Dokument & lagar (130 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1697 av Feltzing, Barbro (mp)

den 17 september Fråga 2000/01:1697 av Barbro Feltzing mp till miljöminister Kjell Larsson om mobiltelemaster Introduktion och utbyggnad av den tredje generationens mobiltelefoni, 3G/UMTS fordrar att en stor mängd nya mobiltelefonmaster sätts upp. Så mycket som fyra gånger fler master än idag beräknas behövas, om inte

Inlämnad: 2001-09-17 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1690 av Nordlund, Harald (fp)

den 14 september Fråga 2000/01:1690 av Harald Nordlund fp till miljöminister Kjell Larsson om miljöfrågor kring Östersjön Utökad internationell handel med energikrävande transporter skapar påfrestningar på miljön. Ett välkommet handelsutbyte och intensifierade kontakter över Östersjön belastar den känsliga och redan

Inlämnad: 2001-09-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1627 av Hägg, Carina (s)

den 28 augusti Fråga 2000/01:1627 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om funktionshindrade vid bomässor Bomässan Bo01 i Malmö är en stor satsning för att belysa framtidens boende. Temat för mässan har varit hållbarhet ur olika aspekter. Det finns visserligen lägenheter som har byggts för att tillgodose

Inlämnad: 2001-08-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1615 av Flyborg, Eva (fp)

den 23 augusti Fråga 2000/01:1615 av Eva Flyborg fp till miljöminister Kjell Larsson om beräkningen av koldioxidutsläpp Vid en granskning av den officiella statistiken av utsläpp kan man konstatera att de koldioxidutsläpp som genereras vid elproduktion i danska kolkraftverk inte kommer med i statistiken om elen exporteras

Inlämnad: 2001-08-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1600 av Moberg, Carina (s)

den 20 augusti Fråga 2000/01:1600 av Carina Moberg s till miljöminister Kjell Larsson om bidrag till kretsloppsanpassning Boverket uppger i sin statistik att det fortfarande finns medel kvar av det som tidigare avsatts som bidrag till kretsloppsanpassning av bostäder och bostadsområden m.m. Det som då kallades utgiftsområde

Inlämnad: 2001-08-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1584 av Strömbom, Inger (kd)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1584 av Inger Strömbom kd till miljöminister Kjell Larsson om det nya systemet med bilskrotningspremier Syftet med skrotningspremien har sedan dess tillkomst varit att stimulera bilägarna att lämna sin uttjänta bil till skrotning i stället för att dumpa den i naturen. Under de senaste åren

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1551 av Torstensson, Åsa (c)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1551 av Åsa Torstensson c till miljöminister Kjell Larsson om Idefjorden Idefjorden, det svensk/norska gränsvattnet mellan Strömstads och Haldens kommuner, är ett miljömässigt hårt prövat vatten. Sedan har det från norska sida, både från Haldens kommun och från norskt näringslivs sida, återigen

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1524 av Larsson, Maria (kd)

den 25 juli Fråga 2000/01:1524 av Maria Larsson kd till miljöminister Kjell Larsson om sopavgift för ideella organisationer Många ideella hjälporganisationer har som en stor och viktig del i sin verksamhet att samla in och återförsälja såväl föremål som kläder. Second hand-butikerna har blivit alltfler och fyller en

Inlämnad: 2001-07-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1510 av Andersson, Marianne (c)

den 13 juli Fråga 2000/01:1510 av Marianne Andersson c till miljöminister Kjell Larsson om kvicksilver och kadmium Riksdagen har nyligen beslutat om en utfasning av farliga ämnen. Det innebär bl.a. att nyproducerade varor så långt det är möjligt ska vara fria från kvicksilver senast år 2003, från kadmium och bly senast

Inlämnad: 2001-07-13 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1480 av Ringman, Agneta (s)

den 2 juli Fråga 2000/01:1480 av Agneta Ringman s till miljöminister Kjell Larsson om miljösituationen i sydöstra Sveriges kustvatten Miljösituationen i sydöstra Sveriges kustvatten är mycket alarmerande. Minskande fiskestammar och införande av totala fiskestopp är ett bevis för det allvarliga läget. Ett exempel är

Inlämnad: 2001-07-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1466 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 juni Fråga 2000/01:1466 av Chatrine Pålsson kd till miljöminister Kjell Larsson om ekdöd i Kalmar län Nya studier har genomförts gällande den tilltagande ekdöden i Kalmar län, med syfte att finna orsakerna till skadorna på ekarna. Dessa studier har huvudsakligen finansierats av lokala aktörer i södra Sverige.

