Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:773 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:773 av Birgitta Sellén c till miljöministern om godsfärjeförbindelse den 28 juni Rederiet Botnia Link AB har planerat att öppna en godsfärjeförbindelse mellan Härnösand och Vasa i Finland. Botnia Link AB kommer inte att sätta in en passagerarfärja utan erbjuder ett alternativ för tunga transporter på

Inlämnad: 1999-06-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:644 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:644 av Birgitta Sellén c till näringsministern om sänkning av regional arbetsgivaravgift den 20 maj Norrland har tidigare haft en reducering av arbetsgivaravgiften. Under vintern 1998 framkom ett förslag om att en nedsättning av de sociala avgifterna skulle tas bort. De reducerade avgifterna skulle i

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson s till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen den 5 maj Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:471 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:471 av Birgitta Sellén c till näringsministern om vattenkraftsproducerande regioner den 19 mars Norrland blöder och har gjort det ända sedan 70-talet. Medborgarna flyttar till storstäder, vilket påverkar skatteintäkterna negativt i norr. Skatteutjämningssystemet har, som bekant, slagit oerhört hårt mot

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:400 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:400 av Birgitta Sellén c till statsrådet Mona Sahlin om regler vid arbetspraktik den 25 februari Vi har vant oss vid många arbetsmarknadsåtgärder under senare år. ALU, som var kritiserad i många sammanhang, anses dock från arbetsförmedlingen som en väl fungerande åtgärd. ALU-arbetaren har snabbt kommit

Inlämnad: 1999-02-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:246 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:246 av Birgitta Sellén c till finansministern om Postens kassaservice den 14 januari Den statliga ersättningen på 200 miljoner kronor årligen för Postens kassaservice bör tas bort.Det förslaget lämnade Betalservice den 12 januari i sitt betänkande till finansminister Erik Åsbrink. Tanken är att lantbrevbärarnas

Inlämnad: 1999-01-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:141 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:141 av Sonja Fransson s till näringsministern om beläggning av grusvägar i Sjuhärad den 2 december För att hela landet skall leva och utvecklas krävs bra kommunikationer. Det gäller data likaväl som vägstandarden. I mina hemtrakter i Sjuhäradsbygden finns för närvarande totalt 683,7 km grusväg. Många

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)