Dokument & lagar (45 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2125 av Sellén, Birgitta (c)

den 12 september Fråga 2005/06:2125 av Birgitta Sellén c till statsrådet Lena Hallengren s Placeringen av Myndigheten för vuxnas lärande I Härnösand och dess närområde finns ett stort antal organisationer och myndigheter inom utbildningssektorn. Utöver CFL kan nämnas Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:478 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 23 maj Interpellation 2005/06:478 av Mikaela Valtersson mp till statsrådet Lena Hallengren s Studenters sociala trygghet Landets studenter lever i dag under mycket otrygga förhållanden. De flesta studerande har svårt att få vardagen att gå ihop ekonomiskt. Att som vuxen välja att studera innebär dessutom att

Inlämnad: 2006-05-23 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studenters sociala trygghet

Interpellation 2005/06:432 av Larsson, Maria (kd)

den 19 maj Interpellation 2005/06:432 av Maria Larsson kd till statsrådet Lena Hallengren s Valfrihet inom barnomsorgen I dag finns flera frivilligorganisationer vars ambition och huvudsyfte är att skapa mer tid tillsammans för föräldrar och barn. Hemmaföräldrar, HARO, Barnens Rätt Till Föräldrars Tid, är bara några

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Valfrihet inom barnomsorgen

Interpellation 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:414 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation Studentbarometern 2006 visar att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation

Interpellation 2005/06:403 av Darvik, Axel (fp)

den 12 maj Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik fp till statsrådet Lena Hallengren s Regeringens ungdomspolitik Ungdomsstyrelsen konstaterar i Ung 2004 Fjärde årets uppföljning av den nationella ungdomspolitiken att regeringens ungdomspolitik har varit ett misslyckande på följande områden: Antalet unga arbetslösa

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ungdomspolitik

Skriftlig fråga 2005/06:1472 av Schyman, Gudrun (-)

den 25 april Fråga 2005/06:1472 av Gudrun Schyman till statsrådet Lena Hallengren s Värdegrund i förskolans läroplan Vart tredje barn växer upp i en annan familjetyp än den traditionella kärnfamiljen. Men i förskolans pedagogiska verksamhet är det kärnfamiljen som gäller. Det visar en studie som gjorts på Södertörns

Inlämnad: 2006-04-25 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1456 av Kjellberg, Bertil (m)

den 21 april Fråga 2005/06:1456 av Bertil Kjellberg m till statsrådet Lena Hallengren s Nationell utvärdering av 15-timmarsregeln på Sveriges förskolor Möjligheten för arbetslösa och föräldralediga föräldrar att ha sina barn på förskolan under tre timmar per dag har nu funnits under ett antal år. Vid besök på förskolor

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1455 av Wester, Ulla (s)

den 21 april Fråga 2005/06:1455 av Ulla Wester s till statsrådet Lena Hallengren s Barn i behov av särskilt stöd i förskola Alla barn i Sverige ska ha bra förutsättningar att utvecklas. Barn med funktionshinder och särskilda behov ska då ha rätt till en bra och anpassad barnomsorg och förskola. Ett barn som av

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1426 av Sellén, Birgitta (c)

den 18 april Fråga 2005/06:1426 av Birgitta Sellén c till statsrådet Lena Hallengren s Korttidsstudiestöd till personer som är äldre än 65 år Det finns ett korttidsstudiestöd som kan sökas hos Sisus och som kan utgå för deltagande i studiecirklar och folkhögskolekurser för studier i mindre omfattning. Kurserna

Inlämnad: 2006-04-18 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:330 av Andersson, Yvonne (kd)

den 30 mars Interpellation 2005/06:330 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lena Hallengren s Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp Barnbidrag och studiehjälp spelar en viktig roll i många familjers ekonomi. Minst 350 000 skolelever berörs av reglerna gällande studiehjälp. Studiehjälpen bör ta vid

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp

Skriftlig fråga 2005/06:1327 av von Sydow, Henrik (m)

den 30 mars Fråga 2005/06:1327 av Henrik von Sydow m till statsrådet Lena Hallengren s Politiseringen av sfi-undervisningen Varje år deltar 43 900 invandrare i offentligt arrangerad och finansierad undervisning i svenska för invandrare. Syftet med undervisningen är att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1252 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 21 mars Fråga 2005/06:1252 av Lena Adelsohn Liljeroth m till statsrådet Lena Hallengren s Ungdomsstyrelsens bidrag till organisationen Opus Dei Riksrevisionen har granskat hur Ungdomsstyrelsen kontrollerar underlaget för beslut om statliga bidrag till olika ungdomsorganisationer. Granskningen resulterade i

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1232 av Davidson, Inger (kd)

den 17 mars Fråga 2005/06:1232 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren s Stimulans till öppna förskolan Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen minskat. Målgruppen har minskat genom att en

Inlämnad: 2006-03-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Interpellation 2005/06:299 av Davidson, Inger (kd)

den 14 mars Interpellation 2005/06:299 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren s Stimulans till öppen förskola Enligt Skolverkets rapport 269:2005, Öppen förskolas utveckling är nedläggningen av den öppna förskolan större än vad som motsvaras av att målgruppen minskat. Målgruppen har minskat genom

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1160 av Nylander, Christer (fp)

den 9 mars Fråga 2005/06:1160 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Barngrupperna i förskolan Stora barngrupper i förskolan är ett allvarligt kvalitetsproblem. Tidigare utvärderingar har visat att stora grupper exempelvis innebär ett ökat behov av särskilt stöd, att många barn blir stressade

Inlämnad: 2006-03-09 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1135 av Krantz, Tobias (fp)

den 2 mars Fråga 2005/06:1135 av Tobias Krantz fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Kunskap och utbildning i Jönköpings län Kunskap och utbildning är inte bara nyckeln till framtidens jobb och välfärd sett i ett samhällsperspektiv på ett individuellt plan handlar det om att ge människor makt

Inlämnad: 2006-03-02 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1112 av René, Inger (m)

den 27 februari Fråga 2005/06:1112 av Inger René m till statsrådet Lena Hallengren s Förskolepersonalens kunskaper för sunda matvanor Ett antal gånger har jag ställt frågan till regeringens företrädare om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hejda den accelererande utvecklingen när det gäller barnfetma.

Inlämnad: 2006-02-27 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1093 av Nylander, Christer (fp)

den 24 februari Fråga 2005/06:1093 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Tillgången till förskollärare I ett frågesvar den 23 augusti 2004 skrev statsrådet att regeringen fortsätter att aktivt bevaka utvecklingen men kan också vidta ytterligare åtgärder för att målen för examinationer inom området

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1037 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1037 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Rekryteringsbidragets låga effektnivå CSN har avlämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken Många fortsätter

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:994 av Nylander, Christer (fp)

den 9 februari Fråga 2005/06:994 av Christer Nylander fp till statsrådet Lena Hallengren s Hässleholm som centrum för kvalificerade yrkesutbildningar I en delrapport till utredningen av en ny myndighet för vuxnas lärande U2005:04 föreslås att den nya myndigheten lokaliseras till tre orter, Norrköping, Härnösand

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Paginering