Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1899 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1899 Säkrad välfärdskvalitet för alla av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Svensk välfärd ska byggas så att mångfald kan förenas med noggrann kontroll av våra gemensamma resurser. Kvalitet måste alltid stå i fokus, och vi måste ställa hårda kvalitetskrav oavsett utförare. Den som driver privat

Inlämnad: 2017-09-06 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1899 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:559 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2016/17:559 Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt av Jenny Petersson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Svensk välfärd ska byggas så att mångfald kan förenas med noggrann kontroll av våra gemensamma resurser. Kvalitet måste alltid stå i fokus och vi måste ställa hårda

Inlämnad: 2017-06-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:559 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt

Interpellation 2016/17:533 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2016/17:533 Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S I årsredovisningen för staten 2016 gällande anslag där utfallet för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg redovisas står följande: Utfallet uppgick till 63 371 miljoner kronor

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:533 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2016/17:1400 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1400 Hemlösa barn i Sverige av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Rädda Barnen slår fast i en rapport att minst 5 390 barn är hemlösa, bara i landets större kommuner. Enkätundersökningen vände sig till kommuner med över 60 000 invånare. Av 37 tillfrågade kommuner svarade 25. Kommunerna uppger

Inlämnad: 2017-05-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1400 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1050 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1050 Insatser för barn med funktionsnedsättning av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Att bli förälder till ett barn innebär en stor förändring, att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär ytterligare en dimension. Lyckligtvis har samhällets syn på personer med funktionsnedsättning

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1050 av Jenny Petersson (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:823 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:823 Nolltolerans mot barnäktenskap av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S I Sverige säger vi att barn ska få vara barn, alldeles oavsett var man kommer ifrån. Barnäktenskap är redan förbjudet i svensk lag i dag, men lagen kan ge undantag åt äktenskap som ingåtts utomlands utan svensk anknytning,

Inlämnad: 2017-02-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:823 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:672 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:672 Orosanmälningar av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S När vårdnadshavare inte kan ta ansvar för sina barn fullt ut behöver samhället stödja och skydda barn som annars riskerar att råka illa ut på olika sätt. Kommunen, genom socialtjänsten, har det yttersta ansvaret för att enskilda får det

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:672 av Jenny Petersson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:592 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:592 Boendealternativ för barn och unga på stödboende av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende HVBDen 1 januari 2016 infördes stödboende som en ny placeringsform för barn och unga

Inlämnad: 2016-12-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:592 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:591 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:591 Kommunernas placering av barn och unga på stödboende av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende HVBDen 1 januari 2016 infördes stödboende som en ny placeringsform för barn och

Inlämnad: 2016-12-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:591 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:589 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:589 Brister i socialtjänsten av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt Socialstyrelsens 2014 senast sammanställda statistik för år 2013 befann sig runt 32 500 barn någon gång under året i samhällsvård. Utvecklingen pekar på att allt fler barn och unga i Sverige tas om hand av samhället. Men

Inlämnad: 2016-12-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:589 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:586 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:586 Brister på HVB-hem av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Tidningen Vision har gjort en undersökning bland medlemmar som arbetar på HVB-hem för ensamkommande som visar att nästan fyra av tio har blivit hotade och nästan var femte har utsatts för våld. En förklaring är att många ungdomar på

Inlämnad: 2016-12-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:586 av Jenny Petersson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:579 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:579 Säkerhetsbrister på stödboenden av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Tidningen Vision har gjort en undersökning bland medlemmar som arbetar på HVB-hem för ensamkommande som visar att nästan fyra av tio har blivit hotade och nästan var femte har utsatts för våld. En förklaring är att många

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:579 av Jenny Petersson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:574 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:574 Placering av barn och unga på stödboenden av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Barn och unga som inte kan bo i det egna hemmet kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende HVBDen 1 januari 2016 infördes stödboende som en ny placeringsform för barn och unga mellan

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:574 av Jenny Petersson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:573 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:573 Brister på stödboenden av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Enligt Socialstyrelsens 2014 senast sammanställda statistik för år 2013 befann sig runt 32 500 barn någon gång under året i samhällsvård. Utvecklingen pekar på att allt fler barn och unga i Sverige tas om hand av samhället. Men

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:573 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:227 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:227 Utredning av assistansersättningen av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Ytterst handlar LSS och assistansersättningen

Inlämnad: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:227 av Jenny Petersson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:226 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:226 Beslut avseende LSS av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Ytterst handlar LSS och assistansersättningen om

Inlämnad: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:226 av Jenny Petersson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:224 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:224 Kvalitetskraven inom Sis av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Statens institutionsstyrelse Sis är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård. Den ger vård och behandling till ungdomar med allvarliga psykosociala problem och till vuxna med missbruksproblem. Sis tar också emot ungdomar som

Inlämnad: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:224 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2013/14:490 av Marie Nordén (S)

Interpellation 2013/14:490 Den höga ungdomsarbetslösheten i Jämtlands län av Marie Nordén S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Regeringen lovade 2006 att minska massarbetslösheten och utanförskapet i landet. I dag, åtta år senare, är arbetslösheten inte lägre utan högre och beräknas att sjunka först på

Inlämnad: 2014-05-21 Besvarare: Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2013/14:490 av Marie Nordén (S) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den höga ungdomsarbetslösheten i Jämtlands län

Interpellation 2013/14:489 av Jasenko Omanovic (S)

Interpellation 2013/14:489 Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten av Jasenko Omanovic S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Regeringen har misslyckats med sin viktigaste fråga jobbpolitiken. Massarbetslösheten drabbar särskilt landets unga. I Västernorrland har ungdomsarbetslösheten under regeringens

Inlämnad: 2014-05-20 Besvarare: Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2013/14:489 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2013/14:479 av Anders Karlsson (S)

Interpellation 2013/14:479 Arbetslösheten i Skåne av Anders Karlsson S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Region Skånes omvärldsanalys för 2014 som gjordes 2013 är en dyster läsning. Skånes makroekonomi utvecklas svagt. Sedan mitten av 80-talet har Skånes andel av rikets befolkning stigit, medan Skånes

Inlämnad: 2014-05-13 Besvarare: Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2013/14:479 av Anders Karlsson (S) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslösheten i Skåne
Paginering