Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2010/11:413 av Johansson, Annie (C)

den 29 mars Fråga 2010/11:413 Sparbanksaktier för att stärka lokala sparbanker av Annie Johansson C till statsrådet Peter Norman M De lokala sparbankerna betyder mycket för det lokala näringslivet och utvecklingen på landsbygden och i mindre städer. Genom att sparbankerna är uttalat lokala har de också en oerhört

Inlämnad: 2011-03-29 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1008 av Johansson, Annie (c)

den 31 augusti Fråga 2009/10:1008 Landsbygdsutveckling vid Skillingaryds skjutfält av Annie Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Skillingaryds skjutfält i Vaggeryds kommun är ett viktigt övningsfält för Försvarsmakten och inget som jag ifrågasätter. Övningsfältet rymmer ett vackert landskap och ligger

Inlämnad: 2010-08-31 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1543 av Johansson, Annie (c)

den 14 augusti Fråga 2007/08:1543 Konstitutionella aspekter av Försvarsmaktens omstrukturering av Annie Johansson c till försvarsminister Sten Tolgfors m Under det kommande året har regeringen för avsikt att komma med en inriktningsproposition av den framtida organisationen inom Försvarsmakten. Den nuvarande garnisonsindelningen

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:922 av Johansson, Annie (c)

den 7 mars Fråga 2007/08:922 Integritet och kommittéer av Annie Johansson c till justitieminister Beatrice Ask m Kommittéberättelse 2008 regeringens skrivelse 2007/08:103 är nu överlämnad till riksdagen. I den redogörs bland annat för könsfördelningen och ålderssammansättningen i de statliga kommittéerna på ett

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:306 av Johansson, Annie (c)

den 7 december Fråga 2006/07:306 Försäkringsbolags tillgång till barns och ungas patientjournaler av Annie Johansson c till justitieminister Beatrice Ask m Försäkringsbolagen efterfrågar i dag alltid fullständig fullmakt att rekvirera samtliga patientjournaler och annan information om den enskilde inför tecknandet

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)