Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:894 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:894 av Ola Karlsson m till näringsministern om staten som skogsägare den 8 september I tidningen Statstjänstemannen nummer 10/99 kommenterar näringsministern det nybildade statliga skogsbolaget Sveaskog. Jag skulle vilja att vi växlade över mer skog till Sveaskog. Jag talar om produktiv skogsmark, så

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:771 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:771 av Ola Karlsson m till näringsministern om Vattenfalls köp i finsk kärnkraft den 24 juni Det helstatliga bolaget Vattenfall har enligt uppgift avtal om att köpa 100 av det finska nät- och elhandelsföretaget Revon Sähkö Oy. Detta bolag äger i sin tur 2,1 i det ena av Finlands två kärnkraftsbolag, Teollisuuden

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:702 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:702 av Ola Karlsson m till statsrådet Mona Sahlin om revidering av frekvensplanen Yttrandefrihetsgrundlagens 3 kap. 2 anger att sammanslutningar skall ha möjlighet att få tillstånd att sända ljudradioprogram i den utsträckning som tillgängliga radiofrekvenser medger. I den politiska debatten har bristen

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:630 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:630 av Ola Karlsson m till statsrådet Mona Sahlin om Celsius Karlskoga den 17 maj Den 1 maj höll biträdande näringsministern ett tal i Karlskoga som väckte uppmärksamhet och glädje bland inte minst karlskogabor. Det som framför allt gladde åhörarna var referatet av ett regeringsbeslut: Som ni redan vet

Inlämnad: 1999-05-17 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson s till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen den 5 maj Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:452 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:452 av Ola Karlsson m till statsrådet Mona Sahlin om upphandling av utbildning den 16 mars Enligt vissa uppgifter förbereder statsrådet ett förslag inför vårpropositionen om att satsa resurser på utbildning av småföretagare. Tillsammans med ALMI Företagspartner har Kunskaps-TV ansökt om totalt 250 miljoner

Inlämnad: 1999-03-16 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:376 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:376 av Ola Karlsson m till näringsministern om ärendehanteringen i Näringsdepartementet den 18 februari Försäljningen av 900 000 hektar skog från Assi Domän till ett nybildat bolag, Sveaskog, är ett projekt som haft mycket stora politiska inslag. Det lanserades av dåvarande näringsminister Anders Sundström

Inlämnad: 1999-02-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:321 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1998/99:321 av Ola Karlsson m till statsrådet Mona Sahlin om återbetalning av felaktiga avgifter den 3 februari Arbetet med att underlätta för företagande borde stå högst upp på regeringens dagordning. När det kommer till praktisk handling återstår dock mycket. Särskilt småföretagen drabbas hårt av uteblivet

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:141 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:141 av Sonja Fransson s till näringsministern om beläggning av grusvägar i Sjuhärad den 2 december För att hela landet skall leva och utvecklas krävs bra kommunikationer. Det gäller data likaväl som vägstandarden. I mina hemtrakter i Sjuhäradsbygden finns för närvarande totalt 683,7 km grusväg. Många

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)