Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2003/04:328 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2003/04:328 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanan Under förra året ställde jag två interpellationer om Inlandsbanans framtid till det ansvariga statsrådet, infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag ville veta om regeringen är beredd att medverka

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statens ansvar för Inlandsbanan

Interpellation 2003/04:310 av Larsson, Håkan (c)

den 19 februari Interpellation 2003/04:310 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om kollektivtrafik i glesbygd Även i de glesbebyggda delarna av Sverige är det viktigt med en fungerande kollektivtrafik. Fungerande buss- eller tågförbindelser är inte sällan avgörande för att människor ska kunna välja att

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:280 av Bergström, Sven (c)

den 4 februari Interpellation 2003/04:280 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:242 av Bergström, Sven (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:242 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:154 av Larsson, Håkan (c)

den 26 november Interpellation 2003/04:154 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanans framtid Inom en nära framtid ska regeringen ta ställning till vilka väg- och järnvägsinvesteringar som ska göras under perioden 20042015. Då är det viktigt att även inlandet får sin beskärda

Inlämnad: 2003-11-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:73 av Bergström, Sven (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:73 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om regional utveckling i Gävleborg Hela Sverige skall leva var en gång ett uttryck som användes för att markera ambitionen att åstadkomma rättvisa utvecklingsvillkor i alla delar av landet. I högtidliga sammanhang i den politiska

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:70 av Larsson, Håkan (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:70 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om helhetssyn på Sverige En infekterad debatt rasar om utjämningssystemen mellan landets landsting och kommuner. För min del anser jag det självklart att vi behöver ett solidariskt utjämningssystem, vars konstruktion dock självfallet

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)