Dokument & lagar (237 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:45 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 30 september Fråga 2003/04:45 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kredit hos Riksgäldskontoret I budgetpropositionen för år 2004 föreslår regeringen att riksdagen ska bemyndiga regeringen att besluta om en rörlig kredit hos Riksgäldskontoret om fem miljoner kronor för att Statens

Inlämnad: 2003-09-30 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:3 av Larsson, Maria (kd)

den 18 september Fråga 2003/04:3 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om bedömningar av folkomröstningar Vid samma tidpunkt som EMU-valet har en hel del folkomröstningar med kommunal förankring skett runt om i landet. Det har varit omröstning beträffande trängselavgifter och på andra håll omröstningar vad

Inlämnad: 2003-09-18 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1338 av Johansson, Jörgen (c)

den 29 augusti Fråga 2002/03:1338 av Jörgen Johansson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om balanskravet på kommunala budgetar Kör vidare som om ingenting har hänt säger statsrådet i ett uttalande till DN under onsdagen. Uttalandet gäller de landsting som inte klarar balanskravet i ekonomin och som dömts för sin oförmåga

Inlämnad: 2003-08-29 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1333 av Andrén, Gunnar (fp)

den 28 augusti Fråga 2002/03:1333 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om det statliga skatteutjämningssystemet Länsrätten i Stockholms län har beslutat att upphäva 2003 års budget för Stockholms läns landsting av det skälet att den uppvisar ett betydande ca 1,6 miljarder kronor underskott vilket enligt

Inlämnad: 2003-08-28 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1223 av Krantz, Tobias (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1223 av Tobias Krantz fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala konstitutionsutskott Granskningen i kommunerna måste skärpas. Om det är något som de senaste årens kommunala affärer har lärt oss så är det att Sverige inte har för mycket granskning och kontroll utan för lite. Vid sidan

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1197 av Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni Fråga 2002/03:1197 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om inriktning på bostadsfinansieringssystem Vid Sabokongressen i Sundsvall den 12 juni talade statsrådet och bostadsministern Lars-Erik Lövdén om behovet av ett långsiktigt bostadsfinansieringssystem. Bostadsministern aviserade vid

Inlämnad: 2003-06-30 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1175 av Krantz, Tobias (fp)

den 25 juni Fråga 2002/03:1175 av Tobias Krantz fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om en ny, oberoende kommunal revision 1 juli i år införs den nya riksrevisionen. Därigenom får vårt land, precis som flertalet normala västerländska demokratier, en oberoende statlig revision som självständigt ska granska förvaltningen

Inlämnad: 2003-06-25 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1174 av Hägglund, Göran (kd)

den 25 juni Fråga 2002/03:1174 av Göran Hägglund kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om investeringsstimulans till medelstora hyresbostäder Riksdagen beslutade under våren om en lag om kreditering på skattekonto vid byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder, liksom om en tillfällig investeringsstimulans

Inlämnad: 2003-06-25 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1122 av Forssmed, Jakob (kd)

den 13 juni Fråga 2002/03:1122 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om replokalsituationen Bostadsbristen ägnas en hel del uppmärksamhet, med all rätt, men en lokalbristfråga som inte får samma beskärda del av intresset är replokalfrågan. Replokaler är så mycket mer än bara lokaler där människor träffas

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1068 av Stenmark, Rigmor (c)

den 5 juni Fråga 2002/03:1068 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om inflytande över det egna boendet I ett uppmärksammat fall har Boverket nyligen nekat en ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter i området Östberga söder om Stockholm. Skälet till Boverkets beslut är att det med en ombildning

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1053 av Sjösten, Ulf (m)

den 4 juni Fråga 2002/03:1053 av Ulf Sjösten m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om nya bostäder Hyresgästföreningen publicerade nyligen en undersökning där de har frågat arbetsgivare hur de ser på tillgången på bostäder i förhållande till företagens utveckling. Det överväldigande svaret var att den nuvarande bristen

Inlämnad: 2003-06-04 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:388 av Johansson, Jörgen (c)

den 12 maj Interpellation 2002/03:388 av Jörgen Johansson c till statsrådet Mona Sahlin om folkstyrets utveckling Samhället och demokratin är och ska vara i ständig förändring. Det innebär dock inte att grundläggande demokratiska värderingar ska urvattnas. För att motverka en sådan utveckling krävs en ständig debatt

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:373 av Attefall, Stefan (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:373 av Stefan Attefall kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om skatteutjämningen i Stockholm Sverige ska självklart ha ett skatteutjämningssystem som ger alla kommuner och landsting likvärdiga förutsättningar att ge sina medborgare en god kommunal servic. Frågan är hur ett sådant system

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:914 av Larsson, Maria (kd)

den 12 maj Fråga 2002/03:914 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om finansiering av LSS-kostnader Betänkandet Utjämning av LSS-kostnader SOU 2002:103 har remissbehandlats. Kommittén föreslog ett långtgående utjämningssystem för LSS-kostnaderna mellan kommunerna i syfte att skapa mer likvärdiga ekonomiska

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:364 av Högström, Tomas (m)

den 9 maj Interpellation 2002/03:364 av Tomas Högström m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om landstingens situation I dagarna fick jag brev undertecknat av en bekymrad ordförande i Landstinget Västmanlands landstingsstyrelse. Avsikten med brevet var att informera länets riksdagsledamöter om situationen i landstinget,

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:352 av Lundström, Nina (fp)

den 9 maj Interpellation 2002/03:352 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggandet Boverket har lämnat en ny prognos för bostadsbyggandet och konstaterar att ingen ökning finns i sikte detta år heller. 20 000 bostäder påbörjas i år. Det innebär att bostadsbyggandet blir oförändrat för tredje

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:321 av Bager, Erling (fp)

den 5 maj Interpellation 2002/03:321 av Erling Bager fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om nytt bosparsystem och ökat byggande Boendekostnaderna fortsätter att stiga samtidigt som ökningen av hushållens disponibla inkomster har avtagit. Resultatet har blivit ett dramatiskt fall i efterfrågan på och utbud av nya bostäder,

Inlämnad: 2003-05-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: nytt bosparsystem och ökat byggande

Interpellation 2002/03:269 av Stenmark, Rigmor (c)

den 3 april Interpellation 2002/03:269 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Statens bostadsnämnd Statens bostadsnämnd tog över Bostadsdelegationens uppdrag den 1 augusti 2002. Myndigheten har 3 miljarder till sitt förfogande och ska kunna gå in som delägare i bostadsbolag eller medverka till att

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens bostadsnämnd

Skriftlig fråga 2002/03:735 av Hägglund, Göran (kd)

den 28 mars Fråga 2002/03:735 av Göran Hägglund kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om billiga hyresrätter i Stockholm Det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder har nyligen presenterat en undersökning som visar stockholmarnas betalningsvilja för hyresrätter. För innerstadsläge finns beredskap att betala 1 750

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:232 av Stenmark, Rigmor (c)

den 12 mars Interpellation 2002/03:232 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bygg- och bostadsmarknaden Under valrörelsen fördes en intensiv debatt om hur vi skulle få fart på byggandet i Sverige. Speciellt angeläget var då byggandet av hyresbostäder på de orter där hyresbostäder saknas. Ifrån Centerpartiet

Inlämnad: 2003-03-12 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: bygg- och bostadsmarknaden