Dokument & lagar (126 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1380 av Andersson, Marianne (c)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1380 av Marianne Andersson c till miljöminister Kjell Larsson om ökningen av kvicksilveromsättningen I ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 5 juli står att läsa att regeringen anmäler ett förbud mot användning av kvicksilver till EU. Enligt pressmeddelandet är begränsningen

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1354 av Olsson, Karin (s)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1354 av Karin Olsson s till miljöminister Kjell Larsson om oljehamn i Primorsk Enligt planerna ska Ryssland bygga upp en oljehamn i Primorsk i närheten av Saint Petersburg. Denna oljehamn kan äventyra framför allt Finska vikens känsliga miljö. Projektet har inletts utan att en miljökonsekvensbeskrivning

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1353 av Nyström, Elizabeth (m)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1353 av Elizabeth Nyström m till miljöminister Kjell Larsson om harmonisering av elhandel och elproduktion Den bristande harmoniseringen både vad gäller avreglering och miljökrav innebär att dansk kolkraft får exportfördelar flera år framöver med mycket negativ miljöpåverkan framför allt

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1290 av Fransson, Sonja (s)

den 8 augusti Fråga 1999/2000:1290 av Sonja Fransson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om PBL-lagstiftningen Boverket ansvarar för den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i Sverige. Det handlar bl.a. om hur byggnader och utomhusmiljöer bör utformas för att bli tillgängliga och användbara för människor

Inlämnad: 2000-08-08 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1276 av Söderdahl, Willy (v)

den 3 augusti Fråga 1999/2000:1276 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om Polenkabeln I dag togs Polenkabeln i drift. Ur demokratisk synpunkt har hela handläggningen av ärendet Polenkabeln givit mycket övrigt att önska. Det har varit flera moment som kunnat ifrågasättas om man verkligen velat göra

Inlämnad: 2000-08-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1259 av Norinder, Patrik (m)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1259 av Patrik Norinder m till miljöminister Kjell Larsson om översvämningar i södra Norrland Södra Norrland drabbades veckorna 29 och 30 av översvämning. Vattenmängderna översteg tidigare mycket höga nivåer, och översvämningarna orsakade stora materiella skador för enskilda och olika offentliga

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1255 av Ångström, Yvonne (fp)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1255 av Yvonne Ångström fp till justitieminister Laila Freivalds om omprövning av vattendomar Den senaste tidens översvämningar har återigen aktualiserat frågan om vilka säkerhetsmarginaler som ska gälla för vattennivån i kraftverksdammarna. De tillstånd som vattenregleringsföretagen har

Inlämnad: 2000-07-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1248 av René, Inger (m)

den 25 juli Fråga 1999/2000:1248 av Inger René m till miljöminister Kjell Larsson om strandstädningen i Bohuslän Under vårstormarna översvämmades stränderna i Bohuslän av skräp från havet, till stort förfång för miljön och turismen. Vid ett besök i Bohuslän i juli lovade miljöministern att staten skulle ta ett ansvar

Inlämnad: 2000-07-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1243 av Larsson, Maria (kd)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1243 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om bilskrotningspremien Alltfler lämnar sina skrotbilar i naturen, i stället för att ta dem till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Bilar kan ses i skogen, i bostadsområden och vid vägkanter. En ägare som på detta sätt lämnar

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1236 av Schlaug, Birger (mp)

den 21 juli Fråga 1999/2000:1236 av Birger Schlaug mp till miljöminister Kjell Larsson om förberedelser inför Rio +10 Riokonferensen har på olika sätt följts upp, bl.a. med en rapport som visar att det mesta är värre än det var det år Riokonferensen hölls. I den internationella debatten har bl.a. framkommit förslag

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1214 av Nordlund, Harald (fp)

den 17 juli Fråga 1999/2000:1214 av Harald Nordlund fp till miljöminister Kjell Larsson om strandskyddet Naturvårdsverket har reagerat mot det stora antalet dispenser som givits för byggande vid skyddade stränder. På grund av resursbrist har Naturvårdsverket överklagat endast i 37 fall av 10 500 givna dispenser. Vid

Inlämnad: 2000-07-17 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1206 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 12 juli Fråga 1999/2000:1206 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om hotet mot Bergnäsöringen och Slagnäsbygden Hoten mot de få kvarvarande vattendragen är stora. Dessutom skärps trycket även vid de redan utbyggda. Det kan förstås vara bra att effektivisera befintliga kraftverk, men när kraftbolagen

Inlämnad: 2000-07-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1204 av Wallin, Gunnel (c)

den 11 juli Fråga 1999/2000:1204 av Gunnel Wallin c till miljöminister Kjell Larsson om tunnel under Hallandsåsen Om det ska finnas något förtroende för regeringens hantering av tunnelprojektet genom Hallandsåsen bland de medborgare som bor och lever där vill det till att regeringen agerar. Bl.a. i vattenfrågan behövs

Inlämnad: 2000-07-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1205 av Ringqvist, Jonas (v)

den 10 juli Fråga 1999/2000:1205 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om avverkning av skyddsvärd skog Vintern 1998 förhindrade miljöaktivister från fältbiologerna att en skog i Ranebo, Bohuslän, avverkades genom att hindra avverkningsmaskinerna. Skogen har höga naturvärden och gjordes till ett naturreservat

Inlämnad: 2000-07-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1188 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 juli Fråga 1999/2000:1188 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Kjell Larsson om Sveriges inställning till valfångst Norge och Japan har länge krävt att IWC The International Whaling Commission/ Internationella Valkommissionen ska upphäva det förbud mot valfångst som infördes 1986. Trots många års

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1177 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 30 juni Fråga 1999/2000:1177 av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Kjell Larsson om bilfri dag I medier har man kunnat utläsa att miljöministern talat om en bilfri dagDet kan ju låta både miljömässigt fint och vackert och vara bra ur miljösynpunkt, men inriktningen verkar vara en storstadsprodukt. Vi som bor

Inlämnad: 2000-06-30 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1155 av Nyström, Elizabeth (m)

den 21 juni Fråga 1999/2000:1155 av Elizabeth Nyström m till statsrådet Mona Sahlin om halonförbudet Sverige har som enda land infört ett förbud mot användning av halon som släckmedel i äldre svenska fartyg. Existerande anläggningar ska bytas ut senast den 30 juni i år. Ett byte av anläggning beräknas kosta ca 5 miljoner

Inlämnad: 2000-06-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1139 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1139 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om skotertrafiken i fjällen Länsstyrelsen i Norrbotten har lagt ett förslag om att tillåta viss skotertrafik i Kebnekaises skoterregleringsområde. Efter utredningen Långsiktigt hållbar utveckling i fjällen SOU 1995:100 beslutade

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1135 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 16 juni Fråga 1999/2000:1135 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om skoter- och båttrafiken Tystnad börjar bli en bristvara. På kontinenten försöker man nu slå vakt om de få lugnare områden som finns kvar. I Sverige har vi fortfarande en del helt tysta områden där man kan få vila upp från

Inlämnad: 2000-06-16 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1131 av Björkman, Lars (m)

den 14 juni Fråga 1999/2000:1131 av Lars Björkman m till miljöminister Kjell Larsson om chipstrimning av fordon Bilavgasutredningen har överlämnat sitt betänkande till Miljödepartementet. Där föreslås bl.a. att de flesta varianter av s.k. chipstrimning och liknande ingrepp blir straffbara. Straffet föreslås bli böter

Inlämnad: 2000-06-15 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)