Dokument & lagar (28 träffar)

Interpellation 2003/04:242 av Bergström, Sven (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:242 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om ett ökat tågresande Om de mål för transportpolitiken som riksdagen fastslagit vad gäller till exempel trafiksäkerhet, miljöhänsyn och regional utveckling ska kunna uppfyllas måste betydande förändringar till stånd. År 2003

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:501 av Bergström, Sven (c)

den 18 december Fråga 2003/04:501 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om arbetsmarknaden i Söderhamn Söderhamns kommun har den senaste tiden drabbats mycket hårt av stora nedläggningar och neddragningar av verksamhet inom olika företag. På mindre är tre år har över 2 000 arbetstillfällen försvunnit från

Inlämnad: 2003-12-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:73 av Bergström, Sven (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:73 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om regional utveckling i Gävleborg Hela Sverige skall leva var en gång ett uttryck som användes för att markera ambitionen att åstadkomma rättvisa utvecklingsvillkor i alla delar av landet. I högtidliga sammanhang i den politiska

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1163 av Bergström, Sven (c)

den 19 juni Fråga 2002/03:1163 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om åtgärder för att bryta regeringens centraliseringspolitik I motioner till riksdagen har under flera år påtalats att regeringen år efter år struntar i riksdagens beslut om att nya myndigheter och verk inte ska centraliseras till Stockholm.

Inlämnad: 2003-06-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1121 av Bergström, Sven (c)

den 12 juni Fråga 2002/03:1121 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om körkort i Sverige för utländska medborgare En utländsk medborgare som flyttar till Sverige får med sitt nationella körkort, tillsammans med ett internationellt körkort, köra bil i Sverige i ett års tid. Under det året kan man anta

Inlämnad: 2003-06-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:870 av Bergström, Sven (c)

den 5 maj Fråga 2002/03:870 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om väntetider för körkortsprov För många ungdomar är 18-årsdagen starkt förknippad med den frihet och rörelsemöjlighet som ett eget körkort innebär. Körkortet och möjligheten att kunna köra bil på egen hand är ett stort steg. I stora delar

Inlämnad: 2003-05-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1470 av Bergström, Sven (c)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1470 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om bygdeauktioner För att skydda föremål som klassas som unika kulturobjekt och bärare av kulturarvet i Sverige råder ett generellt exportförbud för sådana föremål. Men den olagliga utförseln av allmoge- och kulturföremål från

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 2000/01:128 av Bergström, Sven (c)

den 20 november Interpellation 2000/01:128 av Sven Bergström c till statsrådet Ulrica Messing om idrotten, folkhälsan och samhällets stöd Framgångarna för de svenska deltagarna i först de ordinarie olympiska spelen i Sydney och därefter i de paralympiska spelen har gett berättigad uppmärksamhet. För idrottsrörelsen

Inlämnad: 2000-11-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Paginering