Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:439 av Johnsson, Per-Ingvar (C)

den 1 mars Fråga 2011/12:439 Ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor av Per-Ingvar Johnsson C till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Många personer med funktionsnedsättningar står utanför arbetslivet. Det gäller speciellt yngre personer. Att ställas utanför arbetsmarknaden

Inlämnad: 2012-03-01 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2010/11:524 av Åsling, Per (C)

den 16 maj Fråga 2010/11:524 Företagsfrämjande åtgärder av Per Åsling C till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Det är ingen överdrift att hävda att de svenska små och medelstora företagen bär upp den svenska ekonomin och sysselsättningen. Mer än två tredjedelar av alla anställda i privat näringsverksamhet

Inlämnad: 2011-05-16 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Skriftlig fråga 2010/11:284 av W Jonsson, Anders (C)

den 9 februari Fråga 2010/11:284 Ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården av Anders W Jonsson C till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Stick- och skärskador eller exponering av blodstänk och kroppsvätskor är vanliga inom hälso- och sjukvården. Den oro som läkare, sjuksköterskor

Inlämnad: 2011-02-09 Besvarare: Hillevi Engström (M)

Interpellation 2003/04:171 av Olofsson, Maud (c)

den 28 november Interpellation 2003/04:171 av Maud Olofsson c till statsminister Göran Persson om politik för tillväxt i hela landet. Det är nödvändigt att regering och riksdag för en politik för tillväxt och utveckling i hela landet. Tyvärr måste jag konstatera att den socialdemokratiska regeringen har misslyckats

Inlämnad: 2003-11-28 Besvarare: Göran Persson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:395 av Olofsson, Maud (c)

den 13 januari Fråga 2002/03:395 av Maud Olofsson c till statsminister Göran Persson om Nordkorea och icke-spridningsavtalet Nyligen deklarerade Nordkorea att man ensidigt lämnar icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Det är allvarligt för utvecklingen i Sydostasien men också som ett prejudikat i fråga om möjligheten

Inlämnad: 2003-01-13 Besvarare: Göran Persson (S)

Interpellation 1999/2000:111 av Bergström, Sven (c)

den 23 november Interpellation 1999/2000:111 av Sven Bergström c till statsminister Göran Persson om folkomröstning om EMU Det politiska arbetet i Sverige är i skriande behov av ett förstärkt förtroende och ökad legitimitet. Det visar inte minst det mycket låga valdeltagandet i valet till EU-parlamentet för ett halvår

Inlämnad: 1999-11-23 Besvarare: statsminister Göran Persson (S)