Inlämnad: 2001-06-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1422 av Ringqvist, Jonas (v)

den 15 juni Fråga 2000/01:1422 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om förnybara drivmedel EU-kommissionen föreslår att 7 av drivmedlen år 2010 ska vara alternativa. I dag är drivmedel till nästan 100 fossila. Detta är inte långsiktigt hållbart av flera skäl. Dels tar de fossila drivmedlen slut eftersom

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1380 av Nordlund, Harald (fp)

den 11 juni Fråga 2000/01:1380 av Harald Nordlund fp till justitieminister Thomas Bodström om bilvrak m.m. i naturen Trots en allmänt ökad miljömedvetenhet ökar deponin av bilskrot, batterier, gräsklippare, oljor, plast m.m. i skog och mark. Ibland blir mängden och omfattningen så stor att skogsbolagen inte kommer

Inlämnad: 2001-06-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1379 av Nordlund, Harald (fp)

den 11 juni Fråga 2000/01:1379 av Harald Nordlund fp till miljöminister Kjell Larsson om utformningen av producentansvaret För att nå målet om att minska avfallsmängden är det viktigt att producentansvaret utformas så att det uppmuntrar till minskad mängd avfall, till produkter som är lätta att återanvända och vilkas

Inlämnad: 2001-06-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1372 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1372 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Kjell Larsson om jakt på rovdjur i Norge I Norge är man tydligen på gång med att skjuta ännu fler rovdjur. Denna gång gäller det inte bara vargar, utan också björnar och järvar. Eftersom rovdjursstammen är gemensam kommer detta att påverka

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1354 av Ringqvist, Jonas (v)

den 6 juni Fråga 2000/01:1354 av Jonas Ringqvist v till statsminister Göran Persson om kärnavfall till Ryssland Onsdagen den 6 juni 2001 meddelar EU-kommissionen, Världsbanken m.fl. att de går in med hundratals miljoner i ett gemensamt projekt för att hjälpa Ryssland med hanteringen av sitt kärnavfall. Samma dag beslutar

Inlämnad: 2001-06-07 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1340 av Nordlund, Harald (fp)

den 5 juni Fråga 2000/01:1340 av Harald Nordlund fp till miljöminister Kjell Larsson om hälsofarlliga partikelutsläpp från personbilar Traditionellt har man ställt tekniska krav på att dieselmotorer inte får släppa ut obegränsade mängder med partiklar. Man begränsar vikten men inte antalet partiklar. För bensinmotorer

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1296 av Nordlund, Harald (fp)

den 23 maj Fråga 2000/01:1296 av Harald Nordlund fp till miljöminister Kjell Larsson om ekbeståndet Hoten mot den biologiska mångfalden är många. Ett exempel är eken. Av drygt 1 600 inventerade ekar i södra Sverige visar den symtomatiska kronutglesningen en tredubbling på elva år. En mycket kraftig ökning av döda träd

Inlämnad: 2001-05-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1294 av Larsson, Ewa (mp)

den 23 maj Fråga 2000/01:1294 av Ewa Larsson mp till miljöminister Kjell Larsson om skydd för Järvafältet Frågan om ett naturreservat på Järvafältet i Stockholms län har diskuterats alltför länge utan att det har blivit något skydd. Redan före senaste valet skickade länsstyrelsen ut ett förslag till naturreservat.

Inlämnad: 2001-05-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1290 av Samuelsson, Marianne (mp)

den 21 maj Fråga 2000/01:1290 av Marianne Samuelsson mp till miljöminister Kjell Larsson om sopförbränning och POP Den 2223 maj i Stockholm kommer en internationell konvention att undertecknas av ca 120 länder. Stockholmskonventionen handlar om s.k. POP, svårnedbrytbara organiska miljögifter som ansamlas i näringskedjan.

Inlämnad: 2001-05-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)