Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:852 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:852 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om Dalarnas befolkning den 16 augusti Nya befolkningssiffror har presenterats. Dessa siffror, omfattande första halvåret 1999, visar att mitt hemlän ånyo tappat rejält. Ca 1 000 personer i minus. Sedan 1991 har skogslänen tappat ca 27 000 personer. Siffrorna,

Inlämnad: 1999-08-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:615 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:615 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Mona Sahlin om anställningsstödet den 7 maj I reglerna om anställningsstöd i familjeföretag står det börmen oftast tolkas det som får inte. De regler som gäller för andra företag bör, enligt min mening, även gälla familjeföretag. Vissa arbetsförmedlare rapporteras

Inlämnad: 1999-05-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:614 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:614 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Mona Sahlin om Alfa-kassan den 7 maj Varför tolkar Alfa-kassan nedanstående regler som att personen måste fylla 20 år inom 10 månader från avslutad utbildning I reglerna står det inte det. I och med den tolkningen är ca 75 av alla ungdomar, som söker Alfa-kassa

Inlämnad: 1999-05-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson s till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen den 5 maj Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:518 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:518 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om tillväxtavtalen den 6 april Jag har tidigare ställt en rad frågor till statsrådet om oron över att vissa län mitt län Dalarnas län är ett exempel inte växer utan tappar starkt i befolkning. Jag har inte sett några tecken på Att hela Sverige skall levaEtt

Inlämnad: 1999-04-06 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:451 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:451 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om regionalpolitiken den 16 mars Glesbygdsverket slår nu larm om att regionalpolitiken blivit bakvändI intervjuer talar Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochson om en omvänd regionalpolitikGlesbygdsverkets uppgifter kommer knappast som någon överraskning.

Inlämnad: 1999-03-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:418 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:418 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om transportpolitiken i Dalarna den 3 mars Det är bara att instämma i den uppfattning som statsrådet hade vid Transportforum 99 angående ökad tillväxt: För att uppnå denna ökade tillväxt krävs en framsynt och effektiv transportpolitik.1 600 personer, på nämnda

Inlämnad: 1999-03-03 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:361 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:361 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans ordningsregler den 12 februari I mitt hemlän Dalarna, pågår just nu en diskussion om vissa skolors pedagogikDet gäller vad som skulle kunna kallas ordningsregler för elever och hur lektionerna utformas. Bl.a. finns en skola i Mockfjärd

Inlämnad: 1999-02-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:311 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:311 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om väganslagen den 3 februari Det måste finnas respekt för den regionala planeringsnivånDet är orättvist mot den demokratiska processenDet är två av de hårda omdömen som fälldes efter länsstyrelsens i Dalarna styrelsesammanträde den 18 januari 1999. Kommentarerna

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:307 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:307 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om regionalpolitiken den 1 februari Vid frågestunden i kammaren den 28 januari 1999 använde jag mig av min möjlighet att ställa en fråga till en närvarande minister. Jag har den uppfattningen att frågestunderna är till för att vi riksdagsledamöter skall fråga

Inlämnad: 1999-02-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:230 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:230 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om EU:s regionala indelning den 12 januari Falu kommun finns, som enda kommun i Dalarnas län, utanför Mål 2 Bergslagen, Mål 5b och Mål 6. Falu kommun har därvid inte kunnat dra nytta av de fördelar EU-medlemskapet givit gällande möjligheter till stöd/bidrag.

Inlämnad: 1999-01-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:192 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:192 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om en ny trafikmyndighet den 14 december Enligt beslut i riksdagen den 11 december 1998 skall en ny statlig myndighet rikstrafiken inrättas. Starten är planerad till den 1 juli 1999 och för ändamålet finns 10 miljoner kronor. Falu kommun, residensstad i Dalarnas

Inlämnad: 1998-12-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:141 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:141 av Sonja Fransson s till näringsministern om beläggning av grusvägar i Sjuhärad den 2 december För att hela landet skall leva och utvecklas krävs bra kommunikationer. Det gäller data likaväl som vägstandarden. I mina hemtrakter i Sjuhäradsbygden finns för närvarande totalt 683,7 km grusväg. Många

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:14 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:14 av Rolf Gunnarsson m till näringsministern om samordning av Fastighetsverket, Naturvårdsverket och Vasaskog den 14 oktober Assi Domän AB har överfört ca 900 000 hektar skogsmark till det helägda dotterbolaget Vasaskog AB. Detta har tydligen skett med målsättningen att detta bolag skall inlösas av staten

Inlämnad: 1998-10-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)