Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1019 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 13 april Fråga 2006/07:1019 Könsstympning av Maria Kornevik Jakobsson c till statsrådet Tobias Billström m Den nigerianska mamman Emily Collins är ett föredöme för alla världens föräldrar som ser till sina barns bästa. Hon flydde sitt hemland för sina barns skull. Emily ville skydda sina döttrar mot det grova

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:805 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 2 mars Fråga 2006/07:805 Skönlitteraturläsning i skolan av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Jan Björklund fp En avhandling vid Malmö högskola visar att skönlitteraturläsning i skolan är bristfällig. Annette Ewald har studerat vilken betydelse läsning av skönlitteratur ges i grundskolans mellanår. Hon finner

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:321 av Pettersson, Lennart (c)

den 16 februari Interpellation 2006/07:321 Samordning av statligt boende- och byggnationsstöd av Lennart Pettersson c till statsrådet Mats Odell kd Staten bidrar på olika sätt med att hålla boendekostnaderna nere för olika grupper och individer. Det är bland annat kreditgarantier, räntebidrag, stimulansbidrag,

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:664 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 16 februari Fråga 2006/07:664 Plan mot hot och våld i skolorna av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Jan Björklund fp Arbetsmiljöverket har nyligen inspekterat 300 skolor och fann då att bara 50 hade dokumenterat och bedömt riskerna för hot och våld och tagit fram rutiner och instruktioner för att minska och

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:384 av Zander, Solveig (c)

den 15 december Fråga 2006/07:384 Adresser en resurs för viktiga samhällsfunktioner av Solveig Zander c till statsrådet Mats Odell kd Adresser på landsbygden är viktiga data för olika blåljusverksamheter för att garantera säkerhet för boende och företag/verksamheter. Men de är även mycket viktiga för utvecklingen

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:372 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 december Fråga 2006/07:372 Hot och våld i den svenska skolan av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Jan Björklund fp Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att våld och hot ökar i den svenska skolan. Brutalitet och nedsättande språkbruk slår mot både elever och lärare. Detta innebär att arbetsmiljön i

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:281 av Åkesson, Anders (c)

den 6 december Fråga 2006/07:281 Folkbildningsorganisationernas roll i ett demokratiskt e-samhälle av Anders Åkesson c till statsrådet Jan Björklund fp Var femte svensk medborgare är ännu inte uppkopplad till Internet Samtidigt satsar både myndigheter, företag och organisationer alltmer på att utveckla och flytta

Inlämnad: 2006-12-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:175 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 17 november Fråga 2006/07:175 Uppföljning av dem som hoppar av gymnasiet av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Jan Björklund fp En ny undersökning från Skolverket redovisar att varannan kommun saknar en handlingsplan för ungdomar som inte går i gymnasiet. Det finns framför allt brister i kommunernas sätt

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:63 av Johansson, Jörgen (c)

den 10 november Interpellation 2006/07:63 Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag lex Uggla av Jörgen Johansson c till finansminister Anders Borg m Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 aviserat att förmögenhetsskatten ska avskaffas under mandatperioden. I ett första steg halveras skattesatsen

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)

Skriftlig fråga 2006/07:65 av Federley, Fredrick (c)

den 26 oktober Fråga 2006/07:65 Ytterligare avvisning av homosexuella till Iran av Fredrick Federley c till statsrådet Tobias Billström m Under den socialdemokratiska regeringen avvisades flera iranier till sitt hemland trots det uppenbara hotet om avrättning som fanns mot dem på grund av deras sexualitet. I två

Inlämnad: 2006-10-26 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:11 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 12 oktober Fråga 2006/07:11 Unga flickors hälsa av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Jan Björklund fp Enligt en ny undersökning från Folkhälsoinstitutet mår unga flickor, framför allt i 15-årsåldern, allt sämre. De lider av magont, huvudvärk och andra stressrelaterade åkommor. Det som orsakar problemen kan

Inlämnad: 2006-10-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)