Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1804 Fusk inom personlig assistans av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Försäkringskassan, har enligt uppgift från Dagens Nyheter, beslutat om undantag från vissa rutiner för att säkerställa utbetalningar av assistansersättning. Detta undantag har i klartext inneburit att inga kontroller utförts

Inlämnad: 2017-08-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1803 Bristande kontroll av utbetalad assistansersättning av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Försäkringskassan har, enligt uppgift från Svenska Dagbladet, betalat ut nära 4 miljarder kronor i assistansersättning till bolag som misstänks fuska och lura till sig assistansersättning. Felaktiga

Inlämnad: 2017-08-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1788 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1788 Jakten på privat ägande av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Dags för regeringen att agera så att statens förlängda armar i länen, de 21 länsstyrelserna agerar, likvärdigt. Den privata äganderätten utsätts ständigt för prövningar och påhopp från regeringen. Sedan regeringsskiftet

Inlämnad: 2017-08-07 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1788 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1787 Jakten på småskalig vattenkraft av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP Den privata äganderätten utsätts ständigt för prövningar och påhopp från regeringen. Därtill fortsätter regeringen försvåra företagande på landsbygden. Sedan regeringsskiftet 2014 har det blivit krångligare, svårare

Inlämnad: 2017-08-07 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1729 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1729 Ökad utsatthet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Utsattheten ökar runt om i Sverige. Enligt uppgifter har antalet särskilt utsatta områden i Sverige ökat från 15 till 23 mellan 2015 och 2017. Det handlar bland annat om narkotikahandel, gängkriminalitet, social oro, parallella samhällen

Inlämnad: 2017-07-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1729 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1612 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1612 Löfte om fler undersjuksköterskor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är minst sagt märkligt att ansvarigt statsråd Regnér i sitt svar på min skriftliga fråga gällande löftet om 4 000 respektive 4 500 fler undersköterskor i äldreomsorgen under mandatperioden är nöjd med att det inte

Inlämnad: 2017-06-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1612 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1431 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1431 Fler undersköterskor i äldreomsorgen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Statsminister Stefan Löfven lovade följande i sitt inledningsanförande i partiledardebatten i riksdagen den 10 juni 2015: Vi har en välfärd som ropar efter mer utbildad personal, operationsköer som växer. Därför

Inlämnad: 2017-05-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1431 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1249 Undernärda äldre av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En ny rapport, byggd på statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert och Socialstyrelsen, visar att närmare 40 000 äldre inom äldreomsorgen lider av undernäring. Därtill riskerar fler än 117 000 att drabbas av undernäring.

Inlämnad: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1249 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1066 Välfärdsfinansierade terrorresor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S En färsk rapport från Försvarshögskolan, som presenteras av Finansinspektionen, visar att gemensamma skattemedel från myndigheten Försäkringskassan, avsedda för bland annat assistansersättning, har använts för att bekosta

Inlämnad: 2017-03-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1066 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:904 Åtgärder mot fusk av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är helt centralt att uppföljning sker gällande personlig assistans och att rättssäkerhet och efterlevnaden av lagar och regler avseende assistansersättningen säkerställs. Allt fusk är oacceptabelt. Enligt uppgifter förekommer det

Inlämnad: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:855 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:855 Stöd till den småskaliga vattenkraften av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP I den energiöverenskommelse som regeringen samt Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slutit är man noggrann med att understryka vattenkraftens viktiga roll som en källa för Sveriges förnybara

Inlämnad: 2017-02-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:855 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:822 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:822 Höjda sociala avgifters effekter för hemtjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen fattade i vårändringsbudgeten för 2015 prop. 2014/15:99 beslut om slopad nedsättning av socialavgifterna för unga, det vill säga en skattehöjning för att anställa unga som tar sina första steg

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:822 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:735 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:735 Prioritering av funktionshindersfrågor av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Mot bakgrund av den oro som helt naturligt uppstod med anledning av regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 till Försäkringskassan, där det stod att myndigheten ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:735 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:649 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:649 Bristen på socialsekreterare av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är kris i socialtjänsten. Vad gör regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regner Enligt aktuella uppgifter i form av enkätsvar, sammanställda av tidningen Dagens Samhälle, saknas det nära 1 000 socialsekreterare inom socialtjänsten

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:649 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:387 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:387 Behov av förenklat strandskydd av Cecilia Widegren M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I dag uppfattar alltför många, till exempel kommuner, byggare och privatpersoner, att länsstyrelser inte agerar efter riksdagens beslut om strandskyddet som skulle förenkla och förbättra möjligheterna till utveckling

Inlämnad: 2016-11-22 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:387 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:353 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:353 Fortsatta oklarheter gällande underlag om personlig assistans av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är fortsatt oroande att regeringen och ansvarigt statsråd, Åsa Regnér Sverkar bedriva politik rörande personlig assistans som utgår från ideologiskt färgat tyckande snarare än en gediget

Inlämnad: 2016-11-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:353 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:321 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:321 Strandskyddet av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP Alliansregeringen såg till att lägga konkreta förslag för att underlätta utveckling i hela Sverige, särskilt i många landsbygder, bland annat genom ett mer ändamålsenligt strandskydd proposition 2008/09:119Propositionen innehåller

Inlämnad: 2016-11-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:321 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:297 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:297 Oklart underlag gällande beslut om personlig assistans av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är oroande om regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér bedriver en politik rörande personlig assistans som utgår från ideologiskt färgade tyckanden snarare än en gedigen grundad analys baserad

Inlämnad: 2016-11-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:297 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:273 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:273 Kompetenskraven på Sis-ungdomshem av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S I regeringens svar på min fråga 2016/17:128, En verksamhet av god kvalitet för utsatta barn uttrycker ansvarigt statsråd, Åsa Regnér Satt Statens institutionsstyrelse, Sis, sett sig tvungen att under ett år tillfälligt

Inlämnad: 2016-11-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:273 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:236 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:236 Sis kompetenstapp av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Statens institutionsstyrelse Sis är en förvaltningsmyndighet för de hem som föreskrivs i dels lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga, dels lagen 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård och dels lagen 1988:870

Inlämnad: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:236 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)
Paginering