Dokument & lagar (962 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1608 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 8 september Fråga 2003/04:1608 av Lena Adelsohn Liljeroth m till socialminister Lars Engqvist om höjd åldersgräns och ersättning för praktiserande läkare Från såväl politiskt som nationalekonomiskt håll betonas nu vikten av att svenska folket inte ska pensionera sig för tidigtutan helst fortsätta arbeta längre

Inlämnad: 2004-09-08 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1537 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1537 av Nina Lundström fp till justitieminister Thomas Bodström om brottsoffrens och anhörigas ställning För den person som blir dömd till rättspsykiatrisk vård är utgångspunkten att hemlandstinget betalar för vården samt utreder var denna ska bedrivas. Man tar då hänsyn till var den dömdes

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1526 av Hellquist, Solveig (fp)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1526 av Solveig Hellquist fp till socialminister Lars Engqvist om kommunerna och äldrevården Regelbundet kommer rapporter om missförhållanden inom dagens äldrevård. Rapporterna handlar bland annat om att de gamla måste läggas alltför tidigt på kvällen på grund av personalbrist, att de får

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1524 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1524 av Chatrine Pålsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om apotekens tillgänglighet Apoteket AB har närmare 90 miljoner kundbesök om året. En stor del av dessa kundbesök görs av personer som är sjuka eller funktionshindrade. Det är bland annat av detta skäl viktigt att Apotekets

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1461 av Bargholtz, Helena (fp)

den 27 juli Fråga 2003/04:1461 av Helena Bargholtz fp till socialminister Lars Engqvist om merkostnadsersättning för glutenintoleranta Människor som är glutenintoleranta tvingas till högre kostnader för sin mat än andra. Mjöl, bröd och pasta är exempel på livsmedel anpassade för dem, vilka är många gånger dyrare än

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1369 av Andreasson, Martin (fp)

den 22 juni Fråga 2003/04:1369 av Martin Andreasson fp till socialminister Lars Engqvist om utredning om transsexuellas situation Den 17 november 2003 meddelade socialminister Lars Engqvist i en interpellationsdebatt interpellation 2003/04:62 att det finns anledning att se över lagen om fastställande av könstillhörighet

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1350 av Sidén, Anita (m)

den 21 juni Fråga 2003/04:1350 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om cancervård Det är kris i cancervården. Både i Västra Götaland och i Stockholm blir svårt sjuka patienter fast i månadslånga köer. Ansvariga läkare säger att situationen är ohållbar. I Västra Götaland behöver 4 500 personer strålbehandlas.

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1274 av Ertsborn, Jan (fp)

den 28 maj Fråga 2003/04:1274 av Jan Ertsborn fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om sommargästers kommunala hemtjänst För ett par år sedan ansökte en göteborgare om hemtjänst utan tidsbegränsning i Tjörns kommun, men beviljades fyra veckor. Därefter fastslog kammarrätten att göteborgaren hade rätt till fullt socialt

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1259 av Johansson, Kenneth (c)

den 27 maj Fråga 2003/04:1259 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om högkostnadsskyddet inom tandvården för äldre Den 1 juni 2002 infördes högkostnadsskyddet för personer som är 65 år eller äldre inom tandvården. Sedan dess har reformen kantats av problem. Nuläget är att det finns 20 000 förhandsprövningar

Inlämnad: 2004-05-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1258 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 maj Fråga 2003/04:1258 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om utveckling av demensvården Antalet personer med demenssjukdom uppskattas till närmare 150 000. Samtidigt nyinsjuknar 20 000 personer varje år. Demenssjukdomarna kostar samhället mer än 40 miljarder kronor per år. Verkligheten

Inlämnad: 2004-05-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:550 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:550 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om patienträttigheter vad gäller läkemedel Läkemedelsföretagens påverkan på läkarkåren har diskuterats i medierna den senaste tiden. Det är en diskussion som återkommer med olika förtecken och handlar om i vilken utsträckning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1239 av Acketoft, Tina (fp)

den 21 maj Fråga 2003/04:1239 av Tina Acketoft fp till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhetsarbetet inom vården För första gången presenterade nyligen Socialstyrelsen två rapporter om socialtjänstens och sjukvårdens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporterna visar med tydlighet att mer insatser behövs

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:536 av Winbäck, Christer (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:536 av Christer Winbäck fp till socialminister Lars Engqvist om vårdhem för anorexipatienter Anorexia nervosa är en sjukdom som drabbar alltfler i vårt samhälle. Den är mycket vanligare hos flickor än hos pojkar och man räknar i dag med att närmare 1 av alla tonårsflickor har sjukdomen.

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:535 av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:535 av Marie Wahlgren fp till socialminister Lars Engqvist om farmakologisk kompetens inom sjukvården Undersökningar har visat att över 10 av patienterna till internmedicinska akutsjukvården beror på problem orsakade av läkemedel. I stor utsträckning är detta kända typer av biverkningar

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:532 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:532 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om rättvist stödsystem för glutenintoleranta Utredningarna om ersättning till personer med glutenintolerans har avlöst varandra sedan 1990 och ännu har inget beslut fattats. Det här är en stor folksjukdom som påverkar

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:504 av Billström, Tobias (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:504 av Tobias Billström m till socialminister Lars Engqvist om apoteksmonopolet Ett av Sveriges färskaste monopol, apoteksmonopolet från 1971, prövas nu av EG-domstolen och möjligheten finns att monopolet kommer att falla genom ett domstolsutslag. Det vore på tiden att det föll, eftersom

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:503 av Brus, Sven (kd)

den 19 maj Interpellation 2003/04:503 av Sven Brus kd till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ålderism I den forskning som belyser åldersnormer har begreppet ålderism börjat användas. En definition av begreppet lyder stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålderÅlder spelar

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:493 av Johansson, Kenneth (c)

den 13 maj Interpellation 2003/04:493 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om stärkande av patientens ställning i vården En välinformerad och delaktig patient ger säkrare vård och bättre resultat. Och dessutom kommer patienten i framtiden att vara mer informerad och ställa krav på ett helt annat

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1191 av Brodén, Anne Marie (m)

den 12 maj Fråga 2003/04:1191 av Anne Marie Brodén m till socialminister Lars Engqvist om kvinnorelaterade sjukdomar All forskning på kvinnorelaterade sjukdomar har till för några år sedan bedrivits på män oftast i värnpliktsåldern. Detta är fullkomligt vansinnigt. I dag vet vi att hjärtinfarkt är den främsta dödsorsaken

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)