Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1432 av Sellén, Birgitta (c)

den 14 juli Fråga 2003/04:1432 av Birgitta Sellén c till statsminister Göran Persson om regeringens löfte till Sollefteå Vid försvarsuppgörelsen år 1999 så lades det sista regementet ned i Sollefteå. Många personer förlorade därmed sina arbeten. Regeringen lovade då att kompensera Sollefteå med 300 nya statliga jobb

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1164 av Bergström, Sven (c)

den 7 maj Fråga 2003/04:1164 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om dyrbar planeringsmiss En efterlängtad och viktig förbättring av Norra Stambanan söder om Ljusdal inleddes i vintras då Banverket började byggandet av en ny bro över Ljusnan vid Edänge. Regeringen hade då avslagit ett flertal överklaganden

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:861 av Bergström, Sven (c)

den 5 mars Fråga 2003/04:861 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om förslag om enskilda vägar Enskilda vägar svarar för en betydande andel av det svenska vägnätet. De betyder mycket för glesbygd, friluftsliv och näringsliv. En fungerande infrastruktur även på landsbygden och i glestrafikerade områden

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:328 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2003/04:328 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanan Under förra året ställde jag två interpellationer om Inlandsbanans framtid till det ansvariga statsrådet, infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag ville veta om regeringen är beredd att medverka

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statens ansvar för Inlandsbanan

Interpellation 2003/04:317 av Sellén, Birgitta (c)

den 23 februari Interpellation 2003/04:317 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om infrastruktur i Västernorrlands län Grattis Norrbotten som får mycket pengar till infrastruktursatsningar Det är en signal som visar att regeringen vill att hela landet ska leva. En förutsättning för det är att infrastrukturen

Inlämnad: 2004-02-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:280 av Bergström, Sven (c)

den 4 februari Interpellation 2003/04:280 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:242 av Bergström, Sven (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:242 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:501 av Bergström, Sven (c)

den 18 december Fråga 2003/04:501 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om arbetsmarknaden i Söderhamn Söderhamns kommun har den senaste tiden drabbats mycket hårt av stora nedläggningar och neddragningar av verksamhet inom olika företag. På mindre är tre år har över 2 000 arbetstillfällen försvunnit från

Inlämnad: 2003-12-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:73 av Bergström, Sven (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:73 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om regional utveckling i Gävleborg Hela Sverige skall leva var en gång ett uttryck som användes för att markera ambitionen att åstadkomma rättvisa utvecklingsvillkor i alla delar av landet. I högtidliga sammanhang i den politiska

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:366 av Sellén, Birgitta (c)

den 6 december Fråga 2000/01:366 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om utbildning av idrottsledare Folkhälsokommittén konstaterar att ohälsan kostar samhället omkring 300 miljarder om året. Kommittén slår fast att det är ett tydligt samband mellan omfattningen av fysisk aktivitet och hälsotillstånd.

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:367 av Sellén, Birgitta (c)

den 5 december Fråga 2000/01:367 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om Svenska Spels pengar till barn- och ungdomsverksamhet Många unga människor har väldigt dålig kondition. Undersökningar visar att antalet barn och ungdomar som inte alls ägnar sig åt regelbunden idrottsutövning har ökat. Resultatet

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 2000/01:128 av Bergström, Sven (c)

den 20 november Interpellation 2000/01:128 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om idrotten, folkhälsan och samhällets stöd Framgångarna för de svenska deltagarna i först de ordinarie olympiska spelen i Sydney och därefter i de paralympiska spelen har gett berättigad uppmärksamhet. För idrottsrörelsen

Inlämnad: 2000-11-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)