Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2003/04:422 av Johansson, Jörgen (c)

den 7 april Interpellation 2003/04:422 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om vägnätet på landsbygden Vägnätet på landsbygden blir, alltför ofta, ofarbar under vårens tjällossning. Detta påverkar påtagligt möjligheten att bedriva näringsverksamhet under dessa tider i drabbade områden. Möjligheten att

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:328 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2003/04:328 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanan Under förra året ställde jag två interpellationer om Inlandsbanans framtid till det ansvariga statsrådet, infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag ville veta om regeringen är beredd att medverka

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statens ansvar för Inlandsbanan

Interpellation 2003/04:280 av Bergström, Sven (c)

den 4 februari Interpellation 2003/04:280 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:242 av Bergström, Sven (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:242 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:73 av Bergström, Sven (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:73 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om regional utveckling i Gävleborg Hela Sverige skall leva var en gång ett uttryck som användes för att markera ambitionen att åstadkomma rättvisa utvecklingsvillkor i alla delar av landet. I högtidliga sammanhang i den politiska

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:71 av Johansson, Jörgen (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:71 av Jörgen Johansson c till statsrådet Ulrica Messing om lika förutsättningar i hela landet Tillväxten i Sverige olika ut i olika regioner. Den sociala klyvningen fortsätter i ohämmad takt. Avsaknaden av en aktiv regionalpolitik i Sverige gör det allt svårare att erbjuda alla

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)