Dokument & lagar (68 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1075 av René, Inger (m)

Fråga 1997/98:1075 av Inger René m till justitieministern om hyreslagen och misshandlade kvinnor den 7 september Som lägenhetsinnehavare har man enligt hyreslagen ansvar för att ljud och oväsen från egen lägenhet inte stör grannar och kringboende. Lagen gör inget undantag för icke önskvärda besök. Det kan alltså inträffa

Inlämnad: 1998-09-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1073 av Martinger, Jerry (m)

Fråga 1997/98:1073 av Jerry Martinger m till justitieministern om offentlighetsprincipen den 4 september Sverige riskerar för närvarande internationella processer angående den svenska offentlighetsprincipen. Det hävdas bl.a. av USA att Sverige inte följer sina åtaganden enligt TRIPS-avtalet och Bernkonventionen när

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1059 av Linderborg, Tanja (v)

Fråga 1997/98:1059 av Tanja Linderborg v till justitieministern om integritet på arbetsplatsen den 31 augusti Numera arbetar många med datorer på sina arbetsplatser och är uppkopplade till Internet och/eller lokala nätverk. Det finns inga tydliga regler om integritetsskydd för den enskilde vad gäller arbetsgivares

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1030 av Persson, Siw (fp)

Fråga 1997/98:1030 av Siw Persson fp till justitieministern om brottsutvecklingen den 19 augusti Under första halvåret 1998 anmäldes ca 575 200 brott till polisen. Det är en ökning med 2 jämfört med samma period år 1997. Detta innebär att det totala antalet anmälda brott nu ligger på ungefär samma nivå som i början

Inlämnad: 1998-08-19 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1014 av Zetterberg, Eva (v)

Fråga 1997/98:1014 av Eva Zetterberg v till statsministern om PKK-värvningen av barn i Sverige den 13 augusti I de våldsamma nationella, etniska, politiska och andra konflikter som efter det kalla kriget blossat upp i olika delar av världen har det blivit allt vanligare att barn och ungdomar värvas till stridande förband,

Inlämnad: 1998-08-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1004 av Fridén, Lennart (m)

Fråga 1997/98:1004 av Lennart Fridén m till justitieministern om klotter den 11 augusti Nyligen har redovisats vilka kostnader per år som belastar kommuner och landsting för åtgärder efter illegalt klotter. Man har kommit fram till att det rör sig om minst en halv miljard kronor. Till detta kommer då allt som man avstår

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:993 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1997/98:993 av Elver Jonsson fp till justitieministern om gatuvåldet den 7 augusti Många människor drabbas varje dag av våld. Långt fler drabbas än vissa stora sjukdomsgrupper. Enligt iakttagelser på ett storsjukhus innebär det att misshandlade personer är långt fler än många andra stora sjukgrupper. Under helger

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:971 av Weibull Bernström, Peter (m)

Fråga 1997/98:971 av Peter Weibull Bernström m till justitieministern om domstolsorganisationen den 31 juli Domstolskommittén, som haft till uppgift att se över den framtida domstolsorganisationen, innebärande bl.a. att komma med förslag till sammanslagning av tingsrätter samt även tingsrätter med länsrätter, har efter

Inlämnad: 1998-07-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:955 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:955 av Sten Andersson m till justitieministern om kommunismen den 23 juli En doktorand har fällts av domstol för att ha arrangerat en nazistföreläsning vid Umeå universitet. Frågan är om domen överensstämmer med FN:s artikel Mänskliga fri- och rättigheter. Artikeln har förvisso inslag av moment 22 då

Inlämnad: 1998-07-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:922 av Åkerhielm, Anna (m)

Fråga 1997/98:922 av Anna Åkerhielm m till justitieministern om tvätteriverksamheten i Malmöhus län I ett uppmärksammat upphandlingsärende rörande tvätteriverksamheten i Malmöhus läns landsting trotsar landstinget öppet länsrättens domslut. Enligt domen är rättsläget klart. Det handlar om en ny upphandling och denna

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:914 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:914 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om åklagarväsendets arbete med diskrimineringsfall En åklagare i Göteborg får kritik av riksåklagaren för att en anmälan om olaga diskriminering blev liggande så länge att den hann preskriberas. Fallet överlämnades till Åklagarmyndigheten i Göteborg av Diskrimineringsombudsmannen

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:884 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:884 av Carina Hägg s till justitieministern om internationell domstol Konferensen som har kallats den viktigaste på det juridiska området under detta århundrade skall pågå i Rom under fem veckor med ca 4 000 delegater. Trots att frågan om en permanent krigstribunal varit diskuterad under många år ja under

Inlämnad: 1998-06-18 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:873 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:873 av Carina Hägg s till justitieministern om ersättningskostnader för rättegångskostnader Scientologikyrkan säger sig ha lagt ut nära 8 miljoner kronor på att vinna en rättegång i Stockholms tingsrätt. Den som gjort bekantskap med scientologerna och deras advokater förvånas knappast över summans storlek.

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:848 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:848 av Birgitta Gidblom s till justitieministern om promillegräns till sjöss Alkoholförtäring hör inte ihop med bilkörning, men beträffande trafik till sjöss råder inte samma självklarhet. Fritidsbåtar, både stora och mindre, framförs i allt större hastigheter, och krav på nykterhet till sjöss borde vara

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:845 av Hurtig, Bengt (v)

Fråga 1997/98:845 av Bengt Hurtig v till justitieministern om EU-anknytning till Echelon I Sverige är telefonavlyssning strikt lagreglerad. Polisen ges tillstånd av tingsrätt om misstanke om grova brott föreligger. I en rapport från forskningsorganisationen STOA bedriver USA National Security Agency NSA rutinmässig

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:820 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:820 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om upphovsrätten I sitt svar på mina frågor 1997/98:701, 702 och 705 om upphovsrätt anför ministern att allmänhetens och forskarnas möjlighet att tillgodose sina behov av information är något som regeringen värnar mycket om. Vidare anför ministern att regeringen

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:773 av Davidson, Inger (kd)

Fråga 1997/98:773 av Inger Davidson kd till justitieministern om dubbel straffbarhet Svenska medborgare, utlänningar bosatta i Sverige samt i vissa fall även personer som tillfälligt vistas i vårt land kan dömas här i riket för brott de begått utomlands. En klar begränsning är dock kravet på dubbel straffbarhet, dvs.villkoret

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:736 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:736 av Rolf Gunnarsson m till justitieministern om polissituationen i Dalarna Stor oro finns återigen i Dalarna gällande situationen för polisen och bristen på resurser. Ett par aktuella, allvarliga fall bl.a. i Malung har gjort att också socialdemokrater på hög nivå i Dalarna nu reagerar. Vi moderater

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:713 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1997/98:713 av Tuve Skånberg kd till justitieministern om betänketid vid skilsmässor Enligt SCB:s statistik Skilsmässor och separationer 1995 skiljs årligen 50 000 par, varav 20 000 gifta och 30 000 sammanboende. Det är Europas och förmodligen världens högsta skilsmässofrekvens. Årligen går 45 000 barn igenom

Inlämnad: 1998-05-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1997/98:705 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:705 av Yvonne Ruwaida mp till utbildningsministern om upphovrätten EU-kommissionen har lagt fram sitt Copyright Directive som, om det blir verklighet, kan innebära att mycket av den information som i dag är fritt tillgänglig via nätet, kommer att prissättas. I ett demokratiskt informationssamhälle så behövs

Inlämnad: 1998-05-04 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Paginering