Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:896 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:896 av Kenneth Johansson c till näringsministern om länsväg 297 den 8 september Länsstyrelsen i Dalarnas län har prioriterat och anslagit erforderliga medel för en upprustning och i vissa delar nydragning av länsväg 297, Ö Tandö-Bu, Malungs kommun. Åtgärderna är helt nödvändiga, vilket inte minst Malungs

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:868 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:868 av Kenneth Johansson c till statsrådet Mona Sahlin om handläggningstiderna vid Patent- och registreringsverket PRV den 23 augusti Två nyföretagare i Dalarna ansökte den 2 juni 1999 hos PRV:s bolagsavdelning om att få en bifirma registrerad. Vid en förfrågan helt nyligen meddelas de att man just börjat

Inlämnad: 1999-08-23 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:722 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:722 av Kenneth Johansson c till statsrådet Mona Sahlin om industriella utvecklingscentra den 9 juni Regeringens stöd till försöksverksamhet vid industriella utvecklingscentra IUC omfattar tidsperioden fr.o.m. den 1 januari 1997 t.o.m. den 31 december 1999. Av den utvärdering som gjorts av IUC-verksamheten

Inlämnad: 1999-06-09 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson s till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen den 5 maj Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:257 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:257 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kunskapslyftet den 19 januari Enligt uppgifter från bl.a. kommuner i Dalarna har det blivit betydligt svårare att erhålla särskilt utbildningsbidrag, vilket drabbar många som studerar vid kunskapslyftet. De som fått avslag på sina utbildningsbidragsansökningar

Inlämnad: 1999-01-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:141 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:141 av Sonja Fransson s till näringsministern om beläggning av grusvägar i Sjuhärad den 2 december För att hela landet skall leva och utvecklas krävs bra kommunikationer. Det gäller data likaväl som vägstandarden. I mina hemtrakter i Sjuhäradsbygden finns för närvarande totalt 683,7 km grusväg. Många

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:26 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:26 av Kenneth Johansson c till näringsministern om nya Vasaskog AB den 22 oktober Assi Domän AB:s styrelse har efter förslag från regeringen beslutat föreslå att vid nästa bolagsstämma dela ut samtliga aktier i ett bolag med namnet Vasaskog AB. Detta bolag kommer att tillföras ca 900 000 hektar produktiv

Inlämnad: 1998-10-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)