Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2009/10:276 av Bergström, Sven (c)

den 4 mars Interpellation 2009/10:276 Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer av Sven Bergström c till statsrådet Maria Larsson kd Under lång tid har ett medvetet arbete pågått i samhället för att förbättra miljön och förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsgivarna har ansvaret för bullerminskningar

Inlämnad: 2010-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att bekämpa skadligt höga ljudnivåer

Interpellation 2004/05:350 av Bergström, Sven (c)

den 2 februari Interpellation 2004/05:350 av Sven Bergström c till statsminister Göran Persson om landsbygdens utveckling I en tid då stora delar av landsbygden i södra Sverige är hårt drabbade av de skador som stormen den 89 januari ställde till med har osäkerhet uppstått om regeringens syn på landsbygdens utveckling

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:213 av Bergström, Sven (c)

den 26 november Interpellation 2004/05:213 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om regeringens planering för infrastruktur Den socialdemokratiska regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat att göra förändringar i den nationella infrastrukturplanen som sträcker sig fram till

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:71 av Bergström, Sven (c)

den 22 oktober Interpellation 2004/05:71 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om tågtrafiken mellan Norge och Sverige År 2005 är det 100 år sedan unionen med Norge upplöstes. Det uppmärksammas bland annat genom invigningen av en ny Svinesundsbro för vägtrafiken längs Europaväg 6. Men när det gäller järnvägstrafiken

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:328 av Larsson, Håkan (c)

den 4 mars Interpellation 2003/04:328 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om statens ansvar för Inlandsbanan Under förra året ställde jag två interpellationer om Inlandsbanans framtid till det ansvariga statsrådet, infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag ville veta om regeringen är beredd att medverka

Inlämnad: 2004-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statens ansvar för Inlandsbanan

Interpellation 2003/04:280 av Bergström, Sven (c)

den 4 februari Interpellation 2003/04:280 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:242 av Bergström, Sven (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:242 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:73 av Bergström, Sven (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:73 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om regional utveckling i Gävleborg Hela Sverige skall leva var en gång ett uttryck som användes för att markera ambitionen att åstadkomma rättvisa utvecklingsvillkor i alla delar av landet. I högtidliga sammanhang i den politiska

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)