Dokument & lagar (367 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:33 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 10 oktober Fråga 2002/03:33 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Kjell Larsson om samordningsansvar för erosionsfrågor Myndighetsansvaret för stranderosionen bereds sedan drygt två år inom Regeringskansliet. Naturvårdsverket hade i redovisning till Miljödepartementet kommit fram till att Statens Geologiska

Inlämnad: 2002-10-10 Besvarare: Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1401 av Pettersson, Marina (s)

den 4 juli Fråga 2001/02:1401 av Marina Pettersson s till miljöminister Kjell Larsson om vargangrepp i Värmland Nyligen angrep en varg nötkreatur tillhörande en lantbruksfamilj utanför Väse i östra Värmland. Vargangreppet resulterade i fyra döda kvigor samt en femte som tvingades avlivas av sina skador. Vid ett pågående

Inlämnad: 2002-07-04 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1400 av Karlsson, Ola (m)

den 3 juli Fråga 2001/02:1400 av Ola Karlsson m till miljöminister Kjell Larsson om rovdjursangrepp I helgen angreps och dödades fem kvigkalvar av en varg strax utanför Väse i Värmland. De gick en kvalfylld död till mötes. När lantbrukaren kom dit såg han vargen bita en kalv. Fyra kalvar låg då redan döda. 50 meter

Inlämnad: 2002-07-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1349 av Torstensson, Åsa (c)

den 14 juni Fråga 2001/02:1349 av Åsa Torstensson c till miljöminister Kjell Larsson om provtagning av döda sälar 14 år efter den stora säldöden 1988 inträffar återigen säldöd längs Sveriges västkust, en situation som var oförutsägbar och som inte ingår i ordinarie forskningsplaner. Därför krävs nu akuta åtgärder och

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1341 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 13 juni Fråga 2001/02:1341 av Ragnwi Marcelind kd till miljöminister Kjell Larsson om naturskyddsrätt Nya lagregler om naturskyddsförrättning bör införas så att hanteringen av naturreservatsbildning kan ske enklare, snabbare och till lägre kostnad än vad nuvarande regler ger möjlighet till. I miljö- och jordbruksutskottets

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1292 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 3 juni Fråga 2001/02:1292 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om SSI:s och SKI:s informationsansvar Hösten 2000 deponerade Westinghouse AB, i strid med Strålskyddsinstitutets förbud, plutoniumhaltigt kärnavfall på Skövde kommuns avfallsdeponi. Av ett beslut från SSI i februari 2002 framgår

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1279 av Ringqvist, Jonas (v)

den 31 maj Fråga 2001/02:1279 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om internationella regler för en hållbar globalisering Från förberedelsearbetet inför Johannesburgskonferensen om hållbar utveckling kommer det rapporter från bl.a. miljöorganisationer som visar på en stor oro över att resultatet kan

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1249 av Hansson, Roy (m)

den 28 maj Fråga 2001/02:1249 av Roy Hansson m till statsrådet Mona Sahlin om rättssäkerhet för småföretagare En rättsstat fordrar att lagar ska vara utformade så att den enskilde, eventuellt med viss hjälp, kan tolka och följa dem. Ett område som ofta är föremål för klagomål är miljölagstiftningen, som i vissa delar

Inlämnad: 2002-05-28 Besvarare: statsrådet Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1197 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 22 maj Fråga 2001/02:1197 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om radioaktivt avfall Den senaste tiden har ett flertal fall blivit kända där radioaktivt avfall har hanterats på ett icke acceptabelt sätt. I vissa fall har radioaktivt avfall förvarats eller deponerats i strid mot gällande regler

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1176 av Sellén, Birgitta (c)

den 17 maj Fråga 2001/02:1176 av Birgitta Sellén c till näringsminister Björn Rosengren om E 4 söder om Sundsvall Vägsträckningen av E 4 söder om Sundsvall har diskuterats i årtionden. Flera olika alternativ finns och har debatterats. Passagen genom KvissleNolby, som det aktuella området heter, är mycket trång. Nu

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1166 av Söderdahl, Willy (v)

den 16 maj Fråga 2001/02:1166 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om ekologiska företag och regional samordning Runtom i landet pågår aktivitet för att bygga upp olika former av ekoturism och upplevelseturism. Det bygger bl.a. på att de natur- och kulturresurser som finns på platsen eller i regionen

Inlämnad: 2002-05-16 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1134 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 2 maj Fråga 2001/02:1134 av Carina Adolfsson Elgestam s till miljöminister Kjell Larsson om strandskyddet Naturvårdsverket har nyligen till regeringen överlämnat förslag om åtgärder för att förbättra strandskyddet. På en punkt innebär förslaget enligt min uppfattning inte någon förbättring. Det gäller lättnader

Inlämnad: 2002-05-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2001/02:496 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:496 av Maria Wetterstrand mp till miljöminister Kjell Larsson om internationellt klimatarbete Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Den senaste rapporten från IPCC, den internationella klimatpanelen, säger att medeltemperaturen på jorden riskerar att öka med 1,45,8˚C

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2001/02:495 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:495 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om naturvården i statens skogar Statsskogsutredningen lägger enligt uppgift sitt förslag i maj 2002. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och övrig svensk miljörörelse liksom alla riksföreningar för botanik, ornitologi

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell larsson (S)

Interpellation 2001/02:458 av Sundell, Ola (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:458 av Ola Sundell m till näringsminister Björn Rosengren om företagares rättssäkerhet i miljöfrågor I mina kontakter med ett stort antal småföretagare får jag uppfattningen att det offentliga mer upplevs stjälpa än hjälpa de små företagen. Problem med krångliga kontakter med myndigheter

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1115 av Nordlund, Harald (fp)

den 26 april Fråga 2001/02:1115 av Harald Nordlund fp till näringsminister Björn Rosengren om försäkring för el- och värmeproduktion Folkpartiet anser att målet i energipolitiken ska vara att minska miljö- och strålningseffekter av vår energianvändning så mycker som möjligt. Folkpartiet anser också att varje anläggning

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1101 av Ringqvist, Jonas (v)

den 23 april Fråga 2001/02:1101 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Lena Sommestad om transnationella företag Den form av globalisering som i dag genomdrivs med omfattande avregleringar och liberaliseringar på en lång rad områden i länder världen över sker i hög utsträckning till förmån för, och under påtryckningar

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1091 av Berggren, Inga (m)

den 22 april Fråga 2001/02:1091 av Inga Berggren m till miljöminister Kjell Larsson om samordning av stranderosionsansvar Miljöministern vill samla frågor om stranderosion i en myndighet. Statsrådet Lena Sommestad har i brev svarat oroliga boende i södra Skåne, att ett samordningsansvar kan fylla en viktig funktion

Inlämnad: 2002-04-22 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2001/02:396 av Gardos, Petra (m)

den 19 april Interpellation 2001/02:396 av Petra Gardos m till miljöminister Kjell Larsson om miljöbalken Mor och dotter skulle starta en Bo-på-lantgård-verksamhet. Företaget heter Huset Bror August. Eftersom de ville veta vad som fordrades för att starta denna verksamhet så vände de sig till berörda myndigheter och

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1071 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 18 april Fråga 2001/02:1071 av Maria Wetterstrand mp till miljöminister Kjell Larsson om Bråtaskogen Bråtaskogen utanför Göteborg är i dag avverkningshotad. De samtal som förs handlar tyvärr inte om vikten av att skogen räddas utan om hur lite av den som ska få vara kvar. Det är sorgligt. Den skogstyp som Bråtaskogen

Inlämnad: 2002-04-18 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)