Dokument & lagar (237 träffar)

Interpellation 2004/05:53 av Attefall, Stefan (kd)

den 11 oktober Interpellation 2004/05:53 av Stefan Attefall kd till justitieminister Thomas Bodström om parabolantenner Den 30 september 2004 hade Hyresnämnden i Stockholm huvudförhandling gällande en fastighetsägare i Rinkeby som vill säga upp en del av sina hyresgäster, alla med invandrarbakgrund, eftersom dessa

Inlämnad: 2004-10-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2004/05:51 av Axén, Gunnar (m)

den 11 oktober Interpellation 2004/05:51 av Gunnar Axén m till finansminister Bosse Ringholm om Stockholms läns landsting och omstruktureringsstödet Den 6 maj 2004 beviljade regeringen Stockholms läns landsting 400 miljoner kronor i omstruktureringsstöd. Bidraget betalas ut med 200 miljoner kronor i början av 2005

Inlämnad: 2004-10-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2004/05:27 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 september Fråga 2004/05:27 av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal upphandling Försökslagen om dispens för kommunal upphandling utanför kommungränsen upphör att gälla 2005. Inför beslutet att förlänga lagen till år 2005 gjordes en utredning om hur lagen använts av de kommunala bolagen.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2004/05:21 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 20 september Fråga 2004/05:21 av Mikael Oscarsson kd till statsminister Göran Persson om Heby Det är nu sex år sedan folket i Heby, med klar majoritet röstade för att Heby ska tillhöra Uppsala län. Regeringen avslog denna begäran våren 2001, trots att Kammarkollegiet, regeringens eget ämbetsverk tillstyrkte länsbytet.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2004/05:13 av Andersson, Yvonne (kd)

den 17 september Interpellation 2004/05:13 av Yvonne Andersson kd till justitieminister Thomas Bodström om landshövdingars förordnandetid En landshövding har i dag ett förordnande under sex år. Tiden kan förlängas som mest under ytterligare tre år. I det enskilda fallet kan tidsbegränsningen på nio år vara olämplig.

Inlämnad: 2004-09-17 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2004/05:2 av Westerberg, Per (m)

den 15 september Interpellation 2004/05:2 av Per Westerberg m till socialminister Berit Andnor om kostnadsansvaret för stöd och service till funktionshindrade Den 1 mars 2004 infördes ett nytt kostnadssystem för insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. Systemet innebär att kommunen, där

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1586 av Hellberg, Owe (v)

den 31 augusti Fråga 2003/04:1586 av Owe Hellberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om långsiktiga, stabila spelregler på bostadsmarknaden Sedan 1998 har antalet kommuner med bostadsbrist ökat från 7 till 37 109trots goda statsfinanser och ett gott konjunkturläge. Två tredjedelar av landets befolkning bor i dessa

Inlämnad: 2004-08-31 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1534 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1534 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om vräkningar och hemlöshet Antalet vräkningar uppges öka även vräkningar av barnfamiljer. Därmed ökar också risken för att en del av familjerna hamnar i hemlöshet. Anledningen till vräkningar är bland annat upprepade hyresskulder

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1533 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1533 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Lagen om allmännyttiga bostadsföretag innebär att ombildning av hyresrätt till bostadsrätt försvåras. Lagen har specifikt resulterat i att ombildning i Stockholmsregionen försvårats. Majoriteten

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1457 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 juli Fråga 2003/04:1457 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om landshövdingars förordnandetid En landshövding har i dag ett förordnande under sex år. Tiden kan förlängas som mest under ytterligare tre år. I det enskilda fallet kan tidsgränsen på nio år vara olämplig. Ett näraliggande exempel

Inlämnad: 2004-07-26 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1431 av Olovsson, Fredrik (s)

den 14 juli Fråga 2003/04:1431 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Berit Andnor om utjämningssystemet för LSS Vingåker, Trosa och Gnesta är tre sörmlandskommuner som är bekymrade över vilka effekter det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader kan komma att få när landets kommuner nu börjar anpassa sig efter

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1414 av Lundström, Nina (fp)

den 7 juli Fråga 2003/04:1414 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om åtgärder för ökat bostadsbyggande Kommuner med bostadsbrist bygger för lite eller inte alls. Boverkets kommunenkät anger att det är bostadsbrist i 107 kommuner i Sverige. Nu bekräftar även Hyresgästföreningens sammanställning detta,

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1309 av Lundström, Nina (fp)

den 4 juni Fråga 2003/04:1309 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor inom byggbranschen Svensk byggindustri är Sveriges tredje största näring. Byggbranschen är också mycket mansdominerad. Av de 224 000 personer som arbetade inom byggindustrin 1999 utgör kvinnorna någon eller några procent

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:484 av Lundström, Nina (fp)

den 11 maj Interpellation 2003/04:484 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm Det är nu första gången sedan 1991 som det är fler kommuner i Sverige som har brist 107 än som har överskott 98 på bostäder. Bostadsmarknadsenkäten visar att antalet kommuner med

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:479 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 7 maj Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statens styrning av kommunala bostadsbolag Det åligger enligt regeringsformen det allmänna att trygga rätten till bostad. För att uppnå detta, liksom bostadspolitikens övriga mål, finns en tydlig ansvarsfördelning mellan

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1173 av Brodén, Anne Marie (m)

den 7 maj Fråga 2003/04:1173 av Anne Marie Brodén m till justitieminister Thomas Bodström om skattepengar och partistöd I Kommun-Aktuellt kan man läsa att det betalas ut tio gånger så stort partistöd i vissa kommuner jämfört med andra. Vidare ställs ett antal relevanta frågor om vad partierna gör med partistödet, vilken

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:455 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 april Interpellation 2003/04:455 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Heby kommuns länsbyte I samband med 1998 års val anordnades en folkomröstning i Heby. Medborgarna hade att ta ställning till vilket län Heby kommun skulle tillhöra i framtiden. Resultatet av folkomröstningen blev att

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:437 av Darvik, Axel (fp)

den 19 april Interpellation 2003/04:437 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ungdomars bostadssituation Unga personer är i dag de mest utsatta på bostadsmarknaden. Bostadsbristen som ökat kraftigt enligt Boverkets rapporter slår extra hårt mot dem som är i början av sin boendekarriär. Den generella

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:421 av Stenmark, Rigmor (c)

den 7 april Interpellation 2003/04:421 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen Riksdagen har givit i uppdrag till regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag innebärande att det är riksdagen som ska avgöra hur länsindelningen

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)