Dokument & lagar (86 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1568 av Jóhannesson , Berit (v)

den 27 augusti Fråga 2003/04:1568 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om sprinkleranläggningar på vårdinstitutioner I Boverkets regler om brandskydd finns inga krav på sprinkler i lokaler för vårdinstitutioner. Något som, om det blir obligatoriskt, skulle rädda människoliv varje år. År 2003 uppmärksammande

Inlämnad: 2004-08-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1455 av Ångström, Lars (mp)

den 23 juli Fråga 2003/04:1455 av Lars Ångström mp till miljöminister Lena Sommestad om satsning på klimatinformation år 2005 Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att det, som en del av klimatstrategin, ska genomföras en ny satsning på klimatinformation till allmänheten. I en gemensam rapport till regeringen

Inlämnad: 2004-07-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1397 av Axelsson, Christina (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1397 av Christina Axelsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om information om exponering vid mobil kommunikation Den 2 februari i år lämnade Statens strålskyddsinstitut SSI sin skrivelse om behovet av information om strålning från mobiltelefoner till regeringen. Bakgrunden till

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1376 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 28 juni Fråga 2003/04:1376 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Lena Sommestad om stöd till klimatinformation under år 2005 Såväl FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet som den svenska nationella klimatstrategin betonar vikten av klimatinformation till allmänheten. Naturvårdsverket genomförde under 2002

Inlämnad: 2004-06-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1374 av de Pourbaix -Lundin, Marietta (m)

den 23 juni Fråga 2003/04:1374 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om kemikaliedirektivet och djurförsök EU:s nya kemikaliedirektiv innebär, om det godkänns, bland annat en kraftig ökning av antalet djurförsök. Direktivet går ut på att öka kontrollen av de ca 30 000 olika kemikalier som

Inlämnad: 2004-06-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1355 av Thorén, Sverker (fp)

den 21 juni Fråga 2003/04:1355 av Sverker Thorén fp till miljöminister Lena Sommestad om myndigheternas miljöarbete Vi står inför stora utmaningar på miljöområdet. Det finns stora brister i svenska myndigheters arbete med att införa ett genomgripande miljöarbete, trots att det är ett krav från regeringen. Var tionde

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1348 av Kollmats, Lennart (fp)

den 17 juni Fråga 2003/04:1348 av Lennart Kollmats fp till kulturminister Marita Ulvskog om världsarv och motorvägar Nyligen skrev Göteborgs-Posten att flera vägprojekt på E 6 norrut är klara. Det är bra men definitivt inte tillräckligt. E 6 genom Sverige måste bli motorväg snarast, inte minst för att få ned olycksstatistiken.

Inlämnad: 2004-06-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1347 av Kollmats, Lennart (fp)

den 17 juni Fråga 2003/04:1347 av Lennart Kollmats fp till statsrådet Ulrica Messing om motorvägar och världsarv Nyligen skrev Göteborgs-Posten att flera vägprojekt på E 6 norrut är klara. Det är bra men definitivt inte tillräckligt. E 6 genom Sverige måste bli motorväg snarast, inte minst för att få ned olycksstatistiken.

Inlämnad: 2004-06-18 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1334 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 11 juni Fråga 2003/04:1334 av Ragnwi Marcelind kd till miljöminister Lena Sommestad om lantmäteriets framtida roll Lantmäteriutredningen SOU 2003:111 hade till uppgift att utvärdera den omfattande omstrukturering av lantmäteriet som ägde rum i mitten av 1990-talet samt att lämna förslag om det statliga lantmäteriets

Inlämnad: 2004-06-11 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1331 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 juni Fråga 2003/04:1331 av Lars-Ivar Ericson c till miljöminister Lena Sommestad om sophantering Systemet för insamling av förpackningar och returmaterial bör ses över. Ett problem är att staten har satt upp insamlingsmål för olika slags material, exempelvis att 70 ska samlas in och återvinnas. De olika företag

