Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om näringsklimatet för cement- och kalkbranschen den 30 juni Den 1 januari 2000 upphör den s.k. 1,2-procentsregeln för beskattning av koldioxid, vilken i första hand avsett cement- och kalkbranscherna. All verksamhet behöver framförhållning för

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson s till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen den 5 maj Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:305 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:305 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialministern om rätt till ledighet för familjehemsföräldrar den 1 februari Behovet av bra familjehemsplaceringar för utsatta barn och ungdomar är stort och det ökar. I inledningen av en placering, främst av äldre barn och ungdomar, är det ibland nödvändigt

Inlämnad: 1999-02-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:259 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:259 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort den 20 januari Jag har i ett frågesvar daterat den 9 december, på en fråga om särbehandling av funktionshindrade vid förnyelse av körkort, fått till svar att de funktionshindrade har ingen som helst skyldighet att köra

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:141 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:141 av Sonja Fransson s till näringsministern om beläggning av grusvägar i Sjuhärad den 2 december För att hela landet skall leva och utvecklas krävs bra kommunikationer. Det gäller data likaväl som vägstandarden. I mina hemtrakter i Sjuhäradsbygden finns för närvarande totalt 683,7 km grusväg. Många

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:136 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:136 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort för funktionshindrade den 2 december Fr.o.m. den 1 juli 1996 började det nya EU-körkortet att gälla. Ett antal nya regler trädde då i kraft, bl.a. vid förnyelse av körkort. För funktionshindrade som innehar den gamla körkortstypen

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)