Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1552 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 13 augusti Fråga 2006/07:1552 Afghanistans flyktingar av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Tobias Billström m Migrationsverket bedömer att läget i Afghanistan är tillräckligt säkert för att de afghaner som saknar flyktingstatus ska kunna avvisas. Detta beslut har fått som konsekvens att ca 500 afghaner, som

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:975 av Svensson, Alf (kd)

den 3 april Fråga 2006/07:975 Risk att utsättas för könsstympning och rätt till asyl av Alf Svensson kd till statsrådet Tobias Billström m Även om kvinnlig omskärelse formellt är förbjudet är det fortfarande en tradition som praktiseras i stor omfattning i åtskilliga länder. I Nigeria, exempelvis, är det stor risk

Inlämnad: 2007-04-03 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:670 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 16 februari Fråga 2006/07:670 Statsbidrag till ungdomsorganisationer av Gunilla Tjernberg kd till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Ungdomsstyrelsen fördelar statsbidrag till ungdomsorganisationer. För att kunna söka bidrag måste ungdomsorganisationerna leva upp till målsättningarna för

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:585 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 31 januari Fråga 2006/07:585 Likabehandling och förutsägbarhet i myndighetsutövning av Lennart Sacrédeus kd till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt de riktlinjer Ungdomsstyrelsen har att ta hänsyn till när den fördelar medel till landets ungdomsorganisationer ska organisationerna

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:431 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 22 december Fråga 2006/07:431 Myndigheters kartläggning av våld i nära relationer av Désirée Pethrus Engström kd till justitieminister Beatrice Ask m Socialstyrelsen har nyligen kommit med en rapport som beräknar samhällets kostnad för våld mot kvinnor i nära relationer. Kostnaderna beräknas årligen uppgå till

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:409 av Enochson, Annelie (kd)

den 22 december Fråga 2006/07:409 Indraget medborgarskap av Annelie Enochson kd till justitieminister Beatrice Ask m I utredningen om omprövning av medborgarskap konstaterades att flera länder i Europa under senare år har infört nya regler som innebär möjlighet att återkalla medborgarskapsbeslut som fattats på

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:312 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 7 december Fråga 2006/07:312 Spelmissbruk av Else-Marie Lindgren kd till finansminister Anders Borg m För miljontals människor är spel ett oskyldigt och trivsamt avbrott i vardagen. Men spelet har även en baksida. Den består av ökade insatser, skulder och lögner för familjen och vännerna, det vill säga spelberoende.

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:226 av Runegrund, Rosita (kd)

den 24 november Fråga 2006/07:226 Friskvård även för småföretagare av Rosita Runegrund kd till finansminister Anders Borg m Många företag höjer i dag effektiviteten i sin verksamhet genom att satsa på sina medarbetares hälsa. Ofta sker detta genom att ekonomiskt stimulera medarbetarna till att ägna sig åt hälsofrämjande

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)