Dokument & lagar (1 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1470 av Bergström, Sven (c)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1470 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om bygdeauktioner För att skydda föremål som klassas som unika kulturobjekt och bärare av kulturarvet i Sverige råder ett generellt exportförbud för sådana föremål. Men den olagliga utförseln av allmoge- och kulturföremål från

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)