Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1164 av Bergström, Sven (c)

den 7 maj Fråga 2003/04:1164 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om dyrbar planeringsmiss En efterlängtad och viktig förbättring av Norra Stambanan söder om Ljusdal inleddes i vintras då Banverket började byggandet av en ny bro över Ljusnan vid Edänge. Regeringen hade då avslagit ett flertal överklaganden

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:861 av Bergström, Sven (c)

den 5 mars Fråga 2003/04:861 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om förslag om enskilda vägar Enskilda vägar svarar för en betydande andel av det svenska vägnätet. De betyder mycket för glesbygd, friluftsliv och näringsliv. En fungerande infrastruktur även på landsbygden och i glestrafikerade områden

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:328 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2003/04:328 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanan Under förra året ställde jag två interpellationer om Inlandsbanans framtid till det ansvariga statsrådet, infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag ville veta om regeringen är beredd att medverka

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statens ansvar för Inlandsbanan

Interpellation 2003/04:280 av Bergström, Sven (c)

den 4 februari Interpellation 2003/04:280 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:242 av Bergström, Sven (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:242 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:501 av Bergström, Sven (c)

den 18 december Fråga 2003/04:501 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om arbetsmarknaden i Söderhamn Söderhamns kommun har den senaste tiden drabbats mycket hårt av stora nedläggningar och neddragningar av verksamhet inom olika företag. På mindre är tre år har över 2 000 arbetstillfällen försvunnit från

Inlämnad: 2003-12-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:73 av Bergström, Sven (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:73 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om regional utveckling i Gävleborg Hela Sverige skall leva var en gång ett uttryck som användes för att markera ambitionen att åstadkomma rättvisa utvecklingsvillkor i alla delar av landet. I högtidliga sammanhang i den politiska

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1328 av Bergström, Sven (c)

den 1 juni Fråga 2000/01:1328 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om körkortsutbildningen Under senare år har det blivit allt vanligare att ungdomar som uppnår 18 års ålder inte tar körkort eller åtminstone skjuter upp det hela några år. En orsak till att alltfler valt att inte skaffa körkort är

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1268 av Bergström, Sven (c)

den 18 maj Fråga 2000/01:1268 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om godstrafik på järnväg I debatten om framtida transporter framhålls ofta, inte minst för miljöns skull, att strävan bör vara att föra över mer och mer av de långväga godstransporterna på järnväg och sjöfart medan lastbilen har

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1005 av Bergström, Sven (c)

den 4 april Fråga 2000/01:1005 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om fungerande godstrafik Det är viktigt för både företag och privatpersoner att det finns en fungerande godstrafik i hela Sverige vare sig den sker med lastbil, flyg, sjöfart eller järnväg. Järnvägen har som ett miljövänligt transportslag

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:875 av Bergström, Sven (c)

den 14 mars Fråga 2000/01:875 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om svensk sjöfarts konkurrenskraft Svensk rederinäring och då främst färjenäringen är hotad av utvecklingen i vår omvärld. Efter påtryckningar från först Centerpartiet och sedan ett i stort sett enat trafikutskott bet. 2000/01:TU1

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:822 av Bergström, Sven (c)

den 1 mars Fråga 2000/01:822 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om störningar i tågtrafiken Under vintern har vi fått vänja oss vid åtskilliga tågförseningar till följd av väderrelaterade problem. Samtidigt kan det knappast komma som någon överraskning att Sverige drabbas av snö och kyla vintertid.

Inlämnad: 2001-03-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:370 av Bergström, Sven (c)

den 30 november Fråga 2000/01:370 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om kombitrafik Godstrafiken spås öka markant inom de kommande tio åren. Prognoserna visar att godstrafiken på lastbil inom denna period kommer att öka med 40 Motsvarande siffra för järnvägen är 8 Förhållandet borde egentligen

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:144 av Bergström, Sven (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:144 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om uteblivna snabbtåg på Mälarbanan Det har i dagarna kommit fram uppgifter som tyder på att den framgångsrika utvecklingen av tågtrafiken i Mälardalen drabbas av ett allvarligt bakslag. Allt tyder på att den tidtabell

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:128 av Bergström, Sven (c)

den 20 november Interpellation 2000/01:128 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om idrotten, folkhälsan och samhällets stöd Framgångarna för de svenska deltagarna i först de ordinarie olympiska spelen i Sydney och därefter i de paralympiska spelen har gett berättigad uppmärksamhet. För idrottsrörelsen

Inlämnad: 2000-11-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:250 av Bergström, Sven (c)

den 17 november Fråga 2000/01:250 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om vägstandarden Att goda kommunikationer är en förutsättning för en god utveckling med tillväxt i hela landet är ingen nyhet. Senast i raden att konstatera detta är den regionalpolitiska utredningen som just avslutat sitt arbete.

Inlämnad: 2000-11-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)