Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:979 av Lundgren, Kerstin (c)

den 26 maj Fråga 2008/09:979 Dubbelt medborgarskap och rösträtt till Europaparlamentet av Kerstin Lundgren c till justitieminister Beatrice Ask m Vallagstiftningen tar fasta på att varje medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen ska ha rätt att rösta. När det gäller Europaparlamentsvalet ska detta gälla även

Inlämnad: 2009-05-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:882 av Tornberg, Stefan (c)

den 24 april Fråga 2008/09:882 Verksamhet för synskadade av Stefan Tornberg c till statsrådet Maria Larsson kd Synskadades riksförbund SRF i Norrbotten och Västerbotten har sedan ett par år bedrivit verksamhet riktad till målgruppen synskadade med ytterligare funktionshinder. Det är en verksamhet som varit möjlig

Inlämnad: 2009-04-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:482 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 januari Fråga 2008/09:482 Utredningar av misshandelsbrott av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m En studie från Brottsförebyggande rådet Brå visar att enbart 16 procent av anmälda misshandelsfall leder till åtal och resten läggs ned. Det är tydligen så att polisens handhavande av misshandelsfall

Inlämnad: 2009-01-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:359 av Linander, Johan (c)

den 5 december Fråga 2008/09:359 Begränsade registerutdrag beträffande idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten av Johan Linander c till justitieminister Beatrice Ask m De senaste åren har det förekommit ett fåtal, men mycket allvarliga fall där personer tidigare dömda för sexualbrott mot barn återfallit i

Inlämnad: 2008-12-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:263 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 19 november Fråga 2008/09:263 Misshandel av barn av Lars-Ivar Ericson c till justitieminister Beatrice Ask m Statistik från Brottsförebyggande rådet Brå visar att brotten fortsätter att öka i Sverige. Här bör särskilt siffrorna för brottstypen misshandel av barn upp till sex år uppmärksammas. Denna brottstyp

Inlämnad: 2008-11-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2008/09:17 av Johansson, Jörgen (c)

den 29 september Interpellation 2008/09:17 Vapens roll i dagens samhälle av Jörgen Johansson c till justitieminister Beatrice Ask m En spiral av upptrappning av de grövre våldsbrotten i Sverige förefaller, enligt medierna, vara en realitet i dag. Beskrivningarna gör att såväl den kriminella sektorn som den polisiära

Inlämnad: 2008-09-29 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vapens roll i dagens samhälle