Dokument & lagar (1 046 träffar)

Interpellation 2016/17:349 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2016/17:349 Regeringens jämställdhetspolitik av Erik Andersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringens planer på att bilda en jämställdhetsmyndighet riskerar att slå sönder redan i dag väl fungerande verksamheter. En ny myndighet måste fyllas med uppdrag och innehåll. Då är risken stor att den kompetens

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:349 av Erik Andersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1000 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:1000 Bemanning inom individ- och familjeomsorgen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Åsa Regnér S Sverige har blivit ett land där det inom socialtjänsten är mer attraktivt att ha korta anställningar och söka sig vidare till nya arbeten än att stanna kvar på fasta tjänster. Samma tendens kan

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1000 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:970 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:970 Assistansfusk av Boriana Åberg M till Statsrådet Åsa Regnér S Nyligen dömdes en kvinna och hennes två söner i Malmö tingsrätt för att under flera år ha lurat till sig sammanlagt knappt 9 miljoner kronor i assistansfusk. Familjen har sedan år 2000 fått assistansersättning av Försäkringskassan för vård

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:970 av Boriana Åberg (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:966 Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Åsa Regnér S Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft regeringens uppdrag och förtroende att utveckla kunskapsstöd samt att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:966 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:906 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2016/17:906 Bristerna i socialtjänsten av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Den sittande regeringen är passiv. Den står och tittar på när krisen inom socialtjänsten växer sig allt starkare. Det finns inga strukturella och långsiktiga nationella reformer på väg fram. Det finns en yrkesgrupp som det lyssnas

Inlämnad: 2017-02-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:906 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:904 Åtgärder mot fusk av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är helt centralt att uppföljning sker gällande personlig assistans och att rättssäkerhet och efterlevnaden av lagar och regler avseende assistansersättningen säkerställs. Allt fusk är oacceptabelt. Enligt uppgifter förekommer det

Inlämnad: 2017-02-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:904 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:951 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:951 Rätt till försörjningsstöd för tillståndslösa av Markus Wiechel SD till Statsrådet Åsa Regnér S Rekordmånga asylsökande kom till Sverige 2015 och när det var som värst kunde runt 10 000 människor anlända på en vecka. Detta ledde till att regeringen motvilligt införde drastiska förändringar, vilket i

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:951 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:869 Nationellt centrum för kvinnofrid av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Åsa Regnér S Nationellt centrum för kvinnofrid NCK vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade

Inlämnad: 2017-02-16 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:869 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:322 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:322 Inhemska adoptioner av Maria Stockhaus M till Statsrådet Åsa Regnér S Alla barn behöver trygga och kärleksfulla hem att växa upp i, men inte alla har det. Samtidigt finns det många barnlösa par som gärna vill adoptera ett barn som kan växa upp i deras hem och bli älskat och uppfostrat precis

Inlämnad: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:322 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Inhemska adoptioner

Interpellation 2016/17:321 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:321 Åtgärder för jämställdhet av Maria Stockhaus M till Statsrådet Åsa Regnér S På senare tid har invandrarkvinnors situation i Sverige aktualiserats. Hedersvåld och hedersförtryck är ett stort problem. I juni lämnades en slutrapport från utredningen om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Inlämnad: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:321 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:859 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:859 Delat rum i stödboende av Elisabeth Svantesson M till Statsrådet Åsa Regnér S Stödboenden är en boendeform för barn och unga i åldern 1620 år. Ett stödboende kan till exempel bli aktuellt för ensamkommande barn som till en början har bott på ett HVB-hem. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Inlämnad: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:859 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:855 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:855 Stöd till den småskaliga vattenkraften av Cecilia Widegren M till Miljöminister Karolina Skog MP I den energiöverenskommelse som regeringen samt Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slutit är man noggrann med att understryka vattenkraftens viktiga roll som en källa för Sveriges förnybara

Inlämnad: 2017-02-15 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:855 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:854 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:854 Kommunernas ansvar för personer som vistas olovligen i landet av Johan Forssell M till Statsrådet Åsa Regnér S Den 16 januari 2017 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i ett mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. Frågan som nu ska upp i högsta instans gäller vilket ansvar en kommun

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:854 av Johan Forssell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:835 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:835 Förbud att avverka skog på grund av förekomst av icke rödlistad art av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S En skogsägare i Hälsingland skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen under hösten 2015 för att meddela att han ämnade slutavverka en del av sin skog. Skogsstyrelsen sa

Inlämnad: 2017-02-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:835 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:823 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:823 Nolltolerans mot barnäktenskap av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S I Sverige säger vi att barn ska få vara barn, alldeles oavsett var man kommer ifrån. Barnäktenskap är redan förbjudet i svensk lag i dag, men lagen kan ge undantag åt äktenskap som ingåtts utomlands utan svensk anknytning,

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:823 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:822 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:822 Höjda sociala avgifters effekter för hemtjänsten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen fattade i vårändringsbudgeten för 2015 prop. 2014/15:99 beslut om slopad nedsättning av socialavgifterna för unga, det vill säga en skattehöjning för att anställa unga som tar sina första steg

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:822 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:813 av Lars Tysklind (L)

Fråga 2016/17:813 Skärpta krav på återvinningsindustrin av Lars Tysklind L till Miljöminister Karolina Skog MP Att återvinna plast en är insats för klimat och miljö, det minskar koldioxidutsläppen och sparar energi. Svenskar har alltid haft ett högt förtroende för återvinning, och därför lägger miljontals svenskar ned

Inlämnad: 2017-02-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:813 av Lars Tysklind (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:807 av Lars-Axel Nordell (KD)

Fråga 2016/17:807 Rättssäkerheten för skogsägare av Lars-Axel Nordell KD till Miljöminister Karolina Skog MP Sedan 2007 gäller artskyddsförordningen 2007:845De senaste åren har myndigheterna tolkat denna förordning alltmer extremt. Enligt artskyddsförordningen är det bland annat förbjudet att avsiktligt störa vilda fåglar

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:807 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:800 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2016/17:800 Stödboende för ungdomar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Åsa Regnér S Riktlinjerna för HVB-hem och stödboende skiljer sig åt. Det innebär i dag att om två killar som har fyllt 18 år och har delat rum på ett HVB-hem i morgon ska flytta till en lägenhet, kan de inte längre dela rum enligt

Inlämnad: 2017-02-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:800 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:799 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:799 Kösituationen på Sis av Elisabeth Svantesson M till Statsrådet Åsa Regnér S Att bo på ett särskilt behandlingshem för unga, ett Sis-hem, kan bli aktuellt bland annat för barn och unga som lever ett destruktivt liv med droger och brottslighet. Likaså för barn och unga vars föräldrar inte klarar att ta

Inlämnad: 2017-02-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:799 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)