Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:901 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:901 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om riksgymnasium för blinda barn med multipelhandikapp den 9 september Jag har flera gånger, bl.a. i en interpellation, frågat skolministern om hon är beredd att utreda möjligheterna att komplettera Ekeskolan i Örebro med en gymnasiedel, så att

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:900 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:900 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om nedläggningen av Ekeskolan den 9 september Skolministerns förslag att lägga ned Ekeskolan har väckt många reaktioner och mycken oro bland alla dem som bryr sig om barnens situation. När skolministern besökte Örebro den 8 september valde hon

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:766 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:766 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om synskadade, multipelfunktionshindrade barns språkmiljö den 24 juni Regeringen vill lägga ned Ekeskolan, men vill behålla specialskolorna för döva barn. Skolministern sade nyligen: Döva kräver ett eget språk, och de behöver också ha tillräckligt

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:765 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:765 av Sten Tolgfors m till näringsministern om EU:s rekommendationer om sysselsättning den 24 juni Med en gemensam syn kan man rätta till det mesta. Arbetslösheten till exempel.Det stod att läsa på socialdemokraternas valaffischer i valet till Europaparlamentet. Men regeringen saknar uppfattning om den

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:759 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:759 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barn med funktionshinder den 22 juni Skolministern vill lägga ned Ekeskolan, landets specialskola för synskadade barn med multifunktionshinder. Det är orimligt att tro att av landets nära 290 kommuner alla skall kunna nå samma kunskapsnivå

Inlämnad: 1999-06-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson s till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen den 5 maj Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:374 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:374 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om tvångsintegrering av barn med funktionshinder den 18 februari Socialdemokratiska EU-parlamentariker och delegater från EU-länder höll nyligen en konferens i handikappfrågor i Örebro. Ekeskolan som FUNKIS-utredningen under Ingegerd Wärnerssons

Inlämnad: 1999-02-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:147 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:147 av Sten Tolgfors m till näringsministern om förutsättningarna för företagande den 3 december AMS räknar i sin senaste och dystra prognos för sysselsättningen med att den öppna arbetslösheten nästa år kommer att ligga klart över 6 och att sysselsättningen stagnerar. Jämfört med den bedömning som gjordes

Inlämnad: 1998-12-03 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:146 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:146 av Sten Tolgfors m till statsrådet Mona Sahlin om Sveriges välståndsutveckling den 3 december När statsrådet Sahlin nyligen besökte Örebro ville hon enligt tidningsuppgifter byta perspektiv och vända på resonemanget om att Sverige halkat efter övriga Europa i ekonomisk utveckling. Varför inte i stället

Inlämnad: 1998-12-03 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:144 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:144 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om svenska grundskolan den 3 december Den svenska grundskolan har trots att den hör till världens dyraste uppenbara brister. Mobbning är alltför vanligt förekommande, möjligheten för eleverna att välja såväl skola som ämnen är begränsad, barn

Inlämnad: 1998-12-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:141 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:141 av Sonja Fransson s till näringsministern om beläggning av grusvägar i Sjuhärad den 2 december För att hela landet skall leva och utvecklas krävs bra kommunikationer. Det gäller data likaväl som vägstandarden. I mina hemtrakter i Sjuhäradsbygden finns för närvarande totalt 683,7 km grusväg. Många

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:65 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:65 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om FUNKIS-utredningen den 12 november I ett betänkande från Socialdepartementet, En lag om socialförsäkringar finns det förslag om att missionärer och biståndsarbetare som haft utlandstjänstgöring i mer än ett år skall mista rätten till a-kassa

Inlämnad: 1998-11-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)