Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2003/04:145 av Ohly, Lars (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:145 av Lars Ohly v till utrikesminister Laila Freivalds om samstämmighet i fattigdomsbekämpningen Den svenska regeringen har i en rad dokument fast slagit att målet för dess politik i Afrika ska vara att man inriktar sig på de fattigaste människornas behov. Den gör det i den så

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:142 av Lars Ohly v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)

den 18 november Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken

Inlämnad: 2003-11-18 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 1999/2000:81 av Ohly, Lars (v)

den 12 november Interpellation 1999/2000:81 av Lars Ohly v till statsrådet Leif Pagrotsky om krigsmaterielexport till Indien Enligt uppgifter på Dagens Nyheters debattsida den 5 november har Bofors fått klartecken från regeringen att exportera ammunition och reservdelar för granatgeväret Carl Gustaf till Indien. Detta

Inlämnad: 1999-11-12 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

den 7 april Fråga 2003/04:1053 av Sermin Özürküt v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement mellan USA

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:810 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 10 april Fråga 1999/2000:810 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om räddningshelikoptrarna Jag har tidigare, i en motion, tagit upp problemet och möjligheterna till en samordning av räddningsdelen, med de statligt ägda helikoptrarna. Nu kan man i medier läsa om hur säkerheten till sjöss hotas.

Inlämnad: 2000-04-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:54 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 12 oktober Fråga 1999/2000:54 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnet Mitt hemlän, Dalarnas län, är ett starkt fäste för hemvärnet och för frivilligorganisationerna. Vi vet vad Försvarsmakten anser om frivilligorganisationerna. Jag citerar Tänk frivilligt där det står att läsa:

Inlämnad: 1999-10-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:112 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 27 oktober Fråga 1999/2000:112 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas rehabilitering av sjukskrivna Oroande rapporter har kommit angående försäkringskassornas möjligheter att ställa upp med rehabilitering av sjukskrivna. Sjukskrivna får inte den vård de behöver och har rätt till

Inlämnad: 1999-10-27 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:643 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 28 februari Fråga 1999/2000:643 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om hemvärnets utveckling I oktober 1999 frågade jag i samma ärende. Statsrådets sista meningar i svaret löd då: Hemvärnet har och kommer att ha en betydelsefull roll i vårt totalförsvar även i framtiden. Rekryteringen till

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:658 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 7 mars Fråga 1999/2000:658 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingela Thalén om kvinnors rehabilitering Om man tar del av forskningen kring långtidssjukskrivna kvinnor, och möjligheterna för dessa kvinnor att få rehabilitering, visar det sig att kvinnor har svårare att få rehabilitering än vad män har. Kostnaden

Inlämnad: 2000-03-07 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1192 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 5 juli Fråga 1999/2000:1192 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas dagpenning Storleken på dagpenningen för de värnpliktiga har diskuterats många gånger. I dagsläget är dagpenningen 40 kr. I senaste numret av Värnpliktsnytt görs en intressant och tankeväckande jämförelse mellan

Inlämnad: 2000-07-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1254 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 26 juli Fråga 1999/2000:1254 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen till hemvärnet Den svenska armén har, i modern tid, reducerats från 36 brigader till fyra. Mål har också satts för hemvärnets storlek i dag. Vad jag förstår har hemvärnets vikt ökat avsevärt efter reduceringen

Inlämnad: 2000-07-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1240 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 24 juli Fråga 1999/2000:1240 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om bandvagnar till kommunernas räddningsstationer Vid många deltidsbrandkårer och då handlar det förstås ofta om landets glesbygd saknas bandvagnar. Självklart är detta en fråga för landets kommuner, men vi känner alla till

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1341 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 22 augusti Fråga 1999/2000:1341 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om kostnader för flytt av SWEDINT Enligt riksdagsmajoritetens beslut ska försvarets internationella kommando SWEDINT:s verksamhet flyttas från Almnäs, Södertälje, till Stockholm/Kungsängen. Det talades, i underlaget före

Inlämnad: 2000-08-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:453 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 18 januari Fråga 1999/2000:453 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Björn von Sydow om överlåtelse av bandvagnar Enligt uppgifter har avvecklingen av vissa nedläggningshotade förband redan startat. Enligt samma uppgifter har det utgått order om att många av de bandvagnar som finns ska skrotas, andra ska eventuellt

Inlämnad: 2000-01-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:890 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 4 maj Fråga 1999/2000:890 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingela Thalén om långa handläggningstider hos försäkringskassan Regeringen har, som framkommit många gånger, inte kunnat klara personalsituationen vid landets försäkringskassor. Långa väntetider och väntetider som inte kan accepteras har gång på gång

Inlämnad: 2000-05-04 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)