Dokument & lagar (144 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:14 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 7 oktober Fråga 2002/03:14 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om Fastighetsmäklarnämndens lokalisering Regeringen gav den 29 augusti Statskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en lokalisering av Fastighetsmäklarnämnden utanför Stockholmsområdet. Statskontoret ska särskilt

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1635 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 17 september Fråga 2001/02:1635 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Britta Lejon om utjämningsmandat i kommunfullmäktige De flesta av Sveriges större kommuner fördelar mandat efter valresultat i olika valkretsar som man valt att indela kommunen i. Då kommunerna inte tillåts använda sig utav utjämningsmandat

Inlämnad: 2002-09-17 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1625 av Ek, Lena (c)

den 12 september Fråga 2001/02:1625 av Lena Ek c till jordbruksminister Margareta Winberg om lönediskriminering av kvinnor Kustbevakningen har nyligen tillsatt tre nya likadana tjänster. Efter löneförhandling har kvinnan fått ett anställningsavtal med en månadslön som är 2 500 kr lägre än männen. Den fackliga organisationen

Inlämnad: 2002-09-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1609 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 5 september Fråga 2001/02:1609 av Kjell Eldensjö kd till statsrådet Britta Lejon om obeställd e-postreklam Enligt färska uppgifter från massmedierna pågår en mejlbombning med pornografi, också barnpornografi. Någon lag mot obeställd e-postreklam s.k. spam finns inte i Sverige i dag. Min fråga till statsrådet är:

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1608 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 september Fråga 2001/02:1608 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Britta Lejon om svenska medborgare i irakiska Kurdistan Den 15 september är det allmänna val i Sverige. Alla svenska medborgare har rätt att avlämna sina röster för det parti de vill ska leda Sverige. Alla svenska medborgare har dock inte möjlighet

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1589 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 september Fråga 2001/02:1589 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Britta Lejon om svenska medborgare i irakiska Kurdistan Den 15 september är det allmänna val i Sverige. Det innebär att alla svenska medborgare har rätt att avlämna sina röster för det parti de vill se ska leda Sverige. Alla svenska medborgare har

Inlämnad: 2002-09-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1572 av Kinberg, Anna (m)

den 29 augusti Fråga 2001/02:1572 av Anna Kinberg m till statsrådet Britta Lejon om personval för poströstande Fr.o.m. den 28 augusti är det möjligt att poströsta på de s.k. serviceställen som valmyndigheten beslutat tillhandahålla. Där erbjuder valmyndigheten endast s.k. partivalsedlar utan namn, medan namnvalsedlar

Inlämnad: 2002-08-29 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1496 av Örnfjäder, Krister (s)

den 12 augusti Fråga 2001/02:1496 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Britta Lejon om namn på valsedlar I Kalmar län har under våren i år personer fått sina namn på en valsedel utan att de blivit tillfrågade. Detta gäller ett parti som inte registrerats hos länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen i Kalmar finns inga

Inlämnad: 2002-08-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1351 av René, Inger (m)

den 17 juni Fråga 2001/02:1351 av Inger René m till statsrådet Britta Lejon om integritetsskyddets framtida utformning I flera år har vi moderater framfört krav på lagreglering av den personliga integriteten. Vi menar att det föreligger ett stort behov av en omfattande analys av grunderna för integritetsskyddets framtida

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1224 av Larsson, Maria (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1224 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om underkända jämställdhetsplaner FN har riktat kritik mot Sverige för att det finns så få kvinnor på ledande poster och att det fortfarande finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Regeringen har gång på gång kritiserat

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1219 av Ayoub, Magda (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1219 av Magda Ayoub kd till statsrådet Britta Lejon om valdeltagandet Delaktighet och inflytande i samhället återspeglas i valdeltagandet. Vid det senaste valet var det totala valdeltagandet det lägsta sedan 1950-talet. Bland invandrade svenskar och de som endast kan rösta i kommunalvalet är

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1182 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 21 maj Fråga 2001/02:1182 av Rolf Gunnarsson m till statsminister Göran Persson om lönesättning av generaldirektörer Nya uppgifter har nu kommit om orimliga lönesättningar av generaldirektörer. Löner på över 100 000 kr i månaden har presenterats och därtill lönejusteringar som måste ses som totalt orimliga och

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1168 av Värmby, Lennart (v)

den 16 maj Fråga 2001/02:1168 av Lennart Värmby v till statsrådet Britta Lejon om poströstning De senaste valen har valdeltagandet sjunkit. Som ett led i att motverka detta och underlätta för väljarna har poströstningen betytt mycket. En tredjedel poströstar numera. I år sammanfaller valet med en total omorganisation

Inlämnad: 2002-05-16 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2001/02:489 av Feltzing, Barbro (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:489 av Barbro Feltzing mp till statsrådet Britta Lejon om yttrandefriheten Jag har ställt den här frågan tidigare. Jag återkommer med den för att uppmärksamma statsrådet på frågans betydelse. Privatanställdas yttrandefrihet behöver stärkas. Arbetstagare vågar inte framföra kritik

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2001/02:474 av Gardos, Petra (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:474 av Petra Gardos m till näringsminister Björn Rosengren om resegarantin Enligt resegarantilagen är alla företag som arrangerar eller säljer någon form av paketresor skyldiga att lämna en resegaranti. Varje företags garantibelopp är individuellt och avgörs månad för månad av Kammarkollegiet.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1105 av Skoog, Christer (s)

den 24 april Fråga 2001/02:1105 av Christer Skoog s till statsrådet Britta Lejon om diskriminering av arbetslösa Diskriminering i olika former är något som vi med all kraft måste bekämpa. Från mitt eget hemlän Blekinge har jag uppmärksammats på en speciell typ av diskriminering där den drabbade har diskriminerats därför

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2001/02:361 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 11 april Interpellation 2001/02:361 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om kronofogdemyndigheten I Västra Götaland har kronofogdemyndigheten tillskapat Enheten för förebyggande kommunikationSyftet med denna är att informera ungdomar om konsekvenserna av att inte betala sina räkningar

Inlämnad: 2002-04-11 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1004 av Karlsson, Ola (m)

den 8 april Fråga 2001/02:1004 av Ola Karlsson m till statsrådet Britta Lejon om hot mot demokratin Frågan om hur vi ska få folk att engagera sig i politiska församlingar är avgörande för demokratins överlevnad. I mitt hemlän har fullmäktigeledamöter i Ljusnarsberg mötts av att deras motion inte ens blir beredd enligt

Inlämnad: 2002-04-08 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:998 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 5 april Fråga 2001/02:998 av Kjell Eldensjö kd till statsrådet Britta Lejon om obeställd e-postreklam Den nuvarande lagen om e-postreklam enligt opt out principen, som sedan den tillkom hängt i luften utan förankring i verkligheten, är naturligtvis inte tillfredsställande. Innehavare av e-postadresser har länge

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:931 av Larsson, Maria (kd)

den 21 mars Fråga 2001/02:931 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnor på ledande befattning inom offentlig sektor Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation är en

Inlämnad: 2002-03-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)