Dokument & lagar (39 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1606 av Torstensson, Åsa (c)

den 8 september Fråga 2003/04:1606 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om löftet om en ny E 6 och arbetsplan Hogdal-Skee Inför valet 2002 gav dåvarande ansvarig minister för infrastruktur Björn Rosengren löfte om en färdigutbyggd Europaväg 6 genom hela Bohuslän år 2007. Det löftet höll dock inte. Därefter

Inlämnad: 2004-09-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1603 av Larsson, Håkan (c)

den 6 september Fråga 2003/04:1603 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om konsekvenser av Rikstrafikens planerade besparingar Rikstrafiken har hamnat i ekonomiska problem och därför tagit fram ett omfattande sparpaket. Fullföljs planerna kommer detta att få svåra regionalpolitiska och samhällsekonomiska

Inlämnad: 2004-09-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1444 av Västerteg, Claes (c)

den 16 juli Fråga 2003/04:1444 av Claes Västerteg c till statsrådet Ulrica Messing om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Västra Götaland De av riksdagen beslutade planeringsramarna för satsningar på infrastruktur innehåller satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dock har fördelningen av medlen för att kunna

Inlämnad: 2004-07-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1432 av Sellén, Birgitta (c)

den 14 juli Fråga 2003/04:1432 av Birgitta Sellén c till statsminister Göran Persson om regeringens löfte till Sollefteå Vid försvarsuppgörelsen år 1999 så lades det sista regementet ned i Sollefteå. Många personer förlorade därmed sina arbeten. Regeringen lovade då att kompensera Sollefteå med 300 nya statliga jobb

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1344 av Tiefensee, Roger (c)

den 16 juni Fråga 2003/04:1344 av Roger Tiefensee c till statsrådet Ulrica Messing om katrineholmsbornas pendlingsmöjligheter I juni 2005 går avtalet ut mellan Rikstrafiken och Mälab angående persontrafiken på järnvägssträckan mellan Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping UVENRikstrafiken beslutade vid sitt styrelsemöte

Inlämnad: 2004-06-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1284 av Johansson, Jörgen (c)

den 2 juni Fråga 2003/04:1284 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om Banverkets skötsel av spårområden Skötsel av banvallar och spår visar hur huvudmannen ser på den bygds utveckling genom vilken järnvägen går. Tyvärr kan man konstatera att skötseln av Banverkets spårområden blir allt sämre. Som exempel

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1164 av Bergström, Sven (c)

den 7 maj Fråga 2003/04:1164 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om dyrbar planeringsmiss En efterlängtad och viktig förbättring av Norra Stambanan söder om Ljusdal inleddes i vintras då Banverket började byggandet av en ny bro över Ljusnan vid Edänge. Regeringen hade då avslagit ett flertal överklaganden

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:422 av Johansson, Jörgen (c)

den 7 april Interpellation 2003/04:422 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om vägnätet på landsbygden Vägnätet på landsbygden blir, alltför ofta, ofarbar under vårens tjällossning. Detta påverkar påtagligt möjligheten att bedriva näringsverksamhet under dessa tider i drabbade områden. Möjligheten att

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1055 av Torstensson, Åsa (c)

den 7 april Fråga 2003/04:1055 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om Bohusbanan Efter 30 års regionalt och lokalt agerande för en utbyggnad av Europaväg 6 genom Bohuslän finns äntligen en tydlig utbyggnadsplan för fyrfältsväg till norska gränsen. Detta förväntas vara klart 2009. Inte vid ett enda tillfälle

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:862 av Ek, Lena (c)

den 5 mars Fråga 2003/04:862 av Lena Ek c till statsrådet Ulrica Messing om miljövänligare transporter Växthuseffektens påverkan på klimatet är en så allvarlig fråga att EU:s medlemsstater nu tillsammans arbetar med regler för ett system med handel av utsläppsrätter som ska begränsa utsläppen av koldioxid. Grovt sett

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:861 av Bergström, Sven (c)

den 5 mars Fråga 2003/04:861 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om förslag om enskilda vägar Enskilda vägar svarar för en betydande andel av det svenska vägnätet. De betyder mycket för glesbygd, friluftsliv och näringsliv. En fungerande infrastruktur även på landsbygden och i glestrafikerade områden

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:328 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2003/04:328 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanan Under förra året ställde jag två interpellationer om Inlandsbanans framtid till det ansvariga statsrådet, infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag ville veta om regeringen är beredd att medverka

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statens ansvar för Inlandsbanan

Interpellation 2003/04:317 av Sellén, Birgitta (c)

den 23 februari Interpellation 2003/04:317 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om infrastruktur i Västernorrlands län Grattis Norrbotten som får mycket pengar till infrastruktursatsningar Det är en signal som visar att regeringen vill att hela landet ska leva. En förutsättning för det är att infrastrukturen

Inlämnad: 2004-02-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:310 av Larsson, Håkan (c)

den 19 februari Interpellation 2003/04:310 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om kollektivtrafik i glesbygd Även i de glesbebyggda delarna av Sverige är det viktigt med en fungerande kollektivtrafik. Fungerande buss- eller tågförbindelser är inte sällan avgörande för att människor ska kunna välja att

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:305 av Torstensson, Åsa (c)

den 17 februari Interpellation 2003/04:305 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av 3 G Enligt uppgifter Dagens Nyheter den 16 februari 2004 visar statistik från PTS att två tredjedelar av alla 3 G-master som beviljats bygglov fortfarande inte har byggts. Branschens ständiga hänvisningar

Inlämnad: 2004-02-17 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:762 av Johansson, Jörgen (c)

den 13 februari Fråga 2003/04:762 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om utveckling av tillväxtkulturen Frågan om att uppnå tillväxt är ofta en fråga om kultur. För att lyckas krävs entreprenörsanda som präglas av samarbete mellan näringsliv, politiker och tjänstemän. Alltför ofta ser vi orter som

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:280 av Bergström, Sven (c)

den 4 februari Interpellation 2003/04:280 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:242 av Bergström, Sven (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:242 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:554 av Johansson , Jörgen (c)

den 13 januari Fråga 2003/04:554 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av E 18 VästeråsVästjädra E 18 mellan Västerås och Köping, främst delen VästeråsVästjädra, har en undermålig standard. Bland annat visas det i de stopp på upp till fem timmar som varit under vintern. Detta på en väg som

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:215 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 december Interpellation 2003/04:215 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ulrica Messing om utveckling och tillväxt i nordöstra skåne Jobben faller som höstlöv i Nordöstskåne en tidningsrubrik i en lokaltidning som säger mycket om situationen i några drabbade kommuner. Dessa kommuner Hässleholm, Kristianstad,

Inlämnad: 2003-12-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering