Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:728 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:728 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om nazistiskt och rasistiskt våld den 9 juni De tragiska polismorden har visat att situationen vad gäller nazistiska och rasisitiska organisationer är både allvarlig och farlig. Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt

Inlämnad: 1999-06-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:650 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:650 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Mona Sahlin om elektronisk reklam den 25 maj EU accepterar att kostnader för e-post-reklam läggs på konsumentsidan/mottagande part. Detta har föranlett diskussion i USA att diskutera blockering av europeiska e-post-servrar, dvs. att drabbade amerikanska e-post-servrar

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:624 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:624 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om invandrarelever den 11 maj Nästan hälften av invandrareleverna hoppar av sina gymnasiestudier. 43 av de elever som antingen är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda i annat land fullföljer inte gymnasieskolan inom fyra år från

Inlämnad: 1999-05-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson s till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen den 5 maj Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:553 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:553 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om språktest för invandrare den 20 april I Trollhättan har 67 invandrare genomgått ett språktest och inte ansetts tillräckligt kunniga i svenska för att få en anställning. Följden har blivit att de då inte heller fått behålla sin a-kassa. Arbetsförmedlingen

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:545 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:545 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Mona Sahlin om elektromagnetisk strålning den 20 april Vid den diskussion om läget på telekommunikationsmarknaden som fördes vid EU-nämndens sammanträde fredagen den 16 april visade statsrådet tyvärr ingen förståelse för de stora risker som är förknippade med exponering

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:544 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:544 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Mona Sahlin om kärnkraftsreaktorerna kring årsskiftet den 20 april Vid den diskussion EU-nämnden förde vid sammanträdet fredagen den 16 april, med anledning av rådets resolution till medlemsländerna med uppmaning att vidta åtgärder för att komma åt dataproblemen

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:520 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:520 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om diskriminering av homosexuella i TGL den 7 april Kommunförbundet och Landstingsförbundet diskriminerar homosexuella sambor i och med att dessa inte har samma försäkringsskydd i den tjänstegrupplivförsäkring TGL som finns inom landstingens

Inlämnad: 1999-04-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:141 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:141 av Sonja Fransson s till näringsministern om beläggning av grusvägar i Sjuhärad den 2 december För att hela landet skall leva och utvecklas krävs bra kommunikationer. Det gäller data likaväl som vägstandarden. I mina hemtrakter i Sjuhäradsbygden finns för närvarande totalt 683,7 km grusväg. Många

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)