Dokument & lagar (301 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:605 av Nordlund, Harald (fp)

den 25 januari Fråga 2001/02:605 av Harald Nordlund fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om intagningsprov Inför antagningarna till musikklasser behöver en färdighetsprövning göras för att se om eleven har fallenhet för det musikaliska området. Skolorna anser det vara en självklarhet att kunna genomföra tester då

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:176 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 januari Interpellation 2001/02:176 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan Ekeskolan finns inte längre, ens till namnet. Numera heter det Resurscenter Syn, Örebro. Den 1 juli 2001 antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 januari Interpellation 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning För många barn var jullovet en andhämtningspaus från utsatthet och mobbning. Stressade och oroliga går tusentals barn till skolan med vetskapen om att händer inget i dag,

Inlämnad: 2002-01-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:516 av Sidén, Anita (m)

den 14 januari Fråga 2001/02:516 av Anita Sidén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikundervisningen i grundskolan Tolvåringarna klarar sig inte i trafiken. Det säger Britt-Marie Utterström, vd vid NTF. 11 000 elever i årskurs sju har besvarat en enkät, och där visar det sig bl.a. att 70 av eleverna tror att

Inlämnad: 2002-01-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:505 av Larsson, Maria (kd)

den 10 januari Fråga 2001/02:505 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om uppföljning av maxtaxan Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp konsekvenserna av maxtaxan. Uppföljningen avser såväl kvalitetsaspekter, efterfrågan av barnomsorg som effekter för kommunernas ekonomi. Uppföljningen

Inlämnad: 2002-01-10 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:476 av Persson, Bertil (m)

den 3 januari Fråga 2001/02:476 av Bertil Persson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våldet i skolan Våldet i skolorna har nu nått helt oacceptabla proportioner. Lagregleringen avseende arbetsmiljö beträffande sexuella trakasserier gäller inte för elever. Avser skolministern att åtgärda denna brist

Inlämnad: 2002-01-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:474 av Persson, Bertil (m)

den 27 december Fråga 2001/02:474 av Bertil Persson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våld och trakasserier i skolan Våldet i skolorna har nu nått helt oacceptabla proportioner. Ett av de senaste bevisen för detta är statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram, och som visar att antalet anmälningar om hot och

Inlämnad: 2001-12-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:149 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2001/02:149 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om högre yrkesutbildning Regeringens ambition är att av dem som slutar gymnasiet ska 50 gå till universitetet före 25 års ålder. För att uppnå målet har regeringen pålagt universiteten att aktivt rekrytera studenter.

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:460 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 19 december Fråga 2001/02:460 av Magnus Jacobsson kd till justitieminister Thomas Bodström om yrkesfiskarkåren En iakttagelse jag gjorde under de år som jag bodde i Öckerö kommun i Göteborgs norra skärgård var att det blev allt färre ungdomar som bestämde sig för att gå ut på sjön som fiskare. Genom att färre vill

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:145 av Andersson, Yvonne (kd)

den 18 december Interpellation 2001/02:145 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om utomhuspedagogik Utomhuspedagogik har visats vara av stor betydelse för vissa elever. Framgångsrik forskning och utveckling av denna pedagogik har främst gjorts vid Linköpings universitet. Där bedrivs också kurser

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:439 av Leijonborg, Lars (fp)

den 18 december Fråga 2001/02:439 av Lars Leijonborg fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om ordningsproblemen i skolan I en omfattande OECD-studie som omfattar 246 000 15-åringar i 32 länder hamnar Sverige nära botten vad gäller ordning och arbetsro i skolan. Studien bekräftar bilden att vardagsstöket är mycket

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:370 av Larsson, Maria (kd)

den 6 december Fråga 2001/02:370 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om familjehemsföräldrar I många kommuner diskuteras frågan om skolans möjligheter att kunna lämna skriftlig information till vårdnadshavarna om elevens skolgång som komplement till utvecklingssamtal. Enligt grundskoleförordningens

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:128 av Green, Monica (s)

den 5 december Interpellation 2001/02:128 av Monica Green s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kamratstöd i skolan Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:127 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 december Interpellation 2001/02:127 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trygghet för barn Familjen är den viktigaste miljön för våra barn. Den karakteriseras av närhet, omsorg och värme där familjemedlemmarna är engagerade i varandra. Barn som tidigt får träna den grundläggande levnadskonst

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:350 av Sjölund, Anders (m)

den 4 december Fråga 2001/02:350 av Anders Sjölund m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunala och fristående skolor Under en klang- och jubelföreställning på socialdemokraternas partikongress i Västerås nyligen presenterades ett förslag som innebär lägre eller helt slopad arbetsgivaravgift för kommuner och

Inlämnad: 2001-12-04 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:311 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 29 november Fråga 2001/02:311 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om de disciplinära åtgärderna i skolan I grundskoleförordningen 1994:11946 kap. 9 redovisas de disciplinära åtgärder en skola kan använda sig av då en elev uppfört sig illa i skolan. Dessa åtgärder är: 1. Att uppmana eleven

Inlämnad: 2001-11-29 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:285 av Berggren, Inga (m)

den 26 november Fråga 2001/02:285 av Inga Berggren m till jordbruksminister Margareta Winberg om utbildning om mat och hälsa Regeringen har anslagit 20 miljoner per år under 20002002 till projekt om mat ur anslaget Åtgärder inom livsmedelsområdet. Projekt och aktiviteter som fått ekonomiskt bidrag under 2000/01 är

Inlämnad: 2001-11-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:104 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:104 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om attityder i skolan Skolverket genomförde år 2000 den tredje undersökningen av allmänhetens, skolbarnsföräldrarnas, lärarnas och elevernas attityder till den svenska grund- och gymnasieskolan. Gruppen allmänhet

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:262 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 23 november Fråga 2001/02:262 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxan och alternativa verksamheter På flera orter i landet hotas nu enskilda förskolor av nedläggning. Förskolorna kan inte driva sin verksamhet vidare med de bidrag som kommunerna kommer att ge. En förskola med

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:249 av Jonsson, Sofia (c)

den 22 november Fråga 2001/02:249 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lokala skolstyrelser Elev- och föräldrarinflytande på skolan är ett bra sätt att stärka demokratin, att ge elever och föräldrar ett demokratiskt fotfäste. Att knyta föräldrar till skolan är nödvändigt för att skapa en bra skolmiljö.

Inlämnad: 2001-11-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)