Inlämnad: 2004-06-10 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1319 av Hellberg, Owe (v)

den 9 juni Fråga 2003/04:1319 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om Statens geotekniska institut, SGI Statens geotekniska institut, SGI, är statens expertmyndighet i geofrågor. Hos SGI finns expertkunskap, utredningskapacitet och erfarenhet av forskning och implementering av forskningsresultat både

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1318 av Hagberg, Liselott (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1318 av Liselott Hagberg fp till miljöminister Lena Sommestad om miljövänligare båtbränslen i Östersjön Östersjön har ett litet inflöde av färskt vatten från Nordsjön och Västerhavet vilket gör att miljögifter inte späds ut, utan ansamlas i högre halter jämfört med andra havsområden. Östersjön

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1305 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 4 juni Fråga 2003/04:1305 av Lena Adelsohn Liljeroth m till miljöminister Lena Sommestad om bullriga vattenskotrar Hittills har vattenskotrar generellt sett varit förbjudna i Sverige. De allra flesta svenskar och även fåglar har sannolikt uppskattat att de bullriga skotrarna inte fått köra fritt längs stränderna

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1292 av Thorén, Sverker (fp)

den 2 juni Fråga 2003/04:1292 av Sverker Thorén fp till miljöminister Lena Sommestad om skärpta regler och åtgärder mot miljöbrottslingar Brottsligheten när det gäller utsläpp i hav måste bekämpas hårdare än i dag. För att lyckas med detta krävs dels att befintliga EU-regler verkligen efterlevs, dels att nya åtgärder

Inlämnad: 2004-06-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1246 av Johansson, Kenneth (c)

den 25 maj Fråga 2003/04:1246 av Kenneth Johansson c till miljöminister Lena Sommestad om byggande vid sjöar och vattendrag på landsbygden Miljöministern uttalade sig nyligen i Nyheterna i TV 4 om behovet av att skärpa strandskyddet. Uttalandet har väckt oro inte minst i anslutning till den nyligen arrangerade Landsbygdsriksdagen.

Inlämnad: 2004-05-25 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1243 av Hellberg, Owe (v)

den 21 maj Fråga 2003/04:1243 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om utbyggnaden av 3 G-nätet Utbyggnaden av 3 G-nätet pågår för fullt och regeringens förslag om ändringar av ledningsrätten, påskyndar den utvecklingen då lagförändringen innebär rätt till tvångsåtgärder för att sätta upp master, basstationer

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:527 av Fremling, Lennart (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:527 av Lennart Fremling fp till miljöminister Lena Sommestad om klimateffekterna av en avveckling av kärnkraften Att dämpa växthuseffekten är en av mänsklighetens största utmaningar. Sveriges regering planerar trots det att avveckla den svenska kärnkraften och därmed öka utsläppen

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:506 av Karlsson , Kjell-Erik (v)

den 19 maj Interpellation 2003/04:506 av Kjell-Erik Karlsson v till statsrådet Ulrica Messing om skyddande av statens skogar med höga naturvärden Trots att mer skog skyddas i dag är det långt kvar för att nå upp till riksdagens beslutade miljömål. Ett stort problem är att det fortfarande saknas mycket kunskap om var

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1220 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 17 maj Fråga 2003/04:1220 av Bengt-Anders Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om prövning av riksväg 27 förbi Gislaveds tätort Riksväg 27 har en mycket betydelsefull roll i Gnosjöregionens näringsliv. Utflyttningen utanför tätorten Gislaved har varit föremål för ett flertal utredningar och ställningstaganden

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1213 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 14 maj Fråga 2003/04:1213 av Lena Adelsohn Liljeroth m till miljöminister Lena Sommestad om fågeldöden vid våra kuster Statens veterinärmedicinska anstalt SVA har flera gånger larmat om massdöd bland sjöfåglar. Skälet till de många dödsfallen är okänt det rapporteras om fåglar som är apatiska, inte kan gå, inte

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)