Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1161 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1161 Förseningarna av polishuset i Rinkeby av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Sedan 2014 har Rinkeby varit utan polishus. Det nya polishuset skulle stå klart under 2017 men har i flera omgångar blivit försenat. Det nya beskedet är att polishuset i Rinkeby kommer vara klart under sommaren 2019,

Inlämnad: 2017-03-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1161 av Ellen Juntti (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:1056 Polisens arbete mot brott i sociala medier av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Det blir allt vanligare att vuxna tar kontakt med barn i sociala medier för ett sexuellt syfte. Det finns flera exempel då ägare till dessa plattformar har lämnat information till polisen om personer som har

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:990 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:990 Utnyttjandet av minderåriga för kriminell verksamhet av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Under senare tid har polisen vittnat om att minderåriga utnyttjas av kriminella gäng, bland annat i Malmö och i Göteborg. Ungdomar levererar vapen eller narkotika åt äldre gängmedlemmar. Lars Förstell,

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:990 av Ellen Juntti (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2016/17:289 Fler poliser i Göteborg av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Brottslighet kränker människors frihet och rätt till sin egendom och kan aldrig tolereras. Samtidigt kan vi se att otryggheten breder ut sig. Vi möts av återkommande och mycket allvarlig brottslighet, inte minst i de

Inlämnad: 2017-02-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler poliser i Göteborg

Skriftlig fråga 2016/17:804 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:804 Barnpornografibrott av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Nyligen utförde SvD och Aftonbladet en granskning av mängder av män som laddat ned och delat barnpornografi på nätet. Detta är vidriga brott, då det många gånger är grova våldtäkter på små barn som utförs och filmas. Sedan sprids dessa

Inlämnad: 2017-02-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:804 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:276 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2016/17:276 Otryggheten i Nordstan av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S I en artikelserie i Göteborgs-Tidningen har otryggheten och kriminaliteten i Nordstan tydligt gestaltats. Kvinnor vittnar om sexuella ofredanden och trakasserier. Många kvinnor väljer att inte polisanmäla då dessa brott

Inlämnad: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:276 av Ellen Juntti (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Otryggheten i Nordstan

Skriftlig fråga 2016/17:684 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:684 Ökning av sexualbrotten av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Nyligen presenterade Brå statistik över anmälda brott under 2016. Sexualbrotten har ökat mycket kraftigt jämfört med 2015. Antalet anmälda våldtäkter har ökat med 13 procent och antalet anmälda sexuella ofredanden med 20 procent.

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:684 av Ellen Juntti (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:351 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2016/17:351 Ökad utsatthet för sexualbrott bland kvinnor av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Att bli utsatt för sexualbrott är mycket kränkande och om brottet är grovt kan detta förstöra livet på olika sätt. Brottsförebyggande rådet presenterade en rapport i november 2016 och i den framkom att utsattheten

Inlämnad: 2016-11-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:351 av Ellen Juntti (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1534 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:1534 Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Anders Börjesson, polisområdeschef i Göteborg City, larmar i Ekot i Sveriges Radio om att ungdomsbrotten ökat kraftigt i Göteborg. Under sommaren har stora grupper av ungdomar samlats utanför köpcentrumet

Inlämnad: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1534 av Ellen Juntti (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1357 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:1357 Myndigheters neutralitet av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Myndigheter måste i alla lägen upprätthålla en neutralitet i förhållande till religion och politik. En likvärdig behandling av anställda och kunder är avgörande för att förtroendet för landets myndigheter även fortsättningsvis

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1357 av Ellen Juntti (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1356 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:1356 Sexuella ofredanden vid offentliga evenemang av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Under 2015 utsattes unga kvinnor för sexuella ofredanden på flera håll i Europa. I Sverige skedde det vid flera olika tillfällen, bland annat under ungdomsfestivalen We are Sthlm. Rikspolischefen beslutade

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1356 av Ellen Juntti (M) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M)

Interpellation 2015/16:678 Blåljuspersonalens säkerhet av Tomas Tobé M till Statsrådet Anders Ygeman S Den senaste tiden har vi sett flera exempel på hot och våld mot blåljuspersonal. Poliser och medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården, framför allt ambulanspersonal, utsätts för attacker och angrepp

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:678 av Tomas Tobé (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Blåljuspersonalens säkerhet

Skriftlig fråga 2015/16:1238 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:1238 Väntetid hos polisens tipstelefon av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S I förra veckan fick jag anledning att kontakta polisens tipstelefon, då jag ville ge ett tips om misstänkt brottslighet. Tanken med tipstelefonen är att allmänheten ska kunna ge information till polisen om exempelvis

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1238 av Ellen Juntti (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:653 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2015/16:653 Brott begångna av ensamkommande flyktingbarn av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Brott begångna av ensamkommande barn och unga har aktualiserats den senaste tiden. I Stockholm och Göteborg vet vi till exempel från polisen att det förekommer brott bland ensamkommande

Inlämnad: 2016-01-20 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:653 av Ellen Juntti (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:194 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2015/16:194 Fler poliser i utsatta områden av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Vi ser ett nytt utanförskap växa fram i Sverige med en ökad otrygghet som följd. Gängkriminalitet, skjutningar och andra våldsdåd hotar tryggheten i samhället. Det är nödvändigt att samhället på ett tydligt och

Inlämnad: 2015-11-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:194 av Ellen Juntti (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler poliser i utsatta områden

Skriftlig fråga 2014/15:670 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2014/15:670 Lokala poliser av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Det pågår en våldsvåg i Västsverige. Trippelmord i Uddevalla, två mord i Borås och skottlossningar i princip varje vecka i Göteborg. Flera personer har skjutits ihjäl i Göteborg under 2015. Många skjutningar har troligtvis koppling till

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:670 av Ellen Juntti (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:582 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2014/15:582 Brott mot barn av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Ett av samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa brott mot barn. Under 2014 anmäldes 19 100 misshandelsbrott mot barn i åldern 017 år, av dessa var 3 800 barn i åldern 06 år. År 2014 anmäldes 3 150 våldtäkter mot barn i åldern

Inlämnad: 2015-05-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:582 av Ellen Juntti (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brott mot barn

Skriftlig fråga 2014/15:372 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2014/15:372 Brott mot barn av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Brott mot barn ska utredas skyndsamt. Senast efter 90 dagar, från att det finns en skäligen misstänkt, ska en åklagare besluta om åtal ska väckas eller inte. Det är mycket viktigt att handläggningstiderna hos polis och åklagare är korta.

Inlämnad: 2015-03-30 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:372 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2014/15:253 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2014/15:253 Unga lagöverträdare av Ellen Juntti M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Allt färre ungdomar begår brott. Främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse. I undersökningar påvisas dessutom att de flesta ungdomar har en mindre tillåtande attityd till att begå brott i dag

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:253 av Ellen Juntti (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Unga lagöverträdare

Interpellation 2014/15:191 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2014/15:191 Krafttag mot bostadsinbrotten av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S Under årets mörka månader ökar bostadsinbrotten. Många tvingas uppleva att deras hem haft ovälkommet besök av tjuvar som tagit saker och också ofta orsakat skadegörelse. Det värsta när detta har hänt är inte alltid

Inlämnad: 2014-12-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2014/15:191 av Ellen Juntti (M) (pdf, 76 kB)
Paginering