kunna leva och utvecklas behövs väl fungerande kommunikationer. Och i stora delar av landet är bilen det enda fungerande transportmedlet. Samtidigt vet vi att biltrafiken, trots

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 1998/99:814 av Bergström, Sven (c)

Fråga 1998/99:814 av Sven Bergström c till justitieministern om Ljusdals tingsrätt den 23 juli I samband med att lagmannen vid Ljusdals tingsrätt sökt nytt arbete har frågan om tingsrättens framtid åter aktualiserats. I medierna har spekulerats om sammanslagning med tingsrätten i Hudiksvall. Den snabba nedläggningen

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)