Dokument & lagar (253 träffar)

Interpellation 2003/04:528 av Larsson, Maria (kd)

den 18 maj Interpellation 2003/04:528 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kraftvärmens förutsättningar I december förra året tog riksdagen ett efterlängtat beslut om att införa beskattningsregler för kraftvärmeindustrin som motsvarar beskattningen av industriellt mottryck. Trots att man tagit

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:540 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:540 av Yvonne Ruwaida mp till näringsminister Leif Pagrotsky om EU:s handel med Medelhavsländerna Målet med EU:s förhandlingar med tolv sydländer runt Medelhavet är att till år 2010 skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet med en marknad bestående av bortåt 800 miljoner människor.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:539 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:539 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om EU och handeln med Medelhavsområdet Målet med EU:s förhandlingar med tolv sydländer runt Medelhavet är att till år 2010 skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet med en marknad bestående av bortåt 800 miljoner människor.

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:226 av Lundgren, Kerstin (c)

den 13 januari Interpellation 2003/04:226 av Kerstin Lundgren c till näringsminister Leif Pagrotsky om fortsatt verksamhet för IUC Landets industriella utvecklingscentra IUC har som en försöksverksamhet sedan 1997 haft regeringens uppdrag att stötta och hjälpa små och medelstora företag med produktutveckling. Den särskilda

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:220 av Vestlund, Börje (s)

den 9 januari Interpellation 2003/04:220 av Börje Vestlund s till näringsminister Leif Pagrotsky om elavbrott och deras konsekvenser Under slutet av december 2002 inträffade återigen ett stort elavbrott, som innebar att flera tusen svenskar fick förbereda sin jul i stearinljusets sken. Redan utsatta människor blev

Inlämnad: 2004-01-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:216 av Billström, Tobias (m)

den 30 december Interpellation 2003/04:216 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om Vin Sprits marknadsföring Näringsministern skrev tisdagen den 16 december en artikel i Dagens Nyheter som bland annat tog upp frågan om statliga Vin Sprits marknadsföring och försäljning. I artikeln skriver näringsministern

Inlämnad: 2003-12-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:161 av Torstensson, Åsa (c)

den 27 november Interpellation 2003/04:161 av Åsa Torstensson c till näringsminister Leif Pagrotsky om etikkomission för statliga företag Under den förra mandatperiodens slut tillsatte regeringen en etik- och förtroendekommission för att föreslå åtgärder för att öka förtroendet för det svenska näringslivet. Dock endast

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:199 av Patriksson, Runar (fp)

den 12 december Interpellation 2003/04:199 av Runar Patriksson fp till näringsminister Leif Pagrotsky om elnätets brister på landsbygden Det har blivit vinter igen. Med vintern kommer de tillbaka. Ingen vet när eller var. Men hur det blir är man ganska säker på. Det enda man med säkerhet kan säga är att de kommer förr

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:150 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 24 november Interpellation 2003/04:150 av Gunnar Nordmark fp till näringsminister Leif Pagrotsky om export av billiga läkemedel till u-länder Den 5 november 2003 lade den kanadensiska regeringen fram ett lagförslag som förändrar den kanadensiska patentlagstiftningen. Syftet är att underlätta export av billiga kopior

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:240 av Bill, Per (m)

den 23 januari Interpellation 2003/04:240 av Per Bill m till näringsminister Leif Pagrotsky om energipolitiken Regeringens utredare och förhandlare om en successiv avveckling av kärnkraften, generaldirektör Bo Bylund, redovisar i en debattartikel i Dagens Nyheter den 22 januari 2004 sin syn på regeringens energipolitik.

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:234 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 januari Interpellation 2003/04:234 av Luciano Astudillo s till näringsminister Leif Pagrotsky om mångfald som tillväxtsmotor Den etniska, kulturella och språkliga mångfalden i Sverige kan, om den utnyttjas rätt, bli en viktig tillväxtfaktor. Om Sverige kan bli bättre på att ta tillvara på alla sina invånare

Inlämnad: 2004-01-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:253 av Hamilton, Carl B (fp)

den 27 januari Interpellation 2003/04:253 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Pär Nuder om utredare av näringspolitik Makt följer pengar. Det är inte bara i USA som pengar och politisk makt hänger ihop. Det gäller även i Sverige. Regeringen har sålunda utsett LO:s chefsekonom att utreda effekterna av avregleringarna

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:255 av Bill, Per (m)

den 27 januari Interpellation 2003/04:255 av Per Bill m till näringsminister Leif Pagrotsky om SJ och offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandlig, LOU, syftar till att främja en effektiv konkurrens inom den offentliga upphandlingen. Upphandlingen ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:345 av Lundgren, Kerstin (c)

den 11 mars Interpellation 2003/04:345 av Kerstin Lundgren c till näringsminister Leif Pagrotsky om avtal med IUC-bolagen Sedan 1997 har regeringen givit uppdrag till landets industriella utvecklingscentra att stötta och hjälpa små och medelstora företag med produktutveckling. Det unika med dessa centra är att där

Inlämnad: 2004-03-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:339 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 10 mars Interpellation 2003/04:339 av Lena Adelsohn Liljeroth m till näringsminister Leif Pagrotsky om egenföretagare Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en undersökning om att egenföretagandet minskar. Framför allt minskar andelen kvinnliga företagare. Nyföretagandet kan räknas i promille av den arbetande

Inlämnad: 2004-03-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:338 av Larsson, Maria (kd)

den 10 mars Interpellation 2003/04:338 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut att

Inlämnad: 2004-03-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:321 av Larsson, Maria (kd)

den 26 februari Interpellation 2003/04:321 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om småföretagen och jobben Var femte småföretagare som planerar att dra sig tillbaka de närmaste åren tänker lägga ned sitt företag. Det visar statistik från Nutek som publicerades den 18 februari. Nutek har räknat ut

Inlämnad: 2004-02-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:505 av Westerberg, Per (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:505 av Per Westerberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om Patent- och registreringsverkets nuvarande bolagsavdelning Efter beslut av riksdagen kommer PRV:s nuvarande bolagsavdelning att avknoppas från PRV och bli en självständig myndighet, Bolagsverket, från och med den 1 juli

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:500 av Flyborg, Eva (fp)

den 18 maj Interpellation 2003/04:500 av Eva Flyborg fp till näringsminister Leif Pagrotsky om industrijobben och avvecklingen av kärnkraften Tillgången till billig elektricitet har varit en av förutsättningarna för den starka ekonomiska tillväxt som Sverige upplevde under större delen av 1900-talet. Vår goda tillgång

Inlämnad: 2004-05-18 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2003/04:492 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 13 maj Interpellation 2003/04:492 av Anne-Marie Pålsson m till näringsminister Leif Pagrotsky om etik i näringslivet Bristen på etik i det svenska näringslivet har vid upprepade tillfällen kritiserats av regeringen. För att kunna tillmötesgå näringslivets krav på skattesänkningar har därför statsråd krävt krafttag

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)